Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vad bör bilisten veta om den nya vägtrafiklagen? Experterna går igenom viktiga ändringarna och olika risker

26.5.2020 - Säkerhet

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft i början av juni. Lagen för med sig ändringar som gäller bland annat trafikmärken, vägmarkeringar och regler för däck. I denna artikel tar experterna upp saker som det lönar sig att uppmärksamma åtminstone om man rör sig med motorfordon.

Den nya vägtrafiklagen som börjar gälla måndagen 1 juni betyder inte att reglerna ändrar drastiskt över en natt. En hel del nya trafikmärken och vägmarkeringar kommer dock att dyka upp vid vägarna tillsammans med en del regeländringar som det lönar sig att beakta.

En ny princip som betonas i lagen är vägtrafikantens skyldighet att vara förutseende. I fortsättningen måste man i trafiken mera medvetet förutse andra vägtrafikanters agerande och anpassa det egna agerandet enligt det för att försöka undvika faror och skador.

- I praktiken betyder det till exempel att en bilist måste aktivt följa med vad andra vägtrafikanter gör och om de följer reglerna. Det lönar sig även att vara förbered på att andra gör fel. Under körandet ska fokus ligga på själva köruppgiften, säger utbildnings- och kvalitetschef, bilskolläraren Sampsa Lindberg vid CAP-Autokoulu.

Ett förutseende agerande ökar säkerheten och smidigheten i trafiken. Nedan går experterna igenom fem lagändringar som kan orsaka en del risker. Bilister och motorcyklister, beakta åtminstone dessa risker.

1) Ny väjningsplikt vid plats där cyklister korsar vägen – lägg märket på minnet

Ett av de viktigaste målen med lagreformen är att öka säkerheten för lätt trafik, till exempel för cyklister och fotgängare. Därmed kommer en hel del nya trafikmärken som gäller cykeltrafiken att tas i användning. Sådana är till exempel cykelgata, cykelfält och väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen.

- Väjningsreglerna i en korsning ändrar inte egentligen men väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen är ett nytt trafikmärke. Det kan till en början vara svårt för bilister att uppmärksamma märket eftersom det till sina färger påminner om märket för skyddsväg och visas åt båda riktningarna, i motsats till exempelvis stop-märket, säger Lindberg.

Vid det nya märket ska bilister alltid väja för cyklister som korsar vägen. Märket kallas även för ”cykelskyddsväg”. Märket kommer att finnas endast vid i konstruktionshänseende upphöjda fortsättningar på en cykelbana.

Eftersom övergångstiden vid nya märken är flera år lönar det sig för alla trafikanter att vara särskilt uppmärksamma i korsningar under de närmaste åren.

2) Sammanvävning av körfält kräver samarbete

På landsvägar och vid till exempel vägbyggen kan man i fortsättningen stöta på trafikmärket sammanvävning av körfält. Märket innebär att Finland får en ny trafikregel: blixtlåsprincipen.

I stora städer med mycket trafik och på motorvägar är principen redan bekant för många: när körfälten slutar kör fordonen turvis kör in på det fortsatta körfältet. För de som är vanare med glesare trafik kan det dock vara lönt att uppmärksamma principen.

- Risken för kollision ligger i att enligt den tidigare principen hade fordonet som kommer från körfältet som slutar väjningsplikt. Nu kör man turvis in på det fortsatta körfältet när körfälten löper samman. Det finns inget rum för jag först -tänkande för att blixtlåsprincipen ska fungera, säger Markus Nieminen som är LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet.

3) Parkering på vänstra sidan? Kom ihåg riskerna när du kör iväg

Från och med juni kan man i tätorter stanna eller parkera bilen även vid sidan av körfältet för mötande trafik, det vill säga vid vänstra sidan av vägen. Den nya regeln gör det lättare att hitta parkeringsplats men det lönar sig att fundera två gånger före man parkerar på vänstra sidan.

- Om man parkerar vid vänstra sidan av vägen måste man vara mycket försiktigt när man kör iväg. Då måste föraren vara uppmärksam på både mötande trafik och trafik som kommer bakifrån. Dessutom, om det finns en bil parkerad framför, kan det hända att man måste vända fronten på den egna bilen långt in på körfältet för den mötande trafiken så att sikten blir tillräckligt bra, säger Lindberg.

För att undvika risker när man parkerar på vänstra sidan av vägen lönar det sig att leta efter parkeringsplatser där det inte finns något fordon framför som stör när man ska starta. Man får inte heller parkera på vänstra sidan så att det medför fara eller olägenhet för trafiken.

4) De gula spärrlinjerna försvinner

En nationell specialitet, de gula spärrlinjerna, försvinner från och med juni från vägarna i Finland och ersätts med vita linjer. Avsnitt med omkörningsförbud märks till exempel inte längre med gula utan med vita linjer.

Vitt är en färg som allmänt används vid vägmarkeringar i Europa och att linjerna nu målas vita motiveras även med bilarnas igenkänningsteknik.

- I Finland är en risk med vit färg att den vita färgen kan vara svårare att se än den gula om det snöar eller är isigt, säger Nieminen.

Han ser också ett annat problem med den vita färgen.

- Den gula spärrlinjen har visat att man kör i ett körfält åtskilt från mötande trafik. Den vita spärrlinjen har igen skilt åt körfält där trafiken går åt samma håll, till exempel vid gruppering i en korsning. Nu försvinner denna färgskillnad, säger Nieminen.

Vägmarkeringarna förnyas under en övergångstid på tre år och då kan man stöta på både gula och vita spärrlinjer.

5) Reglerna för vinterdäck ändrar – ”vakna tidigt på hösten”

Den nya vägtrafiklagen för även med sig regeländringar för vinterdäck. I fortsättningen är skyldigheten att använda vinterdäck inte bunden till en viss kalendermånad utan till det rådande vädret. Från och med nästa höst ska man enligt lagen använda vinterdäck från början av november till slutet av mars om vädret eller väglaget förutsätter.

- Det är bra att man tillåter flexibilitet då till exempel den senaste vintern i södra Finland var exceptionellt varm och behovet av att använda vinterdäck litet. Å andra sidan kan det under hösten och våren förekomma lokal och plötslig halka på vägarna. Även i fortsättningen är det viktigt att ha däck enligt vädret och därför ska man noggrant följa med väderleksrapporterna, säger Lindberg.

Det är även värt att lägga märke till tiden då vinterdäck ska användas: tidigare krävdes vinterdäck från december till februari, från och med höst från november till mars enligt väder. Det lönar sig alltså att vakna tidigt nästa höst och fundera på om man ska byta däck.

- Om man byter till vinterdäck genast i början av november kan man köra säkert hela vintern både med tanke på vädret och på lagen, säger Nieminen.

Den nya vägtrafiklagen i korthet:

  • Den nuvarande vägtrafiklagen har gällt sedan 1982. Den ersätts 1.6.2020 av den nya vägtrafiklagen som riksdagen godkände för två år sedan. Lagpaketet sammanställer många tidigare förordningar.
  • Den nya lagen innebär lättnader eller skärpningar på många delområden. Till exempel vissa hastighetsbegränsningar ändrar och en del vägar kan ha minimihastighet. I stället för ordningsbot kan mindre förseelser i fortsättningen leda till avgift för trafikförseelse.
  • Antalet nya trafikmärken är cirka 50. Dessutom har många tidigare trafikmärken gjorts tydligare, till exempel vad gäller figurerna. Övergångstiden för de nya trafikmärkena är i huvudsak 10 år med några undantag. Endast ett tidigare märke kasseras: tilläggsskylten för timmerväg.
  • Mer information om den nya vägtrafiklagen och ändringarna lagen för med sig finns på Traficoms webbplats. De nya trafikmärkena presenteras på Trafikledsverkets webbplats.

Källa: Traficom, Trafikledsverket