Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Corona betyder bråda tider för företagsfinansiering – LokalTapiola ökar finansieringen av sm-företagen via Fundu

6.4.2020 - Ekonomi

Coronaepidemin har ökat företagens finansieringsbehov och det är rusning till många traditionella finansieringskanaler. För att underlätta de små och medelstora företagens finansieringsbehov har LokalTapiola betydligt ökat sitt investeringsåtagande för de företagslån som Fundu erbjuder. Fundu som använder artificiell intelligens i kreditprocessen klarar av att sköta finansieringsprocessen mycket smidigt.

Fundu är en finansieringsplattform som samarbetar med bankerna och via vilken företag kan ansöka om lån utan säkerhet och lånepaket, där huvudfinansiären är en bank och Fundu är en kompletterande finansiär.

-Marknadsstörningarna som orsakats av coronaviruset kräver olika alternativ för företagsfinansiering. Vi kan tillsammans med Fundus andra investerare erbjuda enskilda lån för att snabbt underlätta finansieringsbehoven för sm-företagen, säger LokalTapiolas direktör för finansiering av företagskunder Matti Kiviniemi.

-Det är dags att sluta prata och börja agera. LokalTapiolas öppning är en ypperlig konkret åtgärd för att hjälpa små och medelstora företag över detta. Vi kan snabbt finansiera företagen och vi har redan finansierat nästan 1 000 företag. Våra lån börjar från 25 000 euro och uppåt, säger Fundus verkställande direktör Lasse Vuola.

Enligt Kiviniemi syns den akuta situationen till följd av coronaviruset och överbelastningen hos finansieringskanalerna genom att olika kortfristiga finansieringsbehov uppstår även hos friska sm- företag. Kiviniemi utmanar nu också andra aktörer inom finansbranschen och statsmakten att fördomsfritt titta på nya sätt att delta i finansieringen av småföretag.

-Hotet är att kassorna kommer att sina även i friska företag, när kunderna tillfälligt försvinner och lånebehandlingen är överbelastad. Man måste nu hitta nya sätt för att särskilt hjälpa de mindre sm-företagen så att pengarna hittar fram till företagen, säger Kiviniemi.

Fundu som grundades år 2014 är en av Finansinspektionen registrerad finansieringsplattform. LokalTapiola är minoritetsägare i Fundu.