Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Var tredje har varit i en farlig situation vid halka – vinterdäcken på enligt väder och före

9.11.2020 - Säkerhet

Nu i november ska bilen ha vinterdäck om vädret eller föret så kräver. Kraven på att använda vinterdäck ändrades i och med den nya vägtrafiklagen och beror nu på föret vilket betonar förarens omdöme och ansvar. Sist och slutligen är det polisen som i trafiken bedömer om bilen har de rätta däcken med tanke på förhållandena. Enligt LokalTapiolas enkät har var tredje bilist råkat ut för en farlig situation i trafiken på grund av halka.

I höst räcker det inte med en blick i almanackan för bilisten, utan tidpunkten för däckbyte kan också övervägas utifrån väglaget. Enligt vägtrafiklagen som trädde i kraft i somras måste vinterdäck användas på person- och paketbilar från början av november till slutet av mars, om vädret eller föret så kräver. Det tidigare omfattande vinterdäcktvånget under perioden december-februari finns inte längre, men vinterdäcken ska användas under en fem månaders period om förhållandena så kräver. Så senast nu i november borde man överväga att byta däck.

Men vilken typ av väder eller före kräver vinterdäck? Lagtexten ger inte ett direkt svar på detta. Också polisen som övervakar att lagen följs i trafiken måste nu bedöma vinterväglaget.

- Om det är halt på vägen, dvs. till exempel is eller snö, så måste man ha vinterdäck. I en trafiksituation är det alltid den närvarande polisen som bedömer, dvs. bedömningen görs i den situation och under de förhållanden som råder på platsen. Om två poliser är av den åsikten att föret är halt eller vädret kräver vinterdäck, så har säkert kunden också förstått det när hen begett sig ut i trafiken, förklarar polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen.

Ihalainen säger att polisen endast ingriper i tydliga fall med avgift för trafikförseelse.

- Lagstiftarens syfte har varit att förarna är så upplysta att polisen knappast alls behövs för att övervaka detta. Tanken har också varit att bilens vinterdäck skulle bytas i likhet med tidigare år i god tid före det blir dåligt före.

Säkerheten först – av enkäten framgår riskerna med halka

Polisen kan påföra en avgift för trafikförseelse på 100 euro för den som halkar runt på sommardäck. I mer allvarliga fall till exempel när andra väganvändare hamnar i fara, kan även dagsböter påföras.

Naturligtvis ska man inte bara byta däck med tanke på böter. Det finns många säkerhetsrisker med halka och vinterföre. Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra under hösten uppgav 34 procent, dvs. var tredje bilist att de hade varit inblandade i en farlig situation i trafiken på grund av halt väglag.

- Halt före orsakar avkörningar och till exempel påkörningar i tätorter under rusningstiderna. I rondeller, busshållplatser och korsningar blir det ofta halt, vilket gör att man lätt tappar kontrollen över fordonet. Halka förlänger också bromssträckan, vilket kan leda till farliga situationer, till exempel när du ska stanna framför ett övergångsställe, berättar ersättningschef Mikko Tulla på LokalTapiolas ersättningstjänster.

I enkäten Vardagsgranskning hade de som använde friktionsdäck och dubbdäck lika ofta upplevt farliga situationer. 35 procent av respondenterna som kör på dubbdäck och 32 procent av dem som kör på friktionsdäck svarade att de har varit i en farlig situation när de kört i halt väglag. En klar majoritet av förarna, 74 procent, berättade att de vanligtvis kör på dubbdäck på vintern.

- Det lönar sig att byta till vinterdäck i god tid, eftersom väderförhållandena kan ändras snabbt på senhösten och den fuktiga vägytan fryser här och där vid nattfrost. Det kan också vara lättare att få en tid till en däckfirma för däckbyte om man inte sparar det tills den första snön faller, om du inte vill göra jobbet själv. Om du däremot vill dra nytta av den flexibilitet som ges i den nya lagen och till exempel skjuta upp bytet till dubbdäck av miljöskäl, kan du alltid under kalla dagar lämna bilen hemma. Nu lönar det sig att följa temperaturen noggrant, säger Tulla.

Vinterdäcken i lagen och tips för bytet:

  • Enligt vägtrafiklagen ska vinterdäck användas mellan 1.11 och 31.3, om vädret eller föret så kräver. Dubbdäck kan användas under samma tid och även andra tider om vädret och föret så kräver. Vinterdäcken kan vara dubbdäck eller friktionsdäck.
  • I princip är det inte nödvändigt att byta vinterdäck under hela vintern om vägarna hålls bara och temperaturen visar plus grader. Men detta är knappast fallet i södra Finland heller. Den enklaste och säkraste lösningen är att byta till vinterdäck i god tid före den första kölden och ha dem på ända till tidig vår.
  • I samband med däckbytet är det viktigt att alltid kontrollera att de har tillräckligt med slityta och dubbar samt att däcken inte har hårdnat i och med bruksåren. När det gäller däckens mönsterdjup är kraven i lagen oförändrade: spåren ska vara minst 3,0 millimeter djupa eller gärna djupare med tanke på säkerheten.
  • Vid en skada ersätter den lagstadgade trafikförsäkringen personskadorna och motpartens egendomsskador som orsakats i olyckan. Den frivilliga kaskoförsäkringen täcker skador på ditt eget fordon. Även försäkringsbolagen kräver att bilen har däck enligt lagen och föret. Om däckvalet bedöms ha haft orsakssamband med uppkomsten av skadan, kan försäkringsersättningen minskas enligt villkoren. Däckens inverkan på skadan och väglaget vid tidpunkten för olyckan samt situationen bedöms alltid från fall till fall.

Källor: Finlex, Traficom

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 070 finländare under perioden 25.9–1.10.2020. De representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. Mer än 430 personer, som har kört bil under de senaste 12 månaderna, svarade på frågorna om vinterdäck och halt väglag. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är 3,1 procentenheter.