Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ligger båten ännu i sjön? Beakta dessa 10 saker när du lägger upp båten för vintern

25.9.2020 - Säkerhet

Båtsäsongen närmar sig sitt slut och hamnar och stränder fylls av trailers, lyftanordningar och personer som ska underhålla och ta upp båtarna. Försäkringsbolagen får varje år anmälningar om skador som uppstått när båtar tas upp och transporteras. Vi listade tio saker det lönar sig att beakta när man ska lägga upp båten för vintern.

Undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin ledde till att många finländare valde att spenderade sommaren i Finland. Det märktes även på sjön och båtmarknaden var livlig i början och mitten av sommaren. Enligt Traficoms statistik registrerades 4 475 nya farkoster under januari-augusti vilket är nästan 20 procent fler än under samma tid förra året. De flesta av de nyregistrerade båtarna är motorbåtar.

- Många har åter börjat med båtliv eller köpt sin första båt och kommer kanske inte riktigt ihåg vad som krävs för höstunderhåll och vinterförvar. Vi har till exempel märkt att det varje år sker skador när stora båtar tas upp och mindre båtar transporteras med trailer. Har man otur kan kostnaderna uppgå till tusentals euro. Det lönar sig alltså att vara försiktig och förebygga skador, säger Pia Nyström som är specialist vid ersättningstjänsten på LokalTapiola.

Vi listade tio saker det lönar sig att beakta när man ska lägga upp båten för vintern.

1) Vad kan man göra när båten ännu ligger i sjön?

Före man tar upp båten kan man fundera över vilka saker det är lättare att göra när båten ännu ligger i sjön och inte är upplagd på till exempel bockar. Töm båten på onödiga saker och ta till exempel bort madrasserna för tvätt. Det kan även vara lättare att städa båten när den ännu ligger i bryggan.

2) Kom ihåg egen och andras säkerhet

Reservera tillräckligt med tid när båten ska tas upp så att skador inte uppstår på grund av brådska. Man kan anlita en yrkesman att ta upp båten och be kompisen om hjälp att transportera båten med trailer. Det finns en risk att båten kränger när man tar upp den eller att lyftlinan eller vinschen inte håller. Akta dig även för att halka på däcket eller bryggan.

3) Upptagning med lyftanordning eller trailer

Upptagning av större båtar sker ofta med en lyftanordning medan mindre motorbåtar kan tas upp med en trailer. Om båten lyfts med en lyftanordning måste man försäkra sig om att lyftlinorna ligger på rätta platser på båten. När de ligger på rätta platser fördelas båtens vikt jämnt på linorna och då söndrar linorna inte yttre delar på båten.

Vid upptagning på trailer ska du kontrollera att båten ligger rakt och att vikten fördelas jämnt på varje stöd. Behövs det så kan du lägga tilläggsstöd under de ställen där båten väger mest.

4) Rengör botten så länge den är fuktig

Det lönar sig att rengöra båtens botten och skrov genast efter upptagningen eftersom smuts och till exempel havstulpaner lossnar lättare när botten och skrovet är fuktiga. Du kan till exempel använda en borste och trycktvätt men kom ihåg att inte tvätta med för högt tryck.

5) Har stormen lämnat skador?

Hårda vindar och stormar kan orsaka skador redan under sommaren och hösten då båten ligger vid bryggan. Om vindarna varit kraftiga under den senaste tiden lönar det sig att kontrollera att förtöjningslinorna är i skick och vid behov byta ut dem färdigt inför nästa säsong. Kontrollera även att förtöjningsplatserna på bryggan är hela. Avlägsna löv och skräp som blåst in i båten och kontrollera att dräneringsöppningar inte är tilltäppta. Det lönar sig även att tömma båten på slagvatten.

6) Se till att båten är ordentligt fäst för transporten

Om båten transporteras med en trailer ska man inte endast se till att båten ligger bra utan även försäkra sig om att den är ordentligt fäst. Om man inte stött båten tillräckligt och den rör på sig under transporten kan skrovet få skador. Att båten är ordentligt fäst är särskilt viktigt med tanke på inbromsningar och accelerationer.

Det lönar sig även att läsa vad båtens bruksanvisning säger om transport och transportanordningar.

7) Skydda med presenning – låt luften cirkulera

Förvarar du båten utomhus är det bra att täcka den med en presenning eller något liknande men samtidigt se till att ventilationen fungerar. Då bildas det inte fukt och mögel i båten under vintern. Man kan öppna luckorna i båten för att förbättra ventilationen. Det lönar sig även att tömma båten på saker som kan skadas av fukt eller börja mögla.

8) Viktigt med bra lutning på presenningstaket

Typiska vinterskador på båtar uppstår när det regnar och snöar in i båten eller av vattnets och snöns tyngd. Har man byggt ett presenningstak över båten ska man se till att taket har en sådan lutning att snön faller ner längs sidorna. Vid behov kan man fälla ner snön från båten. Tung snö kan även skada ställningarna.

9) Skydda båten mot tjuvar

Dyr utrustning såsom olika apparater och elektronik kan locka tjuvar och därmed lönar det sig att tömma båten på värdefull egendom före vinterförvaret. Om du lämnar kvar lös egendom i båten lönar det sig att förvara den bakom lås. Det lönar sig även att förvara aktersnurran i ett låst utrymme eller låsa fast den i akterspegeln eller fästa den med genombultning om den lämnas kvar på båten. Förvarar du båten på en trailer är det bra att sätta ett lås på dragstången.

10) Och om jag ännu vill lämna båten i sjön?

De milda vintrarna gör att båtsäsongen kan fortsätta långt in på hösten. Då lönar det sig dock att vara beredd på höst-och vinterstormar samt på att isbildningen kan börja plötsligt. De flesta fritidsbåtar tål inte is, varken när de körs eller ligger vid bryggan. Vill man fortsätta båtsäsongen lönar det sig att fundera på när man har tid att ta upp båten utan att överraskas av mörker, halka och kyla.

Ligger båten i sjön under senhösten ska man försäkra sig om att motorns kylsystem inte fryser. Och glöm inte att ta med varma kläder på båtfärden!