Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om coronaviruset till lantbrukskunder

13.11.2020 - Hälsa

OBS: Uppdaterad 13.11.2020 kl. 9.30

Coronavirusepidemin har beroende på affärsverksamhet och produktionsinriktning inverkat mycket varierande på lant- och skogsbruksföretagare. Vi har uppdaterat aktuell information om coronaviruspandemin och dess påverkningar för lantbruksföretagare.

Coronavirusepidemin påverkade nästan inte alls växtodlingarna i sommar. Vårt decentraliserade produktionssätt som baserar sig på familjeodlingar visade sin styrka under denna kris. Tack vare odlarnas ansvarsfulla verksamhet upptäckte man nästan inga problem i början av livsmedelskedjan.

Coronavirusepidemin har dock visat att det finns brister i den gårdsvisa beredskapen och gett oss en tankeställare. På gårdar med grönsaks- och bärproduktion samt på andra gårdar som behöver säsongsarbetskraft har bristen på arbetskraft kunnat försvåra den normala produktionen. Medborgarna blev medvetna om säsongsarbetskraftens roll i den finländska livsmedelsproduktionen och detta har varit föremål för goda medborgardebatter. Tack vare debatterna har man säkert fått många utvecklingsförslag vad gäller utmaningarna och riskerna i anslutning till användning av arbetskraft.

Verksamheten på de gårdar som bedriver inkvarterings- och matserveringsverksamhet har sannolikt lidit mest av restriktionerna. Speciellt har antalet internationella resenärer rasat. Turismen inom Finland förväntas vara livligare än under tidigare år.

Sakkunniga varnade för en andra våg av corona som nu har slagit till i vårt land. Det är skäl att komma ihåg att uppdatera gårdarnas beredskapsplaner enligt de förändrade omständigheterna. LokalTapiola har följt upp gårdarnas riskhantering och verksamheten för olika intressentgrupper under krisen.

Med LokalTapiolas regionala lantbruksspecialister kan man diskutera om den egna gårdens förberedande på krissituationer och på de olika riskerna inom lantbruk. Vi kommer även att under slutet av året samla tips om goda beredskapsplaner och verksamhetssätt. Vi ger tips och anvisningar i vårt nyhetsrum och på våra kommande webbinarier.

På stora husdjursgårdar har man förberett sig på coronavirusepidemin genom att minimera trafiken till och från gården. Också verksamhetssätten för människorna som besöker gårdarna har utvecklats. På gårdarna är det skäl att utöver anvisningarna om hygien också komma ihåg säkerhetsavstånden och anvisningarna som getts om karantän. Du kan bekanta dig med säkerhetsåtgärderna på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Information om stöd för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar

Vi ordnade 10.6. ett webbinarium om tillfälliga stöd för företagsverksamhet som är kopplade till lantbruk. På webben finns inspelningar av våra tidigare webbinarier. Det lönar sig också att bekanta sig med dessa anvisningar: https://www.mela.fi/uutiset/hallitse-riskeja-hallitse-yritysta-vinkkeja-varautumiseen/ och https://www.mtk.fi/korona

Hur kan du ta kontakt?

På gårdarna är det också skäl att komma ihåg arbetarskyddet, den dagliga servicen av maskiner och anordningar samt handledningen av tillfällig arbetskraft. Företagarna på gården är den viktigaste resursen för affärsverksamheten. Det är också viktigt att komma ihåg att ta hand om sig själv. Att hålla pauser och vila tillräckligt säkerställer upprätthållandet av den egna konditionen och då löper också arbetet smidigare. Om något ändå inträffar har du dygnet runt tillgång till LokalTapiolas tjänster. Kontaktuppgifterna hittar du här.

LokalTapiola värdesätter arbetet för den finländska matproduktionen som dess lantbrukskunder utför i utmanande förhållanden. Vi tror att detta påminner oss alla om betydelsen av inhemsk mat och tjänster för allas välbefinnande.

Den inhemska maten och dess producenter har under innevarande år synts mera än vanligt i media och funnits i människornas tankar - på ett positivt sätt. Om det finns något gott i coronaviruseländet, så är det just den ökade uppskattningen av finländsk mat och dess producenter.