Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En dyster början på året på vatten – "Drunkningarna sker ofta snabbt och tyst”

10.6.2020 - Säkerhet

Före slutet av maj i år har det inträffat fler drunkningar än på flera år. Svaga isar, en varm början på sommaren och friluftslivet som ökat under coronatiden, kan ha bidragit till olyckorna. Här ger experterna råd om hur man tryggt rör sig på och vid vatten. För båtföraren lönar det sig att också komma ihåg befälhavarens framhävda ansvar och ändringarna för hyresbåtar.

Den exceptionella coronatiden har betonat försiktighet i många avseenden, men det har tyvärr inte återspeglats på vatten. Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds (FSL) förhandsstatistik har det under början av året drunknat 40 människor, vilket är det högsta talet efter maj månad på sex år.

- I början av året drunknade människorna på isarna, eftersom isarna var svagare än normalt. Under de senaste månaderna har man dock börjat se att båtsäsongen har inletts och att vädret blivit varmare. Man har till exempel snubblat i båten och flytvästen har inte alltid använts. Tyvärr verkar det också vara så att när människorna under epidemin har blivit mera intresserade av friluftsliv, så har vi också fått fler sorgliga nyheter om olyckor på vatten, säger FSL:s verksamhetsledare Kristiina Heinonen.

I sommar kommer fler än vanligt att resa i hemlandet och röra sig vid vatten. Vi tillbringar mer tid på våra egna stugor och på hyresstugor och kanske prövar vi båtlivet för första gången. Heinonen påminner oss om att vi alla kan njuta av vatten säkrare, då vi kommer ihåg säkerhetsutrustning, tillräckliga kunskaper – och lämnar ingen ensam.

- När man går och simmar med barnen lönar det sig att gå i grupp. En vuxen ska inte heller gå och simma eller åka ut i båt ensam, för då kan det hända att hjälpen inte hittar fram ifall något händer. Drunkningarna sker ofta snabbt och tyst.

På en främmande strand, såsom på en väns stuga eller en hyresstuga, lönar det sig också att ta det säkra före det osäkra.

- Du ska aldrig hoppa i vattnet före du har försäkrat dig om vad som finns under vattenytan.

Det ska alltid finnas någon i båten som behärskar situationen

I och med den nya sjötrafiklagen som träder i kraft i början av sommaren blåser det också nya vindar. Ur säkerhetssynpunkt är det värt att till exempel lägga på minnet det ökade ansvaret för befälhavaren och den mildare regleringen för hyresbåtar.

Tack vare den nya lagen ska i varje fritidsbåt – det vill säga även i roddbåtar – finnas en befälhavare som i sista hand ansvarar för båtens och passagerarnas säkerhet. Befälhavaren ser till att det finns all utrustning som krävs, såsom flytvästar och öskar, och ger andra råd vid behov.

- Även före man åker ut med ett kompisgäng på vatten lönar det sig att välja den som ansvarar för att styra båten under resan eller ger anvisningar för en eventuell annan förare. Befälhavaren ska vara den i gänget som är mest lämplig och som har ålder, förmåga och kunskaper som är tillräckliga med tanke på uppgiften. Han eller hon måste naturligtvis vara i körskick under hela resan, säger utvecklingschef Timo Ekholm på LokalTapiola.

Det kan bli vanligare med båtuthyrning i sommar eftersom regleringen av båtuthyrning mildrades i början av sommaren. Nu kan vem som helst hyra ut sin obesiktade fritidsbåt. Båten måste ändå fortsättningsvis uppfylla allmänna krav enligt lag på säkerhet och utrustning för fritidsbåtar.

- Den som hyr en båt åt sig ska se till att båten är i gott skick och att den är säker för ändamålet ifråga. Det lönar sig också att gå igenom användningen av båten med den som hyr båten och att berätta om de egna kunskaperna. Man ska också se till att den båtförsäkring som ägaren tecknat även täcker skador som orsakas av hyresgästen, säger Ekholm.

- Lagen förbjuder ägaren att överlåta båten till en okunnig person. På detta sätt har hyresgivaren också ett ansvar för att förebygga olyckor. Hyrestagaren måste alltid få tillräckliga anvisningar för en säker användning av båten.

Bekant strand ännu en faroplats

Alltför ofta inträffar ändå en drunkningsolycka på välkända vatten med en bekant båt och även nära stranden. Enligt Kristiina Heinonen på FSL är ett typiskt drunkningsoffer ännu en man, som har fallit från en liten rodd- eller motorbåt, t.ex. när han fiskat.

- När man kör i bekanta vatten är det lätt att tänka att flytvästar inte behövs. I många fall skulle de emellertid ha kunnat ge den som hamnat i vatten mera tid, så att hjälpen skulle ha hunnit fram.

I Finland drunknar fortfarande cirka 150 personer varje år. Grovt räknat inträffar cirka var tredje drunkningsfall i sjötrafik. Enligt Heinonen är alkohol på ett eller annat sätt inblandat i ungefär hälften av drunkningsolyckorna.

- Vatten innebär alltid en risk. Därför är det bra att fundera på de egna gränserna och även hur man skulle kunna hjälpa andra i en nödsituation.

LokalTapiola regionbolagen donerar varje sommar livbojar till lokala simstränder och hamnar. Livbojarna kan användas av vem som helst som märker att någon har hamnat i vatten och är i fara. Det lönar sig alltid för den som räddar att använda ett tillhygge för att inte sätta sig själv i fara. Livbojen kan kastas till den som behöver hjälp eller användas som hjälpmedel när man simmar ut för att rädda en människa. Donationerna av livbojarna ingår i samarbetet mellan LokalTapiola och vår samarbetspartner i samhällsansvar, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.