Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ändrade sommarsemesterplaner för många finländare på grund av coronaviruset – endast en tredjedel skär ner sin sommarsemesterbudget

20.5.2020 - Ekonomi

Hela 2,8 miljoner finländare säger sig ha varit tvungna att ändra på sommarsemesterplanerna på grund av coronaviruset. Enligt en enkät LokalTapiola beställt har finländarna främst varit tvungna att ändra på inplanerade utlandsresor och festivaler.

Coronavirusepidemin har lett till att många finländare varit tvungna att planera om sommarsemestern. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning säger hela 68 procent att coronavirusepidemin begränsar deras sommarsemesterplanering. Var fjärde persons planer har coronaviruset inte påverkat på något sätt.

Det är framför allt barnfamiljer, högavlönade och de som bor i huvudstadsregionen som varit tvungna att ändra på sina sommarsemesterplaner. Fyra av fem barnfamiljer säger att coronaviruset begränsat deras semesterplanering. Samma siffra gäller för de som tjänar över 85 000 euro per år och vars sommarsemesterplaner gått i stöpet. Tre av fyra av de som bor i Helsingfors med omnejd säger att deras planer ändrat.

Många har planerat in en utlandsresa under semestern men utlandsresorna är nu lagda på is. Av de som ändrat sina planer säger hela hälften att de drar ner på just utlandsresorna denna sommar. Många minskar även besöken på festivaler och andra stora publikevenemang och en stor del av finländarna kommer att undvika sådana evenemang i sommar.

Enkäten är gjord i månadsskiftet mars-april då regeringen inte ännu hade meddelat om sina planer på att lätta på begränsningarna till följd av coronaviruset. Regeringen har nu beslutat att från början av juni lätta på bl.a. mötesbegränsningarna så att femtio personer får samlas i stället för tidigare tio.

-Den här sommaren måste man tänka på vad man får göra, vad man vågar göra och vad man har råd att göra. Enligt enkäten semestrar 25 procent som de vill eller som de tidigare semestrat. Cirka 35 procent måste begränsa semesterfirandet men av andra orsaker än pengar. Största delen, det vill säga cirka 40 procent, måste ändra sina semesterplaner delvis även på grund av ekonomiska orsaker, säger privathushållsekonom Hannu Nummiaro vid LokalTapiola.

Cirka var tredje säger sig även minska besöken vid turistattraktioner, i muséer eller i nöjesparker. Överraskande är att 27 procent av respondenterna säger sig även dra ner på resandet i hemlandet. Däremot är det endast 13 procent av respondenterna som prutar på stugsemestern.

Semesterbudgeten ändrar för en minoritet

Trots att semesterplanerna ändrar verkar inte finländarnas ändrade användning av pengar ha en så stor inverkan. Enligt enkäten Vardagsgranskning tänker endast var tredje skära ner sommarsemesterbudgeten på grund av coronavirusepidemin. Över hälften av de tusen respondenterna tänker däremot inte minska sin budget. Var sjätte respondent kunde inte ännu säga vad de tänker göra med budgeten.

Av de som tänker skära ner semesterbudgeten är nedskärningen mellan 250-1 500 euro hos hälften. Den genomsnittliga nedskärningen bland respondenterna är över 900 euro.

-Man har varit tvungen till förnyelse, till exempel distansarbete, köp på nätet och vardagsbudgetering. Med samma inställning måste många fundera på sommarsemestern och söka stimulans med enklare medel. Efter julen är sommaren den andra stora konsumentfesten för finländarna så visst finns det möjligheter att spara, säger Nummiaro.

Hos de högavlönade är budgetnedskärningarna större än hos de lågavlönade. Hos finländska familjer utan barn minskar den genomsnittliga sommarsemesterbudgeten ungefär lika mycket som i genomsnitt hos finländarna som svarat på enkäten. Däremot är budgetnedskärningen i familjer med två barn i genomsnitt över tusen euro enligt familjernas uppskattning.

LokalTapiolas enkät gjordes av Kantar TNS. Enkäten besvarades mellan 27 mars och 2 april. Frågorna besvarades av 1 196 finländare i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen är +/- 2,9 procentenheter.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.