Finländarna cyklar mot en undantagssommar – har du redan kontrollerat cykelns skick och bekantat dig med lagändringarna?

8.5.2020 - Säkerhet

LähiTapiola LokalTapiola

Undantagsförhållandena under coronavirusepidemin verkar ha ökat finländarnas fritidscykling. Snart ändras trafiken också till följd av den förnyade vägtrafiklagen. Experten hoppas att både de obligatoriska bakljusen på cyklarna och de tydligare korsningsmärkningarna kommer att minska på olyckorna.

Ställvis snöfri vinter, begränsningar till följd av coronaepidemin och minskad kollektivtrafik. Cykelsäsongen har i många avseenden börjat under exceptionella omständigheter i år och detta har synts på gator och friluftsleder.

- I städerna har antalet cyklister ökat med upp till tjugo procent jämfört med förra året. Coronasituationen har minskat cykelpendlingen till jobbet, men fritidscyklingen har öka betydligt, säger verksamhetsledare Matti Koistinen på Pyöräliitto.

Man har bekantat sig med nya ställen på hemorten genom att cykla eller till och med gjort långa cykelturer. Koistinen tror att elcyklarna fortsättningsvis kommer att bli allt vanligare som sommartrend.

- Dessutom blir det intressant att se hur cykelturismen utvecklas. Aktivitetsresorna kan vara en av trenderna i sommar och cyklingen erbjuder en möjlighet att undvika folkmassor: under cykelturerna kan man t.ex. övernatta i tält eller hyra stugor.

När resan går till nya områden är det också skäl att förbereda sig inför resan.

- Risken för olycksfall ökar alltid när du rör dig i främmande miljöer eller i okänd terräng. Det är bra att på förhand planera resorna och att åtminstone se till att cykeln och dess utrustning är i skick. Bromsarna ska helst inte ge vika långt hemifrån, säger LokalTapiola Savos ersättningsdirektör Risto Rissanen.

Lagen för med sig ändringar i mitten av sommaren

Vägtrafiklagen som ändras från 1 juni för också med sig nya saker för sommarens cykelturer. I och med lagen måste cyklisten till exempel ha ett rött bakljus vid cykling i skymning och mörker, men det blir även ändringar i vägmärken och vägmarkeringar.

Syftet med ändringarna är att förbättra säkerheten för cyklandet summerar Risto Rissanen. Han hoppas att olyckorna blir färre till följd av förnyelsen.

- Skyldigheten att använda bakljuset gör att cyklisten bättre syns för andra i trafiken och samtidigt blir exempelvis väjningsmarkeringarna i korsningarna tydligare. I fortsättningen blir det lättare för bilisten att märka när cyklisten har förkörsrätt.

Till exempel ska förlängningen av cykelbanan, som känns igen på den vita streckade linjen, i fortsättningen bara målas på vägen om väjningsskyldigheten för den korsande trafiken har visats med ett vägmärke eller om trafikljusen styr korsandet av vägbanan. Väjningsplikten kan anges med ett märke för väjningsplikt, en stoppskylt eller det nya märket ”cykelövergångsställe”.

Cykelövergångsstället ska vara en ny förhöjd förlängning av cykelbanan, dvs. ett sk. korsningsställe för cyklister. Där ska alltid den som använder den korsande vägen väja för cyklisten.

- I sommar och kommande somrar lönar det sig dock att vara särskilt uppmärksam vid korsningarna, eftersom övergångsperioder ansluter sig till förnyelsen av märkningarna. Till exempel uppdateras cykelvägarnas förlängningar i gatubilden under de kommande två åren, så cyklisterna kan fortfarande ha väjningsskyldighet där, säger Rissanen.

Tips för en lyckad start på cykelsäsongen:

  • Cykeln behöver service efter vintern. Kontrollera att åtminstone bromsarna och kedjorna fungerar och att luft hålls i däcken. Cykeln kan också behöva tvättas. Om du inte är intresserad av cykelns mekanik kan du då och då föra cykeln till en cykelverkstad. En expert kan kolla justeringarna och byta ut slitna delar.
  • Låt inte lagändringarna överraska dig. Från 1.6.2020 kan det i trafiken till exempel finnas märken som visar ett cykelfält, en cykelväg eller ett övergångsställe för cyklister. Du kan bekanta dig närmare med den nya vägtrafiklagen till exempel på Traficoms och Pyöräliittos webbplatser.
  • Ha utrustningen färdig. Från och med juni måste ett rött bakljus fästas på cykeln eller cyklisten (t.ex. på hjälmen, ryggsäcken) när man cyklar i skymning eller mörker. Annan obligatorisk utrustning för cykling är en ljus framlykta, bromsar, ringklocka och reflexer fram, bak och på sidan. Det är också viktigt att komma ihåg hjälmen, även om den inte är obligatorisk enligt lag.
  • Lås försvårar stölder. Utöver cykelns eget lås lönar det sig att skaffa ett separat lås, till exempel ett bygel- eller vajerlås. Då kan cykelramen låsas fast vid ett fast föremål.
  • Försäkringen erbjuder skydd. Bräckage på cykel och cykelstölder kan ersättas från hemmets lösegendomsförsäkring. Om cykeln är mycket dyr, lönar det sig att säkerställa sig om att försäkringsbeloppet är tillräckligt eller överväga en separat försäkring. Personskador som cyklister råkar ut för på sin fritid omfattas av olycksfallsförsäkringen eller till exempel av bilistens trafikförsäkring. Om cyklisten själv förorsakar skada på utomstående, kan den ersättas från ansvarsförsäkringen, som vanligtvis har anslutits till hemförsäkringen.