Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Använder du redan baklykta på cykeln? – ”Mörkare kvällar utan lykta ökar riskerna i trafiken”

17.8.2020 - Säkerhet

Den nya vägtrafiklagen förpliktar cyklister att använda baklykta när det är mörkt. Lyktans betydelse framhävs på hösten när kvällarna blir mörkare. Titta på bilderna nedan så ser du hur stor skillnad en lykta gör för synligheten. Polisen kan ge en cyklist utan lykta en anmärkning eller påföra en avgift för trafikförseelse.

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft under den ljusa tiden av året i början av juni. En ändring i lagen är att cyklister nu förpliktas att använda en röd baklykta. Den ska användas alltid när man cyklar i mörker eller skymning eller om sikten annars är dålig.

- Mitt på sommaren behöver man sällan använda lykta och därmed kan det hända att det är många som inte märkt lagändringen. Nu i augusti när kvällarna blir mörkare är det dock dags att börja använda baklykta eftersom den hjälper att undvika olyckor. Dålig synlighet är en orsak till många cykelolyckor, säger ersättningsdirektör Risto Rissanen vid LokalTapiola Savo.

Enligt lagen ska cykeln utöver en röd baklykta vara försedd med en vit eller gul framlykta. Även övrig obligatorisk utrustning såsom reflex fram, bak och på sidorna samt en ringklocka förbättrar synligheten och gör det lättare att upptäcka cyklisten. På bilden nedan ser du hur mycket en baklykta eller avsaknaden av en baklykta påverkar synligheten när det är mörkt.

När du syns skyddar du dig själv och andra

En orsak till många olyckor är att man inte upptäcker en person som rör sig i trafiken eller upptäcker personen för sent. Då har man inte tillräckligt med tid att reagera.

- Med lyktor förbättrar vi vår synlighet och gör så att andra kan se oss i trafiken. En baklykta förbättrar synligheten bakåt vilket förebygger kollisioner mellan en bil och cyklist och även till exempel mellan två cyklister. Vi rör oss i trafiken i olika hastigheter och en bra synlighet hjälper oss att förutse till exempel bromssträckor och hålla ett tillräckligt avstånd vid omkörningar, säger Rissanen.

I början av hösten finns det tusentals skolelever och pendlare i trafiken. Synligheten försämras till en början i gryningen och skymningen.

- I bland kan det vid överraskande situationer gå till exempel så att bilisten hinner väja för cyklisten men kör själv av vägen. Bra synlighet skyddar alltså inte endast dig själv utan även andra.

Polisen kan ge en anmärkning eller påföra en avgift

Polisens trafikövervakning inkluderar även övervakning av cyklisternas användning av lyktor. Polisinspektör Konsta Arvelin berättar att nu när hösten är här och vägtrafiklagen uppdaterats så kan polisen fästa särskild uppmärksamhet vid utrustningen.

- Om man cyklar i mörker utan fram- eller baklykta kan polisen ge en anmärkning. Vid behov kan polisen även påföra en avgift för trafikförseelse som är 40 euro för cyklister. Trafikreglerna ska ju inte följas enbart för polisens skull utan för den personliga och andras säkerhet.

Lagen föreskriver inga andra krav på baklyktan än att den ska vara röd. Den behöver alltså inte vara fäst på cykeln utan kan även fästas på hjälmen eller ryggsäcken. De billigaste lyktorna kostar några euro.

- Det viktigaste är att lyktan syns. Polisen rekommenderar att man använder en lykta som lyser med fast sken och inte blinkar. En blinkande lykta kan lätt tas för till exempel reklam eller varningslampor men ser man en baklykta med ett fast sken vet man att det är fråga om ett annat fordon, säger Arvelin.

Den nya lagen förde med sig ändringar för cyklister

  • Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. För cyklister innebär den nya lagen utöver krav på baklykta även till exempel nya trafikmärken. Vi har tidigare berättat om lagändringen i till exempel denna och denna artikel.
  • De nya trafikmärkena visar till exempel cykelfält, cykelväg och s.k. cykelskyddsväg (väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen). Dessutom är det tillåtet att cykla ”åt fel håll” på en enkelriktad väg om det visas med en tilläggsskylt. Märkena tas i bruk efter olika övergångstider.
  • Enligt lag ska en cykel vara utrustad med fram- och baklykta när man cyklar i mörker samt bromsar, ringklocka och reflexer fram, bak och på sidorna. Hjälm är inte obligatorisk men är absolut det bästa skyddet för huvudet.

Källa: Finlex, Traficom, Cykelförbundet

Vill du skaffa baklykta till cykeln? Bekanta dig med Turvakauppa.