Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Var tredje finländare är oroad över hur man ska klara sig ekonomiskt under epidemin - många har ökat sitt sparande

16.4.2020 - Ekonomi

Enligt enkäten LokalTapiola låtit utföra är var tredje finländare oroad över hushållets förmåga att klara sig under coronaepidemin. Var femte har ökat sitt sparande.

Tusentals finländare har blivit permitterade eller arbetslösa på grund av coronaepidemin. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är till och med var tredje finländare bekymrade över hur de ska klara sig ekonomiskt.

Mest oroliga är naturligtvis småinkomsttagare samt de som måste pruta på sin dagliga konsumtion. Också företagare, vars affärsverksamhet har avstannat på grund av coronaepidemin, är mycket oroade.

Var femte av dem, som förtjänar över 85 000 euro, känner även oro över hur de ska klara sig ekonomiskt.

- Nu är man inte längre oroad över den allmänna ekonomiska situationen, när det kraftigt stigande antalet samarbetsförhandlingar konkret visar att risken för att även själv bli arbetslös stiger snabbt. Ju lägre inkomster, desto mindre buffert och större oro över hur pengarna ska räcka över coronauppehållet. Över en femtedel av de som svarade på enkäten (22 %) hade reagerat på de ekonomiska orosmomenten genom att öka sitt sparande, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Bekanta dig även med LokalTapiolas Placeringswebbinarium. Diskussionen som förmedlas via webben nästa tisdag 21 april kl. 16 behandlar coronavirusets inverkan på ekonomin och placeringsmarknaderna. Du kan anmäla dig till webbinariet här.

63 procent av dem som svarade på enkäten sade att de inte just eller inte alls är oroade över den egna ekonomin under epidemin. De som var mest optimistiska om sin ekonomi var pensionärerna, lantbruksföretagarna, de övre tjänstemännen samt de i ledande ställning.

-Däremot var många företagare (48 %) oroade över hur de ska klara sig över kassakrisen. Å andra sidan var de lantbruksföretagare, som svarade på enkäten, relativt sett mindre oroade (30 %) och ingen av dem hade ansett det nödvändigt att öka sparandet. För en del kan orosmomenten dock uppstå genom att det är svårare att få säsongsarbetskraft, när rörelsefriheten för den utländska arbetskraften nu är begränsad.

Enkäten verkställdes mellan 27 mars och 2 april, då begränsningar till följd av coronaepidemin redan var i kraft och antalet permitterade och arbetslösa höll på att stiga. På enkäten som verkställdes av TNS Kantar svarade 1 196 finländare i åldern 15-74 år.

Enkätens felmarginal är +/- 2,9 procentenheter.

Många tänker på sparande

Den ekonomiska osäkerheten ökar finländarnas sparvilja. Detta har ofta setts under ekonomiska kriser.

I enkäten Vardagsgranskning meddelade var femte att de ökat sitt sparande i någon mån eller mycket. Speciellt ungdomar har ökat sitt sparande. Även barnfamiljer har ökat sitt sparande lite mer än barnlösa finländare.

- Det är typiskt att skära ner utgifterna under en kris. Finländaren sparar när inkomsterna överstiger utgifterna. Hushållen har grovt kunnat fördelas i tre grupper under coronakrisen: de som upplevt att inkomstflödet sinat, de som lever under hot om arbetslöshet samt de som inte upplever något hot alls. Varje grupp beter sig på sitt sätt under krisen, säger Nummiaro.

De som upplevt att inkomstflödet har sinat, såsom de uppsagda eller permitterade, strävar efter att klara sig i vardagen med hjälp av deras reservbuffertar, säger Nummiaro. För dem blir det svårt att spara. Man försöker klara vardagen genom att allt noggrannare budgetera utgifterna.

Den andra gruppen är de som lever under hot om arbetslöshet. Även om inkomstflödet är oförändrat, ändrar hot om arbetslöshet människornas beteende mot en sparsammare riktning. Hotet om arbetslöshet får människorna att pruta på sina dagliga utgifter och att spara till en reservbuffert.

Den tredje gruppen är de som inte hotas av att bli arbetslösa eller av att inkomstflöden annars sinar. De verkar inom branscher eller i yrken där krisen har en liten påverkan eller vilka är kritiska med tanke på lösningen av krisen.

Enligt Nummiaro kan även denna grupp öka sitt sparande på grund av den allmänna osäkerheten.

-Såsom det i allmänhet går under kriserna ökar sparandet och detta kan fördjupa den ekonomiska krisen i och med att konsumtionsefterfrågan blir svagare. Det finns dock skäl för alla att ta hand om den egna ekonomin. Därför är det viktigt att alla hushåll har sina buffertar för sämre dagar i skick.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.