Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Corona ändrade finländarnas vardag - undantagsförhållanden kan framhäva skillnaderna i levnadsvanorna

16.6.2020 - Terveys

Den exceptionella våren har påverkat finländarnas vardag och välbefinnande. Även om ganska få sist och slutligen har insjuknat i corona, har undantagsförhållandena och begränsningarna i vardagen indirekt påverkat levnadsvanorna och välbefinnandet för många. LokalTapiolas försäkringsdata och Firstbeats livsstilsanalysdata visar att undantagsförhållandena framhävde skillnaderna i finländarnas sätt att röra sig och minskade antalet läkarbesök, men förbättrade också sömnkvaliteten och återhämtningen.

Firstbeats livsstilsanalysdata som, baserat på hjärtfrekvensvariationer, mätt stressen och återhämtningen hos över 8 000 finländare, visade att många finländare i genomsnitt har sovit mer och stressat mindre i mars-april än vid samma tidpunkt tidigare år. Samtidigt har undantagsförhållanden för en del finländare ökat oroväckande benägenheter i levnadsvanorna.

- Resultatet väcker oro över att undantagsförhållandena till följd av corona kommer att öka skillnaderna i finländarnas levnadsvanor. När vi jämför vårens mätningsdata med tidigare år kan man se en sådan typ av polarisering åtminstone vad gäller träning. Antalet personer som rör sig väldigt lite dvs. personer som går mindre än 1000 steg per dag nästan tredubblades, beroende på referensgrupp, kommenterar Jaakko Kotisaari, specialist inom hälsa och välmående, den livsstilsanalysdata som bolaget samlat in.

Välbefinnandedata har samlats in särskilt från personer som arbetar på kontor och i sakkunniguppgifter, men enligt Kotisaari kan man på basis av datan även mera omfattande dra slutsatsen om att majoriteten har anpassat sig bra till undantagsförhållandena. Den ökade fritiden har kunnat utnyttjas för sömn och nya träningsformer eller hobbyer, vilket syns som bättre återhämtning och mindre stress. Det som emellertid är oroande är att vårens undantagsförhållanden har varit en mycket påfrestande tid för en del människor och välbefinnandet hos dem har lidit.

Försäkringsdata visar att läkarbesöken minskade kraftigt under våren

Inom hälsovården har undantagsförhållanden som orsakats av corona synts som uppskjutning av icke-brådskande tider och operationer. Semesterperioden som närmar sig kommer ytterligare att skjuta fram många läkarbesök.

- LokalTapiolas skadestatistik visar att finländarna har besökt läkare klart mindre denna vår. Samtidigt har också den offentliga hälsovårdens icke akuta verksamhet varit helt nedstängd eller kraftigt nedskuren. Detta kan försämra hälsotillståndet för dem som lider av vanliga folksjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Man har också flyttat fram olika operationer och andra ingrepp, berättar direktör för LokalTapiolas hälsotjänster Jani Tikkanen.

Tikkanen uppskattar att om undantagsförhållandena fortsätter länge kommer de att orsaka betydande indirekta hälsoproblem, särskilt på hälsan för äldre, kroniskt sjuka och övriga specialgrupper. Han är särskilt bekymrad över den förebyggande hälsovårdens roll under undantagsförhållandena.

- Hälsovårdsresurserna är nu kraftigt inriktade på att hantera den akuta krisen och även om första vågen av krisen snart skulle vara förbi, kommer det att ta lång tid att förkorta vårdköerna. När det finns knappt med resurser är det enklaste sättet att spara ofta att spara på det förebyggande arbetet, som nu om någonsin borde ökas, säger Tikkanen.

Det är bra att stanna vid sina levnadsvanor - en återgång till vardagen kan överraska

När coronaepidemin ger med sig åtminstone tillfälligt och restriktionerna lindras är det en bra tid att stanna upp och titta på sina egna levnadsvanor.

- Under våren har många människors levnadsvanor utvecklats i en bra riktning, till exempel tack vare sömn, mångsidig träning eller att man har rört sig mera i naturen. Förhoppningsvis kommer de goda vanorna, rutinerna och praxisen som man lärt sig och som delvis har kommit oönskat under våren att fortsätta och bibehålla sin ställning också i fortsättningen, säger Kotisaari.

- Å andra sidan om man till exempel har fått återfall när det gäller träning eller övriga levnadsvanor som sömn, mat eller om alkoholanvändningen ”glidit ur händerna”, kan det före sommarsemestern vara bra att rätta till situationen, fortsätter Kotisaari.

Kotisaari påminner om att återgången till en normal vardag kan överraska med sin tyngd.

- Människan är ganska anpassningsbar och klarar sig även över utmanande skeden och förändringar, men om krafterna för att anpassa sig till denna förändring har varit på yttersta gränsen, kan det vara en större utmaning att försöka återgå till den normala vardagen, som även den kan vara ganska tärande. Det förekommer även oro över den ekonomiska utkomsten eller den ökade arbetsmängden till exempel på grund av permitteringar och uppsägningar. Därför kan man säga att omhändertagande av den egna hälsan och hälsan för de närstående framhävs under dessa tider, avslutar Kotisaari.

Uppgifterna baserar sig på LokalTapiolas försäkringsdata och på Firstbeat Livsstilsanalys med cirka 8 000 mätningsdygn av finländare i arbetsför ålder under tiden 15.3-30.4.2020. I jämförelsen har använts samma tidsperiod år 2018 och 2019 i Firstbeats databas. Materialet består till största delen (cirka 90%) av kontorsarbetare/specialister.

Trygga det viktigaste men glöm inte en: Dig själv

Är någon beroende av din inkomst? Har du någon gång tänkt, hur dina närmaste skulle klara sig ekonomiskt, om något skulle hända dig?

Läs mer