Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Under coronajulen köper finländarna sina julklappar i nätbutiker eller supermarkets – var sjätte skär ner julbudgeten

4.12.2020 - Ekonomi

Den exceptionella coronajulen gör att finländarna köper sina julklappar på annat sätt än tidigare. Majoriteten säger att de håller fast vid julbudgeten men många skär även ner sin budget. De som skär ner budgeten gör det med i genomsnitt dryga 260 euro.

Enligt enkäten Vardagsekonomin som LokalTapiola beställt är det många som ändrar sitt julfirande. Av de över tusen respondenterna som svarade på enkäten sade 69 procent att de spenderar lika mycket pengar på julen som tidigare. Cirka 18 procent berättade däremot att de skär ner julbudgeten åtminstone en aning.

Endast tre procent tror att de spenderar mer på julen än tidigare. När enkäten gjordes kunde var tionde respondent inte uppskatta hur mycket de tänker spenderar på julen.

-Det finns tecken på en viss normalisering. Arton procent säger att de skär ner julbudgeten men under sommarsemestern sade 31 procent av hushållen att de spenderat mindre än normalt. Den värsta permitteringsvågen är över och många har lyckats spara pengar på kontot vilket gör att förutsättningar för julfirandet är ganska bra, säger privathushållsekonom Hannu Nummiaro vid LokalTapiola.

-Året har behandlat hushållen varierande. Var tionde säger att de måste skära ner julbudgeten med över hundra euro.

Respondenterna i enkäten uppskattar att de spenderar i genomsnitt cirka 470 euro på julen. Även om coronaviruset försämrat många finländares ekonomi har den genomsnittliga budgeten till och med ökat en aning. I LokalTapiolas motsvarande enkät för ett år sedan var den genomsnittliga budgeten 460 euro. Här kan du läsa mer om julbudgeten i fjol.

-Enligt enkäten 2020 har coronaåret inte minskat den genomsnittliga julbudgeten, snarare tvärtom. Den genomsnittliga julbudgeten är 470 euro. De som inte har barn berättar att julbudgeten är i genomsnitt 410 euro och barnfamiljerna att budgeten är 640 euro.

Hos vissa har coronaviruset dock försvagat ekonomin vilket märks i julbudgeten. Av de som svarat på enkäten säger fler än var sjätte att de kommer att spenderar mindre pengar på julen. Bland dessa finländare minskar den genomsnittliga julbudgeten med över 260 euro.

Populärare att handla på nätet

Trots coronaviruset håller finländarna starkt fast vid traditionen med julklappar. Den här julen är det dock många som väljer bort julshoppandet i affärer och köper i stället julklapparna på nätet. Även självgjorda julklappar intresserar.

Enligt enkäten Vardagsgranskning är de populäraste shoppingplatserna denna jul supermarkets och nätbutiker. Särskilt nätbutikernas popularitet har ökat tydligt i jämförelse med enkäten förra året. I år tänker även allt fler ge självgjorda julklappar.

Enkäten gjordes i oktober då den andra vågen av coronapandemin just börjat. Det kan hända att ännu fler julklappar köps på nätet nu när smittspridningen förvärrats även i Finland och man infört restriktioner som påverkar finländarnas vardag.

-Coronaåret syns klart i sättet hur julklapparna skaffas. 42 säger att de tänker handla på nätet medan motsvarande siffra i fjol var 34 procent. Därmed är antalet som shoppar på nätet lika stort som antalet som shoppar i supermarkets.

Av de som svarat på enkäten säger lite fler än var sjätte att de inte alls tänker ge julklappar i år. Antalet är lite lägre än i enkäten förra året då 19 procent inte tänkte köpa julklappar.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Enkäten genomfördes 25.9-1.10.2020. Frågorna besvarades av totalt 1 070 finländare i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää