Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola stöder sina kunder på många sätt under coronakrisen

9.4.2020 - Ekonomi

LokalTapiola-gruppen stöder på många olika sätt sina kunder som råkat ut för ekonomiska problem på grund av coronaviruset Livstrygghetsbolaget erbjuder möjlighet att söka betalningstid för premier, betalningstid för eller flexibilitet med hyror för de fastigheter bolaget äger och andra lättnader.

- LokalTapiola är en bolagsgrupp som ägs av sina 1,6 miljoner kunder. Under en sådan här exceptionell kris lyssnar vi noggrant på våra kunder. Coronakrisen försvårar vardagen för många kunder så det är vår uppgift, som ett livstrygghetsbolag, att hjälpa dem på alla tänkbara sätt, berättar styrelseordföranden för LokalTapiola Skadebolaget och Livbolaget Juha Koponen.

Betalningstid för att underlätta följderna av coronaviruset

LokalTapiolas företagskunder kan nu under svårigheterna till följd av coronaviruset ansöka om flexibilitet i betalningstiderna för sina premiefakturor, vilket beviljas från fall till fall. Det lönar sig att i god tid före förfallodagen göra ändringar i betalningstidtabellerna. Betalningstid kan sökas genom att kontakta företagets egen kontaktperson eller kundtjänsten i regionbolaget.

Även LokalTapiolas lånekunder kan söka flexibilitet i sina betalningsprogram. Man kan kontakta sin egen kontaktperson och begära ett möte för att diskutera amorteringsfria perioder för lånet eller andra ändringar i lånevillkoren.

Stöd till hyrestagare

- Speciellt små företag är nu i en svår situation, när det inte finns kunder och affärsverksamheten har begränsats. Samtidigt löper ändå kostnaderna. Vi har beslutat att fram till slutet av maj helt befria restauranger och kaféer från hyresbetalning för de fastigheter som LokalTapiola äger. För övriga hyrestagare av affärslokaler kan beviljas betalningstid för hyror eller från fall till fall hyressänkningar på basis av de uppskattade påverkningarna av coronaviruset, säger Koponen.

Läs mer om flexibilitet i hyror för företagskunder här.

Företagen som verkar i affärsutrymmen som LokalTapiola äger kan i anslutning till arrangemang kring hyresbetalning direkt kontakta sin namngivna avtalskontaktperson.

Över en miljon euro för bekämpning av coronaviruset

LokalTapiola har också stött hjälpverksamheten gällande coronaepidemin i Finland med en miljon euro. Största delen av stödet styrs till Finlands Röda Kors. Du kan läsa mer här.