Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltning var åter etta i Lippers fondjämförelse – Världen-fonderna var igen de bästa i sin klass

16.4.2020 - Ekonomi

Ratingföretaget Thompsen Reuters Lipper bedömde LokalTapiola Kapitalförvaltning som Nordens bästa kapitalförvaltare i klassen för små bolag. Priset var redan det fjärde i rad. Dessutom prisbelönades alla fyra Världen-fonderna: Räntevärld, Världen 20, Världen 50 och Världen 80 som bästa i sina klasser.

Lipper som är en internationell utgivare av fondanalyser och -jämförelser gav redan för fjärde gången i rad LokalTapiola Kapitalförvaltning priset som Nordens bästa kapitalförvaltare i klassen för små bolag. I gruppriset Best Overall Small Company Award måste aktören ha minst tre aktie-, ränte- och blandfonder.

Även i klassen för blandfonder var LokalTapiola Kapitalförvaltning bäst redan för fjärde gången i rad.

-Vi är verkligen glada över att vår hållbara och kunniga portföljförvaltning värderas så högt. Lipper Thomson Reuters bedömde vårt arbete som Nordens bästa redan för fjärde gången. Det är viktigt för oss att lyckas långsiktigt. Eftersom det gynnar även våra kunder mest, säger LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Tom Liljeström.

Fonderna LokalTapiola Världen prisbelönades igen

Av blandfonderna LokalTapiola Världen prisbelönades Världen 20 och Världen 50 som bästa under en granskningsperiod på 3, 5 och 10 år. Dessutom prisbelönades fonden Världen 80 för en period på fem år och LokalTapiola Räntevärlden under en granskningsperiod på 10 år.

Priserna grundar sig på de bästa avkastningarna inom sina jämförelsegrupper, vilka nåtts konsekvent och där risken för placeringarna har beaktats.

Lipper har prisbelönat blandfonderna LokalTapiola Världen redan sju år i rad. Blandfonderna Världen fick flera pris även i fjol.

-Jag är speciellt nöjd över att fonden Räntevärlden denna gång även vann klassen för globala räntefonder. Som helhet har LokalTapiolas Världen-fonder efter finanskrisen dragit nytta av centralbankernas stimulerande finanspolitik. Centralbankerna har lyckats skapa omfattande finansinflation i en värld av annars låg ekonomisk tillväxt. Segersviten är också ett erkännande för vårt allokeringskunnande, säger LokalTapiolas chefsekonom och direktör Jari Järvinen.

LokalTapiola lyckades utmärkt också i fondinformationsutgivaren Morningstars tävling. Morningstar belönade fonden LokalTapiola Världen 50 som den bästa blandfonden. Dessutom vann LokalTapiola priset som bästa fondhus vad gäller hela utbudet.

Lipper belönade fonden LokalTapiola Räntevärld som bästa i sin klass under en granskningsperiod på tio år. Räntevärlden placerar globalt via olika fonder på både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna. Fondens placeringsobjekt kan vara masskuldebrevslån av både företag och offentliga sammanslutningar.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera