Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola är en av de mest ansvarsfulla sommararbetsplatserna – ”hos oss syns våra värden i vardagen”

8.10.2020 - Livstrygghet

Kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb utsåg 8.10 Finlands bästa sommararbetsplatser. LokalTapiola tog en fin andra plats i serien 1000plus. Tävlingsresultaten baserar sig på Sommarjobbsundersökningen i vilken organisationens sommararbetare fick bedöma sin arbetsgivare. LokalTapiola fick utmärkta vitsord när det gäller sommararbetarnas erfarenheter av sommarjobbet.

Arbetsgivarna som är med i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb förbinder sig till sex principer för ansvarsfullt sommarjobb: fungerande ansökningserfarenhet, meningsfullt arbete, introduktion och handledning, rättvisa och jämlikhet, en rimlig lön, skriftligt arbetsavtal och intyg. Resultaten grundar sig på sommararbetarnas personliga bedömningar av hur de sex principerna förverkligas.

LokalTapiola fick utmärkta vitsord i kategorin sommararbetarnas erfarenheter av arbetet – LokalTapiola var bäst i serien 1000plus vad gäller sommararbetarnas nöjdhet och villighet att rekommendera bolaget. Vad gäller arbetsuppgifternas meningsfullhet, introduktion och handledning, rättvisa och jämlikhet samt ett skriftligt arbetsavtal var LokalTapiola bland de fem bäst i serien.

- Den första hörnstenen i vårt livstrygghetsbolags strategi är en kompetent och välmående personal samt en företagskultur som grundar sig på våra värden. För oss är sommararbetarna inte ”bara” inhoppare eller hjälpare vid brådskande arbeten utan deras insats är lika viktig som personalens – vi gör alla ett betydelsefullt arbete för att hjälpa våra kunder. För oss är det särskilt viktigt att även sommararbetarna har en bra personalerfarenhet – för oss är de uppskattade livstrygghetsexperter oberoende av hur arbetsavtalet ser ut. Vi hoppas förstås också att vi väcker ett intresse hos dem att fortsätta inom branschen och att vi får se dem som livstrygghetsexperter i framtiden, säger personaldirektör Tomi Sinisaari.

Hur gick sommaren i livstrygghetsbolaget? – titta hur Lasse, Rebecka, Janina och Ella upplevde sommarjobbet (på finska).

Tilläggsuppgifter om Sommarjobbsundersökningen:

Tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb är öppen för alla arbetsgivare som deltar i kampanjen. År 2020 deltog 114 arbetsgivare som bedömdes av 6 404 sommararbetare.

I tävlingen utses och publiceras de bästa sommarbetsgivarna inom tre kategorier:

1) Små under 50 anställda + medelstora 50–250 anställda
2) Stora över 250-1 000 anställda
3) 1000plus över 1 000 anställda

Svaren gavs i en enkät på nätet under perioden juni-augusti 2020. Resultaten i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb grundar sig på sex principer för ett bra sommarjobb.

Undersökningen gjordes av IROResearch.

Tilläggsuppgifter: https://kesaduuni.org/tyonantajalle/vastuullisin-kesaduuni-kilpailu-ja-kesaduunitutkimus/