Är dina båtkunskaper rostiga, lagen ändrar – titta på webbinariet för att få experternas tips för en trygg båtsäsong

13.5.2020 - Säkerhet

Det lönar sig att ta hand om de traditionella båtkunskaperna även om tekniken utvecklas, säger experterna. LokalTapiolas webbinarium erbjuder nyttokunskap och tips för den begynnande båtsäsongen under vilken sjötrafiklagen även kommer att ändra. På grund av coronaepidemin är rekommendationen nu att man ska avstå från båtlivet, men den tid som man annars skulle använda för att röra sig på vatten kan man till exempel använda för övningar.

Den tekniska utvecklingen har gett många olika apparater som är till hjälp för båtföraren, men dessa har inte ersatt de traditionella skepparkunskaperna. Även om kartplotters har blivit vanligare, beror de vanligaste skadorna enligt LokalTapiolas statistik ännu på grundstötningar och bottenkänningar samt på olika sammanstötningar. Till exempel har sammanstötningar med bryggor och andra båtar blivit vanligare under de senaste fem åren.

Människorna kan alltför blint lita på apparaterna, säger direktör för sjösäkerhet, kommendör Ismo Siikaluoma från Gränsbevakningsväsendet.

- Förr i tiden när man navigerade genom traditionella sjömanskunskaper, var man tvungen att ständigt hålla utkik. Nu för tiden är det lätt att fördjupa sig i skärmar och andra apparater och man kanske inte iakttar omgivningen och särskilt andra båtförare så noggrant.

Alla stenar och grynnor syns inte på plotters och inte ens på de traditionella sjökorten. Särskilt när man rör sig utanför farlederna lönar det sig för båtföraren att iaktta särskild försiktighet.

- Apparaterna hjälper mycket, men först måste man känna till deras begränsningar och egenskaper för att få ut det mesta möjliga av dem, säger överkonstapel Jarmo Niininen från Helsingfors båtpolis.

På LokalTapiolas webbinarium ger Siikaluoma och Niininen praktiska råd och anvisningar för den begynnande båtsäsongen. Du kan titta på diskussionen här. Webbseminariet är avsett för alla som är intresserade av båtliv: både båtförare av stugbåtar och de som rör sig längs kusten och i skärgården.

Den nya lagen betonar befälhavarens roll

När båtkunskaperna och -vanorna förändras i Finland tas ofta ett så kallad "båtkörkort" upp i diskussion, men vi behöver inte ett sådant. En ny sjötrafiklag träder i kraft i början av juni, vilken betonar befälhavarens ansvar.

Enligt lagen ska det i alla båtar finnas en befälhavare, som ansvarar för farkostens färd och resenärernas säkerhet. Befälhavaren ska bland annat se till att säkerhetsutrustningen är i skick och lätt att nå. Befälhavaren ger också anvisningar till de andra passagerarna i båten.

- Befälhavaren är den person som i verkligheten ansvarar för att båten färdas tryggt. Till exempel: om en pappa ger sin son, som är under 15 år, tillåtelse att köra en registrerad båt, är det pappan som är ansvarig för all verksamhet – även om sonen skulle köra överhastighet. Den nya lagen skiljer på på den som styr båten dvs. föraren och den faktiska befälhavaren, förklarar Jarmo Niininen.

Det är också befälhavarens nya skyldighet att se till att det finns ändamålsenliga sjökort, om resan kräver planering av rutten. I praktiken krävs inte kartor för en bekant rutt till närbutiken, men nog för längre resor till främmande ställen.

Båtpolis Niininen poängterar att det inte enbart räcker med en plotter då.

- Enligt den nuvarande lagstiftningen räcker detta inte. Kartorna i en vanlig plotter för fritidsbåtar är inte godkända av Sjöfartsverket. I praktiken är det fråga om de papperskartor, som publiceras av myndigheterna, som måste hållas uppdaterade.

På webbseminariet går man även igenom andra ändringar som lagen medför, till exempel den nya avgiften för trafikförseelse och regleringen av hyresbåtar. Syftet med den nya lagen är allt som allt att öka säkerheten för sjötrafiken och ett ansvarsfullt båtliv.

Det lönar sig att öva – ”det är människor som kör båtarna”

På grund av coronaepidemin rekommenderar myndigheterna att man tillsvidare ska avstå från båtliv. Därmed underlättas räddningspersonalens belastning och man undviker eventuella smittor. Den tid man inte rör sig på vattnet kan man använda för att förbereda sig på land.

- Ju längre du åker med båten, desto bättre borde du förbereda dig och lära dig saker. Jag rekommenderar ingen som för första gången skaffar en båt att bege sig ut på öppet hav med båten före man har genomgått någonslags kurs, säger Ismo Siikaluoma.

- Om man köper en ny båt, lönar det sig att börja med att läsa manualen. Där lär man sig vad man kan göra om båten får problem. Jag skulle också åka ut i goda förhållanden för att lära mig att behärska den egna båten riktigt grundligt, säger Jarmo Niininen.

Siikaluoma påminner oss om att det inte bara är viktigt att serva båten utan också att finslipa de egna kunskaperna inför båtsäsongen.

- Jag rekommenderar att man repeterar reglerna för farlederna och verksamheten för båtföraren och befälhavaren. Man ska inte glömma att det är människor som kör båtarna.

Utbildningar och nyttiga båtkunskaper på webben: