Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sommardäck byts nu – så här kontrollerar du däckens skick grundligt

3.4.2020 - Turvallisuus

Många planerar nu att byta till sommardäck. Om du behöver bilen varje morgon, lönar det sig att följa väderprognoserna i fall av varningar för nattfrost före du byter till sommardäck. Vid däckbytet är det bra att kontrollera däcken grundligt, men det är viktigt att även efter bytet regelbundet kontrollera däckens skick.

Senast nu i samband med däckbytet är det dags att kontrollera skicket för bilens sommar- och vinterdäck.

- Vid kontrollen av däcken ska man säkerställa mönsterdjupet och att däcken har slitits jämnt. Lufttrycket justeras enligt rekommendationerna för bilmodellen. Det är bra att lägga lite högre "förvaringstryck" än normalt i vinterdäcken som ska lagras. Dubbdäcken ska kontrolleras, så att det inte har lossnat för många dubbar men några lossnade dubbar per däck påverkar vanligtvis inte däckets egenskaper, säger LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Dessutom ska man kontrollera däckens ålder. Åldern som hittas på däckets sida påverkar köregenskaperna och bromssträckan. Börjar sommardäcken vara 10 år gamla, motsvarar deras egenskaper inte längre nyare däck, även om mönsterdjupet skulle vara i skick. För vinterdäck börjar redan fem år vara en sådan ålder då den som kör regelbundet ska fundera på att byta däck.

Nieminen påminner oss om att, även om någon annan byter däcken, så måste föraren själv försäkra sig om däckens skick, efterdra däckbultarna och kontrollera lufttrycket samt följa däckens slitage.

Det klassiska mynttestet mäter mönsterdjupet

Däckens mönsterdjup kan mätas genom det klassiska mynttestet. Slitytan ska mätas i mitten på däcken vid huvudspåren och som hjälpmedel kan man enligt Nieminen använda ett två euros mynt.

- Den silverfärgade kanten på ett två euros mynt är cirka 4 mm bred. Om myntets kant går helt ner i däckets spår vet du att mönsterdjupet är över 4 mm och att däcket ännu kan användas i trafiken. För ett noggrannare mätningsresultat behöver du en däckdjupstestare.

Enligt lagen ska mönsterdjupet på person- och paketbilens sommardäck vara minst 1,6 mm. Mönsterdjupet på vinterdäck ska enligt lagen vara minst 3,0 mm. Enligt specialisterna borde mönsterdjupet dock vara minst 4-5 mm eftersom ett lägre mönsterdjup kan speciellt vid regn vara en säkerhetsrisk.

Föraren ansvarar för att följa efterdragningen, lufttrycket och däckslitaget

- Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola genomförde för några år sedan glömmer många finländare att efterdra bultarna. Cirka en tredjedel av dem som svarade, berättade att efterdragningen ibland har glömts eller att man aldrig har gjort den. När däckbytet är gjort lönar det sig att efterdra däcken genast efter några resor, säger Nieminen.

Mätningen av däcktrycket är en annan kontroll som är viktig att göra efter däckbytet. Man ska regelbundet kontrollera däckens lufttryck med en lufttrycksmätare.

- Många lägger för säkerhets skull 0,2 bar övertryck jämfört med rekommendationen. Denna tumregel fungerar oftast bra för de flesta bilar eftersom ett litet övertryck inte är en risk. Däremot ökar ett undertryck friktionen, däcken blir varmare under körningen och däcken slits, säger Nieminen.

- Man ska särskilt nu efter vintern, när det finns mycket skador på vägarna till följd av de rikliga regnen, också följa att däcken slits jämnt. När bilen kör ner i en grop med vassa kanter kan framdäckens inställningsvinklar ändras, vilket kan leda till att däcken slits ojämnt. Mönsterdjupet börjar minska från ena kanten och i värsta fall kan däcket snabbt slitas så att det bli oanvändbart. Om styrningen drar åt ena sidan, bilen beter sig konstigt eller om du märker att däcken slitits ojämnt, ska du genast besöka en däckfirma eller en verkstad för att kontrollera situationen, säger Nieminen.

Enligt lag ska man byta bort dubbdäcken före slutet av mars, men man får köra med dubbdäcken till måndagen efter påsk eller så länge som vädret förutsätter. De viktigaste kriterierna för tidpunkten för däckbyte är vädret och den egna köromgivningen. Man får i princip köra med friktionsdäck även på sommaren, men vid regn och på varm asfalt klarar sig inte friktionsdäckens egenskaper mot sommardäcken.

Bilistens kontrollista – gör detta regelbundet

1. Följ upp däckens slitage. Slits däcket jämnt på hela slitytan eller slits det mera på ena kanten? Vid behov ska hjulens inställningsvinklar justeras på en bilverkstad.

2. Kontrollera lufttrycket regelbundet minst med ett par månaders mellanrum med en lufttrycksmätare.

3. Vet du hur gamla dina däck är? På däckets sida hittar du tillverkningsåret och -månaden. Om däcken börjar vara 10 år gamla är de knappast längre tillräckligt säkra för att användas i den dagliga trafiken.