Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsägarens ABC – så här odlar du en lönsam skog

30.9.2020 - Lant- och skogsbruk

Det kan vara svårt att bedöma hur mycket skogen är värd, särskilt om man är ny skogsägare. För att se skogen för alla träd måste man inse några grundläggande saker. Därefter kan man fundera på lämpliga sätt att förvalta och öka sin skogsegendom.

Skogsägarna har nuförtiden många friheter och möjligheter att odla sin skog. Vissa tycker det är viktigt att bevara naturens mångfald, andra vill tjäna på sitt gröna guld.
Det första steget om man vill få en bild av värdet på sitt skogsbestånd är att beställa en skogsplan och att göra en utfärd i skogen. Det lönar sig att besöka skogen tillsammans med en expert som förstår sig på termerna och innehållet i skogsplanen.

Planen innehåller till exempel uppgifter om skogsfastighetens läge och visar detaljerade figuruppgifter på en karta. Den som inte är så insatt i skogsfrågor får en bättre bild av planen först på plats och ställe.

- Det lönar sig att först gå igenom skogsplanen med en expert och försöka få en bild av bland annat trädbeståndet, tillväxtprognoser och framtida vårdbehov. Därefter är det lättare att fundera på vad man vill göra med skogen, säger Marika Makkonen som är utvecklingschef vid LokalTapiolas skogsbruksaffärsverksamhet.

Skogsägande kräver tålamod

När man investerar i skog ska man beakta att perspektivet är tiotals år. I början uppstår det en hel del kostnader men senare ger träden avkastning. Det är även dyrare att vårda skogen under den första tiden. En välvårdad skog är lönsam och ägaren kan få rejält över fyra procent avkastning på sin investering. Att fastställa avkastningen är dock utmanande i och med att granskningsintervallen är lång.

- Vill man få bra avkastning på skogen lönar det sig att satsa särskilt på skogsvården under de första åren så att träden börjar växa ordentligt och blir grövre. I en vårdad skog är träden även friskare och tål bättre till exempel skador som insekter orsakar.

Vid skogsvård som baserar sig på likåldrig odling, som är den vanligaste odlingsformen, är det första arbetet efter planteringen en gallring av plantskogen. Gallring är viktigt eftersom till exempel gräs, hallonbuskar, vide och andra växter som inte bidrar till avkastningen på skogen annars sprider sig för mycket. Träden kämpar om tillväxtutrymme, ljus och näring. Efter gallringen får träden rum att växa och stammarna får en bra start på tillväxten.

Senare när träden tar mer plats och näring minskar den övriga växtligheten. Om träden får växa ordentligt och skogen vårdas väl behöver man nödvändigtvis inte göra något åt skogen på många år. Enligt Naturresursinstitutet borde finska skogsägare skärpa sig mest vad gäller just vården av ung skog.

- En tumregel är att ju bättre skogen vårdas, desto mer avkastar den. Med tiden kan en välvårdad skog ha till och med trettio procent mer gagnvirke än en skog som inte vårdats, säger Makkonen.

Den sista avverkningen avkastar – men när?

Efter ett antal år av plantskogsvård är det dags för åtminstone en gallringsavverkning och slutligen en förnyelseavverkning.

Vid planerad skogsvård strävar man efter att skogen alltid har förnyelsemoget bestånd och plantskog. Grovt sett kan man säga att cirka 15 procent av arealen borde vara förnyelsemoget bestånd, 60 procent klenare gallringsbestånd och resten plantskog.
Trädbeståndets tillväxt börjar avta när skogen är cirka 50 år gammal och i allmänhet fälls träden vid 60-80 års ålder. Slutavverkningen är den mest avkastande avverkningen för ägaren.

Virkespriset varierar en del under olika tidsperioder. Om man inte är i akut behov av pengar lönar det sig att passa in virkesaffären när priset på virket är så högt som möjligt.

- Å andra sidan råder jag att avverka när tiden är lämplig för en själv. Ju större träden är och ju närmare de kommit slutskedet av tillväxten, desto lättare faller de till exempel vid en storm och desto större hot utgör skadedjuren. Det är viktigt att inte lämna pengarna från virkesaffären liggande på bankkontot där inflationen äter upp dem utan i stället försöka få bra avkastning på pengarna genom att till exempel placera dem. En del av pengarna lönar det sig att reservera till skogsvården så att skogen ger bra avkastning även i fortsättningen, säger Makkonen.

LokalTapiola Kapitalförvaltning fick pris som den mest hållbara kapitalförvaltaren

I SFR:s undersökning, som är avsedd för Institutionella investerare, fick LokalTapiola Kapitalförvaltning redan för tredje gången i rad priset som den bästa kapitalförvaltaren inom hållbara investeringar i serien för utmanare. LokalTapiola valdes till den bästa i både integreringen av hållbarheten i placeringsprocessen och ESG-rapporteringen. Läs mer.

Påverka klimatförändringen genom att placera

Placeringsfonderna LokalTapiola Påverkan Ränta och Hållbar Miljö lämpar sig för kunder som strävar efter avkastning på sina placeringar men vill samtidigt inverka på att bekämpa klimatförändringen och att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Läs mer.