Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Elektriska förflyttningshjälpmedel gör trafiken mångsidigare men orsakar också oklarheter – ”Vi har fått anmälan om huvudskador”

1.6.2020 - Säkerhet

Elektriska förflyttningshjälpmedel har medfört nya sätt att flytta sig från en plats till en annan och att även färdas längre resor än normalt. Till exempel elsparkcyklar orsakar dock också risksituationer i trafiken. Enligt specialisten ökar skaderisken till exempel av att anordningarna är tysta och att många är ovana att använda dem. Även alkohol har bidragit till en del av fallolyckorna.

Nu när vi har sommar, syns många olika eldrivna fortskaffningsmedel i gatubilden såsom elsparkcyklar och självbalanserande fortskaffningsmedel. Utöver hyresanordningar i gemensamt bruk har många blivit intresserade av att skaffa ett eget fortskaffningsmedel. Det har också sålts många elassisterade cyklar i vår.

- Dessa nya fortskaffningsmedel har medfört nya möjligheter i vardagen, men det sker tyvärr också skador med dem. Förra sommaren fick vi till exempel anmälningar om olycksfall som inträffat med elsparkcyklar. Det lilla framhjulet kan stöta mot ojämnheterna på vägen och då kan man i värsta fall falla med huvudet före i stenbeläggningen, säger ersättningschef Ulla Kudjoi-Salminen från LokalTapiola.

Huvudskadorna som försäkringsbolaget fått kännedom om har till exempel gällt hjärnskakningar och tand- och ansiktsskador. Förutom att man skadar sig själv kan man med det snabba färdmedlet också stöta samman med en annan väganvändare.

Med de elektriska förflyttningshjälpmedlen sker det egentligen olyckor i tre situationer, säger Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen.

- En risk ansluter sig till det att man inte alltid behärskar ett fortskaffningsmedel som kräver balans. Å andra sidan observerar bilisterna nödvändigtvis inte dessa nya väganvändare till exempel i korsningar. Det lönar sig alltid att sakta farten i korsningar och att iaktta väjningsreglerna. Risksituationer uppstår dessutom på lätta trafikleder där det både finns fotgängare, cyklister och andra som använder eldrivna färdmedel.

Välj plats enligt fart

Platsen för de elektriska förflyttningshjälpmedlen är inte alltid självklar eftersom anordningens konstruktiva maxhastighet bestämmer reglerna. Om maxhastigheten för färdmedlet är 15 km/h, gäller trafikreglerna för fotgängare. Ett sådant färdmedel kan användas på trottoaren när man färdas i gånghastighet.

Maxhastigheten för de flesta elsparkbräden och -cyklarna är 25 km/h. Deras plats är på cykelbanan och för dem gäller samma trafikregler som för cyklister.

- De lätta elfordonen orsakar de flesta oklarheterna eftersom sådana enligt lag också kan användas på trottoarer om de är självbalanserande dvs. om de hålls i balans också när de står stilla eller saknar förare. När man färdas på trottoarer sker det dock på fotgängarnas villkor och man ska inte förhindra fotgängarnas färd, säger Valtonen.

El medför hastighet och de eldrivna färdmedlen är också relativt tysta. Därför kan andra ha svårt att lägga märke till dem.

- Fotgängarna märker inte nödvändigtvis ett eldrivet färdmedel som kommer bakifrån, så därför kan de plötsligt till exempel byta sida. Det lönar sig att vara aktsam i dessa situationer. Även om man inte skulle kollidera med en annan människa kan den andra bli skrämd av en som går förbi med hög fart, säger Valtonen.

Använd bara i nyktert tillstånd, skydda huvudet med en hjälm

Media har rapporterat om många olyckor med sparkcyklar där skadan har inträffat i berusat tillstånd på småtimmarna. Man har åkt från baren med det behändiga färdmedlet, men resan har stannat mitt i allt.

Alkoholen i blodet försämrar balansen och reaktionsförmågan och försvårar också iakttagandet av hastigheten. Utöver skador kan styrstångsfylleri – med både bräda och cykel – också leda till böter.

- Enligt strafflagen har man dock ganska sällan dömt till straff för dessa dvs. för trafikfylleri med fordon utan motor. Detta beror på att kännetecknen för brott uppfylls först om föraren har orsakat skada på annan, säger Valtonen.

- I den nya vägtrafiklagen har man som en förutsättning för körning med fordon också beaktat inverkan av berusning. Enligt den nya lagen får man inte köra med ett fordon om föraren till exempel inte på grund av trötthet eller berusning har förutsättningar för körning. Även de elektriska förflyttningshjälpmedlen är fordon, så man ska inte färdas med dem när man är berusad, säger Valtonen.

Det krävs inget körkort eller viss ålder för att färdas med elsparkbrädor eller elsparkcyklar. Kraven är strängare endast för eldrivna cyklar som går över 25 km/h: de anses redan vara mopeder.

- På grund av den egna och andras säkerhet lönar det sig att bekanta sig med de elektriska förflyttningshjälpmedlen och deras egenskaper redan före man åker i väg och gärna på en lugn plats. Till exempel kan en skada i huvudområdet vara mycket långvarig och allvarlig. Föraren har därför skäl att skydda det dyraste dvs. sitt huvud med en hjälm, säger Ulla Kudjoi-Salminen.

Reglerna beror på anordningens hastighet och effekt

Vilka trafikregler, som gäller för respektive elektriska förflyttningshjälpmedel och dess förare, beror på effekten på anordningen och på dess högsta konstruktiva hastighet. Dessa påverkar även försäkringarna.

  • Fortskaffningsmedel som assisterar eller ersätter gång får ha en maxhastighet på 15 km/h och deras effekt får högst vara 1kW. Till exempel jämställs lätta självbalanserande persontransportanordningar med rullskridskor i trafiken och på dessa tillämpas trafikreglerna för fotgängare.
  • Lätta elfordons maxhastighet är 25 km/h och maxeffekten är 1kW. Sådana är till exempel de flesta eldrivna sparkcyklarna, seniorskotrarna och anordningarna av Segway-typ. För dessa gäller i regel trafikreglerna för cyklister dvs. de hör till cykelvägen. Självbalanserande anordningar och till exempel seniorskotrar kan användas på gångbanan, om man rör sig i samma takt som fotgängarna.
  • Elassisterade cyklar kräver pedaler för att motorn ska starta. En cykel som är utrustad med motor kräver nödvändigtvis inte trampning men maxhastigheten är även för den 25 km/h. Maxeffekten är 250 W/1 kW. För elcyklister gäller samma trafikregler som för cyklister.
  • En motoriserad cykel klassificeras som moped, om dess konstruktiva maxhastighet är över 25 km/h. För körning krävs då ett mopedkörkort, om man är född 1985 eller senare. Anordningen ska även registreras.
  • I Finland krävs trafikförsäkring för motorfordon, och till sådana räknas också eldrivna cyklar och andra elektriska förflyttningshjälpmedel om deras maxhastighet överstiger 25 km/h eller effekten är över 1 kW. Även en eldriven cykel med en effekt på 250–1000 watt, som nödvändigtvis inte kräver trampning, måste trafikförsäkras. Trafikförsäkringen ersätter skador som till exempel vid sammanstötningar orsakats andra. För lättare elfordon såsom för sparkcyklar, lönar det sig att skaffa en ansvarsförsäkring som ingår i hemförsäkringen. En individuell olycksfallsförsäkring erbjuder skydd för skador som orsakats en själv och lösegendomsförsäkringen i hemförsäkringen ger skydd vid skador på lätta elfordon (eller kaskoförsäkring när det gäller effektivare eldrivna cyklar).

Källa: Traficom, Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen, LokalTapiola