Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om coronaviruset och reseförsäkringen

1.6.2020 - Hälsa

OBS: uppdaterad 1.6.2020 kl. 9

Coronaviruset har väckt oro och frågor bland våra kunder. På denna sida har vi uppdaterat aktuell information i anslutning till coronaviruset. Vi följer situationen noggrant och när situationen ändrar informerar vi mera om ärendet här.

Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder våra digitala betjäningskanaler under coronaviruspandemin. Våra kundbetjäningskontor öppnar stegvis från och med 1.6.2020. Här hittar du ytterligare information.

Jag har en resa beställd och vill nu avbeställa resan. Täcker min reseförsäkring avbeställning av resan?

Reseförsäkringen täcker inte avbeställning av inrikes- eller utrikesresor enbart på grund av coronaviruset. Oro och rädsla i anknytning till resor är tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa.
Det lönar sig att fråga flygbolaget eller researrangören om det går att flytta resan eller få tillbaka pengarna.

Jag har en grundsjukdom och därför hör jag till den s.k. riskgruppen. Täcker min reseförsäkring avbeställning av resan?

I reseförsäkringsvillkoren anges de orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa. Endast det att man hör till riskgruppen är tyvärr inte en orsak som berättigar till ersättning för annullerad resa. Att man under resan insjuknar i coronavirus eller någon annan sjukdom ersätts som sjukdom under resa om de första sjukdomssymptomen har börjat under resan.

Kan jag avbeställa min resa och få ersättning med stöd av försäkringen om en nära anhörig insjuknar i coronaviruset?

Reseförsäkringen ersätter kostnader för annullering av resa, om:

  • du eller en nära anhörig som ska på samma resa insjuknat i coronavirus och detta hindrar resan
  • en person som bor i samma hushåll insjuknar i coronavirus även om personen inte ska på samma resa
  • en närstående i Finland, som bor i annat hushåll än den försäkrade, insjuknar ovanligt allvarligt i coronavirus och tas in för sjukhusvård

De ovan nämnda nära anhöriga finns listade i försäkringsvillkoren.

Hur går det med ersättningarna om jag isoleras eller sätts i karantän i hemlandet och min resa måste avbeställas på grund av det?

Om du insjuknar i coronavirus i hemlandet och på grund av det isoleras, ersätter vi med stöd av reseförsäkringen kostnader för annullering av beställd resa vars tidpunkt är under isoleringen.

Om du är frisk och sätts i karantän i hemlandet ersätter reseförsäkringen inte kostnaderna för annullerad resa om det inte är fråga om att en i samma hushåll boende familjemedlem till dig insjuknat i coronavirus.

Om flygbolaget, rederiet eller researrangören annullerat resan till resmålet, kan jag få ersättning för en annullerad resa?

Om flygbolaget, rederiet eller researrangören annullerat resan till resmålet, är dessa tyvärr inte orsaker som berättigar till ersättning för annullerad resa med stöd av reseförsäkringen. Du kan fråga flygbolaget, rederiet eller researrangören om resan kan flyttas fram eller om du kan få tillbaka pengarna.

Om flygbolaget eller en annan researrangör går i konkurs, kan jag få ersättning för annullerad resa?

Att flygbolaget försätts i konkurs är inte en orsak som berättigar till ersättning för annullerad resa med stöd av reseförsäkringen. Du kan fråga flygbolaget eller researrangören om du kan få pengarna tillbaka. Om du har betalat din resa med kreditkort lönar det sig att kontrollera med kreditkortsbolaget om du eventuellt kan få pengarna tillbaka.

Vad gör jag om landets myndigheter uppmanar resenärer att lämna resmålet?

Om landets myndigheter under din semester uppmanar resenärer att lämna resmålet och den ursprungliga tidpunkten för hemresan ändras på grund av det, ersätts inte extra resekostnader för en tidigare hemresa enligt reseförsäkringsvillkoren. Vi rekommenderar att du kontaktar flygbolaget eller researrangören.

Betalar reseförsäkring ersättning om jag insjuknar under resan på grund av coronaviruspandemin?

Om du under resan insjuknar i coronaviruset eller någon annan sjukdom ersätts detta normalt som sjukdom under resa om sjukdomens första symptom har börjat under resan.

Jag misstänks ha coronavirus och är i Finland. Vad ersätter sjukkostnads- och reseförsäkringen?

Om du har symptom och läkaren på basis av THL:s kriterier anser det nödvändigt att testa om du har coronavirus, ersätts kostnaderna för testet av sjukkostnadsförsäkringen och under resa i Finland också av reseförsäkringen som vårdkostnader för sjukdom under resa. Om du har konstaterats vara smittad av coronaviruset kan du få ersättning för andra undersöknings- och vårdkostnader som uppstått på grund av coronaviruset samt för medicin som läkaren ordinerat och för sjukhusets vårddagsavgifter.

Jag misstänks ha coronavirus och är utomlands. Vad ersätter sjukkostnads- och reseförsäkringen?

Om du under resan fått symptom och läkaren anser det nödvändigt att testa om du har coronavirus, ersätts kostnaderna för testet som vårdkostnader för sjukdom under resa. Om du har konstaterats vara smittad av coronaviruset kan du få ersättning för andra undersöknings- och vårdkostnader som uppstått på grund av coronaviruset samt för medicin som läkaren ordinerat och för sjukhusets vårddagsavgifter. Reseförsäkringen täcker inte andra extra kostnader som orsakats dig, till exempel inkvarterings- och måltidskostnader.

Sjukkostnadsförsäkringen täcker inte vårdkostnader som orsakats utomlands.

Jag har inga coronavirussymtom. Ersätter försäkringen om jag testas för coronavirus?

Enligt en rekommendation från Institutet för hälsa och välfärd görs coronavirustest i Finland endast på sådana personer som har symptom på coronavirus. Om du inte har symptom, ersätter sjukkostnads- eller reseförsäkringen inte kostnader för ett test.

Om du är utomlands och testas för coronavirus utan att du har symptom (t.ex. när du är i karantän) ersätts inte kostnaderna för testet om du inte konstateras ha coronavirus. Om testet visar att du har coronavirus ersätts kostnaderna för testet som vårdkostnad för sjukdom under resa.

Vad händer om jag sätts i karantän utomlands?

Om du under resan insjuknar och blir satt i karantän ersätts skadan som sjukdom under resa. Då kan man även ersätta kostnader för avbrytande av resa som orsakats av insjuknandet och/eller karantänen.

Om du är frisk och försätts i karantän under din resa ersätter reseförsäkringen tyvärr inte extra kostnader som beror på det.

Om jag blir tvungen att vara borta från arbetet på grund av karantän, kan jag få ersättning?

På basis av reseförsäkringen betalas inte ersättning för inkomstförlust. Du kan söka dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Om en nära anhörig under resan insjuknar i coronavirus och på grund av det tas in på sjukhus, ersätter reseförsäkringen kostnaderna för avbrytande av min resa?

Enligt resenärförsäkringsvillkoren ersätts kostnader för avbruten resa om avbrottet orsakats av att en nära anhörig till den försäkrade insjuknat i en allvarlig sjukdom under resa som på ett tvingande sätt leder till att resan måste avbrytas. Nära anhöriga definieras i försäkringsvillkoren. Om till exempel din make eller maka blir inlagd på sjukhus på grund av coronavirus och tillståndet är allvarligt så kan även du få ersättning för avbruten resa.

Om ett evenemang under min resa har inhiberats på grund av coronavirus, kan jag få ersättning för oanvänd tjänst?

Enligt reseförsäkringsvillkoren är inhibering av till exempel en konsert eller ett annat liknande evenemang på grund av coronaviruset inte en orsak att få ersättning för oanvänd tjänst.

Jag är på resa utomlands och jag har symptom som tyder på coronavirus. Jag har ännu inte sökt läkarvård. Hur gå till väga?

Kontrollera först med en lokal vårdinrättning om den tar emot patienter som misstänks ha coronavirus och ta reda på hur du ska gå till väga. I LokalTapiolas Livstrygghetsapp hittar du sjukhus och kliniker som vår samarbetspartner SOS International rekommenderar.

Ifall kontakt till en lokal vårdinrättning inte lyckas på grund av språkmuren eller andra orsaker kan du ringa vår larmtjänst på nummer +358 800 04531. Du får även finskspråkig och svenskspråkig betjäning på numret.

Jag har betalat min returresa till Finland men på grund av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat blir returresan inte av och min reseförsäkring går ut. Vad ska jag göra?

Om du inte kunnat återvända till Finland med en redan betald returresa senast datumet då reseförsäkringen upphör på grund av sjukdom under resa, reseolycksfall eller undantagstillstånd som utlyst i resmålet på grund av coronaviruset (karantän eller att landets gränser stängts och alla flyg till hemlandet ställts in), är försäkringen i kraft utan tilläggsförsäkring fram till det att du kan återvända hem.

Kan jag säga upp reseförsäkringen då jag inte kan göra en tidigare beställd resa på grund av coronaviruset?

Du kan före resan påbörjas säga upp en tidsbegränsad reseförsäkring och en fortsatt reseförsäkring som tecknats på grund av att resan är över tre månader lång om du på grund av coronaviruspandemin inte alls gör resan som du beställt tidigare. I så fall kan vi återbetala hela premien. Du kan säga upp försäkringen genom att skicka ett meddelande i LokalTapiolas nättjänst.

Om du har en fortlöpande reseförsäkring kan du säga upp försäkringen tidigast från och med den innevarande dagen. Då kan du få premieåterbetalning för den återstående försäkringsperioden.

Jag har en reseförsäkring som företaget tecknat. Är dess ersättningsbarhet mera omfattande?

Om du har en resenärförsäkring eller försäkring för utsända arbetstagare som ett företag tecknat är det möjligt att försäkringen innehåller evakueringsskydd. Kontrollera innehållet i försäkringen med kontaktpersonen i ditt företag.

Jag har en invaliditetsförsäkring för sjukledighet. Betalar försäkringen ersättning om jag själv insjuknar eller sätts i karantän på grund av coronaviruset?

LokalTapiolas invaliditetsförsäkring betalar dagpenning efter den valda självrisktiden på grund av arbetsoförmåga en sjukdom eller skada orsakat, det vill säga sjukledighet. Självrisktiden är i allmänhet 21 dygn. Om den försäkrade insjuknar i coronaviruset och sjukledigheten varar längre än den valda självrisktiden, betalas ersättningen normalt. En förutsättning för ersättning är ett läkarintyg över sjukledigheten. Om den försäkrade satts i karantän utan att hen är sjuk betalas inte dagpenning vid arbetsoförmåga.

Betalar livförsäkringen ersättning om jag dör på grund av coronaviruset?

Livförsäkringen har inga begränsande villkor för coronavirus och ersättningarna betalas i enlighet med försäkringsvillkoren.

Om mitt barn insjuknar i coronavirus och jag blir hemma och vårdar barnet, kan jag få ersättning för förlorad inkomst?

I regel betalar försäkringarna inte ersättning för inkomst som förloras på grund av att barnet insjuknat. Skydd vid allvarlig sjukdom för barn betalar en dagpenning om sjukdomen krävt vård på ett sjukhus. En förutsättning för ersättning är att vården på sjukhuset varat över 12 timmar. Ersättningen betalas då för sjukhusvistelsedagar och barnets sjukledighetstid efter sjukhusvistelsen. Med barnets sjukledighetstid avses den fortsatta vård som läkaren ordinerat under vilken barnet inte är kapabelt att delta i normal daglig verksamhet såsom att gå i skola eller daghem.

Hur ansöker jag om ersättning?

Ersättning kan sökas på adressen: www.lahitapiola.fi/sv/person/sok-ersattning/sok-ersattning eller när det är fråga om en försäkring som tecknats av ett företag: www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning/sok-ersattning. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsinformation för ersättningshandläggningen.

Var får jag ytterligare information?

Information om coronaviruset, dess förebyggande och Svar på vanliga frågor får du från sidorna: Institutet för hälsa och välfärd samt Resemeddelanden - Utrikesministeriet.

Du kan ladda ner LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation från App Store eller Google Play Store.