Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hela 76 procent av finländarna är oroliga över hur trygg skyddsvägen är för barn som börjar skolan

12.8.2020 - Turvallisuus

Trygga skyddsvägar är åter ett samtalsämne nu när skolorna börjar. Att bryta mot trafikreglerna och att inte ta hänsyn till andra trafikanter är de vanligaste problemen när det gäller säkerheten på skyddsvägar. Vår expert är särskilt orolig över bilisternas och fotgängarnas användning av mobiltelefoner.

Enligt enkäten Vardagsgranskning säger 76 % av finländarna att det är åtminstone ganska oroliga för hur trygg skyddsvägen är för barn som börjar skolan.

- Resultatet stärker uppfattningen att respekten för skyddsvägen fortfarande inte är på den nivå den borde. Det har blivit lite av en vana i trafikkulturen att fotgängarna väjer för bilisterna trots att trafikreglerna säger att bilisterna måste ge väg åt dem som korsar eller har för avsikt att korsa skyddsvägen. Nu när skolorna börjar är det åter mycket viktigt att lyfta fram de gemensamma spelreglerna i trafiken och även fundera över sitt körsätt, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Nieminen är det vanligt vid skyddsvägsolyckor att situationshastigheten är för hög och att iakttagelseförmågan är bristfällig. Enligt majoriteten av respondenterna i enkäten Vardagsgranskning beaktar bilister och cyklister inte tillräckligt skyddsvägarna och fotgängarna som rör sig på dem. Nu när skolorna börjar är Nieminen särskilt orolig över användningen av mobiltelefonen i trafiken.

- En trygg trafik förutsätter samspel, att man beaktar andra och växelverkan även på skyddsvägen. Tyvärr är det rätt vanligt att bilister använder mobiltelefonen när de kör men även många fotgängare och skolelever använder den flitigt i trafiken. Särskilt unga skolelever som vänjer sig vid trafiken borde ha mobiltelefonen i ryggsäcken under resan så att den inte stör dem när de ska iaktta trafiken.

Många har upplevt farliga situationer på skyddsvägen

Enligt resultaten av enkäten Vardagsgranskning har var tionde råkat ut för en olycka eller en farlig situation på skyddsvägen. Var fjärde (24 %) har en rätt stark upplevelse av att råka ut för en farlig situation.

- Vad gäller skador på fotgängare som rör sig i trafiken har utvecklingen gått åt rätt håll under de senaste 10 åren. Trots det skadar sig fortfarande i genomsnitt 400 fotgängare och över 20 dör i trafiken varje år. Nu när hösten står för dörren och kvällarna blir mörkare är det bra att komma ihåg att nästan hälften av olyckorna som drabbar fotgängare sker när det är mörkt trots att trafikarbetet är mindre under den mörka tiden, säger Nieminen.

Resultaten framgår av undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt och som genomfördes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av 1 068 personer i augusti 2020. Deltagarna representerar den finska befolkningen i åldrarna 15-74 år.