Hjortdjurskollisioner inträffar inte bara på hösten – var på alerten även i maj

5.5.2020 - Säkerhet

LähiTapiola LokalTapiola

På tröskeln till sommaren inträffar överraskande många hjortdjurskollisioner när djuren igen börjar röra på sig. Experterna tror att antalet kollisioner kan minska på grund av att hjortstammens tillväxt har avstannat.

Hösten är den tid då det inträffar flest älg- och hjortkollisioner men få vet att vi också har en topp i kollisioner i början av sommaren. I maj syns en ökning både i försäkringsbolagens skadestatistik och i Statistikcentralens statistik över viltolyckor.

- Man tänker ofta att hjortdjurskollisionerna bara är ett problem om höstarna men så är det tyvärr inte. Olyckor sker året om och speciellt i maj är det skäl för bilisterna att vara på alerten eftersom risken för kollisioner ökar efter den lite lugnare perioden, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt statistikcentralen inträffade det allt som allt 13 433 viltolyckor på vägarna i Finland år 2019. Var tionde av dessa inträffade i maj. Andra parten i kollisionen är oftast en vitsvanshjort eller ett rådjur.

Oerfarna kalvar på väg till sommarbete

På våren när vädret blir varmare börjar människorna åka till sina sommarstugor och samtidigt aktiveras även djuren. Det ligger många faktorer bakom det ökade antalet olyckor i maj.

- I början av sommaren är hjortdjursbeståndet som störst när nya kalvar har fötts och jakten och det naturliga bortfallet inte ännu har minskat beståndet. Moderdjuren avvänjer fjolårskalvarna som börjar röra sig på egen hand och kan även gå långa sträckor, berättar Valto Kontro som är viltplanerare på Nylands viltcentral.

Djuren söker färsk föda och speciellt älgarna förflyttar sig från sina övervintringsområden till sommarbetet. I olyckstalen i maj syns speciellt det ökade antalet rådjursolyckor.

- Brunsttiden för rådjuren är tidigare än för de övriga hjortdjuren, vilket kan vara en förklaring till olyckorna. Råbockarna börjar leta efter ett nytt revir redan i början av sommaren, berättar Kontro.

Vändpunkt för ökning i hjortkollisioner?

Antalet älgkollisioner har minskat under 2000-talet medan antalet hjortkollisioner har ökat klart. Utvecklingen återspeglar djurbeståndets utveckling.

Läs mer: Färre älgkollisioner, antalet andra djurkollisioner ökar, hjortstammen har mer än tredubblats på 20 år

Vitsvanshjortstammen är redan över 100 000 djur och man strävar efter att hålla stammen under kontroll genom ökad jakt. Enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning avstannade stamökningen i och med senaste jaktsäsong.

- Jag förväntar mig att antalet hjortkollisioner inte fortsätter att öka, om man får bukt med stamökningen. Detta ser vi dock först i slutet av året eftersom de flesta kollisionerna med vitsvanshjortar fortsättningsvis sker i november, säger Markus Nieminen.

Hjortbeståndet är starkt koncentrerat till sydvästra Finland, så där kan förändringen även synas i trafiken.

Sänk hastigheten och koppla ur farthållaren

För att undvika kollisioner lönar det sig att sänka hastigheten åtminstone när man kommer till områden med varning för älg och specialisten rekommenderar att man också kopplar ur farthållaren.

- Farthållaren kan påverka reaktionssnabbheten, om foten ligger avslappnad i närheten av pedalerna. Då kan bromssträckan bli längre, säger Nieminen.

I början av sommaren rör sig hjortdjuren såsom på hösten: olyckor kan ske både i morgon- och kvällsskymningen. Det lönar sig att noggrant iaktta de grönskande vägrenarna.

- En kollision med ett rådjur eller med ett lite större hjortdjur klarar man ofta med enbart plåtskador men följderna av en älgkollision kan till och med vara ödesdigra.

Den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter personskador vid hjortdjurskollisioner. Vid en hjortdjurskollision ersätts skadorna på bilen från den frivilliga kaskoförsäkringen.