Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Cybersäkerheten ska även tas på allvar på lantbruk

19.11.2020 - Lant- och skogsbruk

Riskerna i anslutning till datasäkerheten gäller idag också lantbruksföretagare precis som alla andra medborgare. Utmaningarna för datasäkerheten är för närvarande datasystemens mångformighet och bristande underhåll av anordningar men också användarnas brådska och kunskaper.

Cybersäkerheten för lantbruken är allt viktigare när gårdarnas storlek växer och digitaliseringen ökar kraftigt. Systemen för lantbruken är inte planerade att fungera som helheter och på systemleverantörens ansvar finns bara datasäkerheten för deras egna apparater så ingen svarar för helheten.

- Datasystemens mångformighet, det svåra underhållet och att anordningarna föråldras snabbt utgör utmaningar. Användarna förstår ofta inte hur datanätet är uppbyggt och hur man kan påverka det utifrån. Det skulle ofta behövas en specialist inom datateknik för att styra och följa upp händelserna på nätet, berättar Lukes sakkunniga Mikko Laajalahti som har undersökt datasäkerheten på gårdarna.

- För användarna räcker det ofta att datasäkerheten för den som levererat anordningen är i skick. Det är bråttom på gårdarna och dagarna är arbetsfyllda, berättar LokalTapiolas lantbruksspecialist Jaana Sohlman.

Vilka risker finns det på gårdar?

Mikko Laajalahti anser att risken för ett cyberintrång som bara skulle riktas mot en gård är ganska liten. Däremot är det en större risk att ett enskilt lantbruk slumpmässigt blir utsatt och anordningarna tas i bruk olovligt.

- Anordningar kan tas i bruk olovligt till exempel som objekt för nätattack eller för att utvinna kryptovaluta. Dessa risker ökar när systemen som kommunicerar med varandra blir vanligare på gårdarna. Då kan man påverka lantbruken genom att bryta in i deras system, säger Laajalahti.

Ett angrepp i gårdens datanät eller dess anordningar kan leda till många slags problem redan bara för djuren.

- Om en mjölkningsrobot till exempel skulle blanda identifieringsuppgifterna för djuren eller om matningssystemet för korna skulle störas så att djuren kan äta hur mycket som helst. Eller att ventilationen i ett hönshus skulle ställas in så att den blir skadlig för hönsen, räknar Sohlman upp olika problem.

Olika elektroniska skiftesvisa bokföringar är en förutsättning för lantbruksstöd och lantbruksföretagaren kan bli utan stöd om dessa förstörs. Gårdarnas investeringar och anskaffningar i euro är stora vilket kräver noggrannhet av användaren.

- Lantbrukarna sköter sin företagsverksamhet genom samma identifieringsmetoder som andra medborgare. Om de knäcks eller om koder till exempel hamnar i fel händer, ökar chansen till risker och skador, konstaterar Laajalahti.

- På gårdens bankkonto kan finnas stora summor till exempel efter att stöden betalats in och före lönerna har betalats ut. Bland annat maskininvesteringarna betalas ofta direkt från kontot vilket har sina risker om användaren själv inte är omsorgsfull. Jag har till exempel hört om sådant slarv att nätbankkoderna förvaras i en låda i ladugården eller att man per e-post skickar personuppgifter, konstaterar Sohlman.

Systemen föråldras snabbt

Att systemen föråldras snabbt och inte underhålls är ett problem inom lantbruk. På gårdarna kan användas tiotals år gamla datasystem som inte är kompatibla med de nya anordningarna. Datanäten på gårdarna utvecklas en anordning åt gången varför nätet vanligtvis inte underhålls proffsigt och med beaktande av datasäkerheten.

- Underhållet av anordningarna kräver i dag användning av tillverkarens ursprungliga program och register och underhållet kan vara omöjligt utan dem. Förhoppningsvis kommer det EU-anvisningar om att också tredje parter ska ha möjlighet att underhålla maskiner, berättar Laajalahti.

Kundtjänst ingår i cyberförsäkringen

Vi erbjuder lantbruken en cyberförsäkring med kundtjänst. Hjälpen finns då att fås genast om man misstänker dataintrång. Från försäkringen ersätts bland annat arbetet för att utreda angreppet. Specialisten måste ofta radera skadliga program från anordningarna och systemen och uppdatera ursprungliga uppgifter från säkerhetskopior.

- Lantbrukarna borde ta hand om datasäkerhetsnivån och se till att det finns säkerhetskopior på registreringar och granskningar. Man ska komma ihåg att hantera datasäkerhetsrisker på samma sätt som man tar hand brand- och personrisker, fortsätter Sohlman.

Såhär ökar du datasäkerhetsnivån

  • Skapa långa person- och tjänstespecifika lösenord, meningar kan vara lättare att komma ihåg än bara lösenord.
  • Se till att ha säkerhetskopior på viktiga saker.
  • Optiskt fibernät ger skydd när användning av mobilnätet störs på grund av långa elavbrott.
  • Använd nödvändiga brandmurar, virusbekämpningsprogram och fastställ användarrättigheterna enligt olika nivåer.
  • Dela eller skicka inte personuppgifter per okrypterad e-post, t.ex. personbeteckningar eller löneuppgifter), vilka lyder under EU:s dataskyddsförordning (GDBR).

Visste du att?

I cybersäkerheten på lantbruk ingår utöver att ta hand om den egna datasäkerheten också service av anordningar, uppdateringar och säkerhetskopior.

Vad är utvinning av kryptovaluta?
Olovligt ibruktagande av en maskin kan till exempel utnyttjas för att utvinna kryptovaluta. Detta innebär att maskinens prestationsförmåga används för att bilda nya penningenheter. Detta kräver mycket räknekapacitet och konsumerar ofta mera energi än vad värdet för den bildade valutan är. Därför försöker brottslingar använda andras datorresurser. Bitcoin är den mest kända av de nuvarande kryptovalutorna.

Läs mer om kybersäkerhetstjänsten

Tjänsten Cyberskydd är en heltäckande lösning för små och medelstora företag och tjänsten förbättrar ditt företags beredskap att avvärja dataintrång samt risker i anslutning till dem.