Coronaviruset påverkar även verksamheten på lantbruk, läs vad försäkringen ersätter

18.3.2020 - Hälsa

LähiTapiola LokalTapiola

OBS: uppdaterad 18.3.2020 kl. 12
En sjukdom på grund av coronaviruset kan försvåra verksamheten på lantbruket ordentligt. Det bästa sättet att slippa störningar är att göra allt för att undvika smitta. Om du trots försiktighetsåtgärderna känner dig sjuk ska du låta dig undersökas.

Symptomen vid coronavirus kan varier och vara både lindriga och allvarliga. Om sjukdomen hindrar dig att arbeta till exempel bland djuren måste du försöka hitta en avbytare. Kostnader som det orsakar kan ersättas av LokalTapiolas omfattande personavbrottsförsäkring.

Jag har omfattande personavbrottsförsäkring - vilka tilläggskostnader täcker försäkringen?

LokalTapiolas omfattande personavbrottsförsäkring ersätter tilläggskostnader som beror på arbetsoförmåga till följd av sjukdom. Sådana kostnader är till exempel kostnader för anlitande av en avbytare eller för att låta arbetet utföras av en entreprenör. Tilläggskostnaderna måste vara nödvändiga och skäliga, det vill säga stå i proportion till de eventuella ekonomiska förluster som kan uppstå. Att den försäkrade sätts i karantän utan att vara sjuk är inte en grund för att tilläggskostnaderna ska ersättas.

En personavbrottsförsäkring kan tecknas för både företagare och arbetstagare. I försäkringsavtalet står det vems arbetsoförmåga försäkringen täcker. Försäkringen måste gälla före sjukdomen konstateras.

Personavbrottsförsäkringen ingår inte i alla lantbruksförsäkringar utan man måste välja den separat som tilläggsskydd i Agro-, Farmi- eller Kantriavtal. Den reducerade personavbrottsförsäkringen ersätter endast tilläggskostnader som beror på olycksfall.

Personavbrottsförsäkringen täcker inte sjukvårdskostnader. Ersättning för sjukvårdskostnader kan man ansöka med stöd av en sjukkostnadsförsäkring.

Enligt nuvarande uppgifter smittar coronaviruset inte produktionsdjur och därmed orsakar viruset inte skador som täcks av försäkringar för produktionsdjur eller avbrottsförsäkring för täckningsbidrag.

Var får jag mera information om coronaviruset och dess effekter?

Institutet för hälsa och välfärd THL ger allmänna anvisningar om hur man kan bekämpa coronaviruset och information om sjukdomssituationen i världen.

På LokalTapiolas webbplats finns information om vad försäkringarna täcker vid coronavirusfall. www.lahitapiola.fi/korona

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ger på sin webbplats information om hur man kan förbereda sig för coronaviruset och möjligheter till avbytarservice för att underlätta situationen.

Pressmeddelande från Djurens hälsa ETT rf om produktionsdjur och coronaviruset.