Coronaviruset – rekommendationer för att sköta ärenden i LokalTapiola

3.4.2020 - Turvallisuus

Nyheten uppdaterad 03.04. kl. 16:00

Våra kunders och vår personals hälsa är viktig för oss. Under coronaviruskrisen rekommenderar vi våra kunder att sköta ärenden hos oss per telefon eller genom att använda våra digitala tjänster. Du kan även beställa tid till ett onlinemöte eller lätt sköta många ärenden som gäller försäkring och sparande i LokalTapiolas nättjänst.

Har du frågor om dina försäkringar? Du kan sköta ärenden hos oss normalt per telefon eller i nättjänsten. Kontaktuppgifterna till ditt egna regionbolag hittar du här.

Du kan bekanta dig med de vanligaste frågorna om försäkringar som personkunderna ställer här: Information till personkunder angående coronaviruset

Våra experters svar och synpunkter på de vanligaste frågorna om placeringar och marknadssituationen hittar du här.

I stället för att sköta ärenden på LokalTapiolas kontor kan du göra det per telefon, i nättjänsten eller genom att beställa tid till ett onlinemöte här: Beställ tid till en expert på nätet

HälsoHjälpens distansläkartjänst betjänar våra personförsäkringskunder normalt även under coronaviruskrisen. Vid lindriga förkylningsliknande symptom behöver man inte kontakta hälsovården. Vi strävar tillsammans med Mehiläinen efter att öka antalet specialister i HälsoHjälpen men tyvärr kan det förekomma korta dröjsmål i tjänsten. Tjänsten fungerar på webbplatsen eller via mobilappen som du kan ladda ner på din telefon i App Store eller Google Play.

Distansveterinärtjänsten DjurHjälpen betjänar våra kunder med sällskapsdjurförsäkring normalt även under coronaviruskrisen. Tjänsten fungerar med en app som du kan ladda ner på din telefon i App Store eller Google Play.

Lantbruks- och företagskunder

Våra regionbolag betjänar både lantbruks- och företagskunder normalt. Kontaktuppgifterna till ditt egna regionbolag hittar du här:

Svaren på de vanligaste frågorna hos företagskunder hittar du här: Information till företagskunder angående coronaviruset

Svaren på de vanligaste frågorna hos lantbrukskunder hittar du här: Information till lantbrukskunder angående coronaviruset

HälsoHjälpen betjänar våra företagskunder

På grund av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat är vi tvungna att ändra betjäningstiden för företagskundernas telefontjänst i HälsoHjälpen. Vi strävar efter att betjäna våra företagskunder enligt vår bästa förmåga per telefon kl. 07.00-16.00.

Bäst når våra kunder hälsovårdsexperterna vid HälsoHjälpen i chatten och på nätet på adressen https://terveyshelppi.lahitapiola.fi/. I dessa kanaler betjänar vi kunderna som vanligt dagligen kl. 7.00-23.00.