I singelhushåll kan redan en extrautgift på 300 euro vara för stor - många barnfamiljer klarar en extrautgift på en tusenlapp

21.2.2020 - Ekonomi

LähiTapiola LokalTapiola

Cirka var fjärde hushåll i Finland skulle få problem, om månadsutgifterna plötsligt ökade med högst 300 euro. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning säger nästan tre av fyra finländare att de sparar till en reservkassa med tanke på överraskande utgifter.

En överraskande större utgift kan på en gång vända familjens månadsbudget upp och ner. Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra skulle en överraskande utgiftspost på 300 euro eller mindre redan vara för mycket för var fjärde finländare.

Storleken på den överraskande utgiften som orsakar problem varierar mycket för de finländska familjerna. Enligt enkäten går gränsen för den genomsnittliga utgiften först vid nästan 1 500 euro.

För dem med låga inkomster, som fortlöpande är tvungna att pruta, kan redan en extra utgift på 50 euro orsaka problem. Rentav var femte med en årsinkomst under 20 000 euro säger att de inte skulle klara en extrautgift på högst 50 euro.

Däremot är utgiftsgränsen, som skulle orsaka problem, betydligt högre för höginkomsttagare. Till exempel för dem som tjänar 35 000 – 50 000 per år varierar utgiftsposten som skulle orsaka problem rentav mellan 400-1 500 euro beroende på familj.

För många som lever i ett singelhushåll kan redan en extrautgift på högst 300 euro orsaka problem. Av dem som svarade på enkäten Vardagsgranskning svarade var tredje ensamboende att den ekonomiska toleransen redan kommer emot vid 300 euro eller vid en summa som är mindre än det. Rentav var femte singel kan inte eller vill inte säga utgiftsposten som orsakar problem för dennes hushåll.

- Pengar för överraskande utgifter hittas genom att pruta på den normala konsumtionen, genom att minska på sparandet, använda reservbufferten eller låna. Naturligtvis underlättar bra inkomster pressen på överraskande utgifter, eftersom det vanligtvis finns mera i bufferten och det är lättare att balansera den egna ekonomin utan att behöva göra uppoffringar i vardagskonsumtionen, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

Överraskande utgifter beaktas och reservkassa samlas

En stor del av finländarna beaktar även att det kan komma tråkiga överraskningar i vardagen och att något oväntat kan dyka upp, som också kan orsaka en stor faktura. Av de över tusen finländare som svarade på enkäten Vardagsgranskning sade rentav 70 procent att de på ett eller annat sätt har förberett sig på överraskande utgifter.

Bara cirka var femte säger att de inte alls eller nästan inte alls har förberett sig.

- Ju sämre man har förberett sig på överraskningar desto mer oroar man sig. En överraskande utgift på hundra euro orsakar sällan problem, eftersom nästan alla har så mycket som buffert, säger Nummiaro.

- Men när man går till en extrautgift på t.ex. 500 euro, upplever redan hälften att de får problem med sin ekonomi. Detta trots att 15 procent av dem som svarade säger att de har denna 500 euro som buffert. Troligen upplevs tömningen av buffertarna som en mycket obehaglig situation, eftersom framtiden då vilar på en mera osäker grund.
För dem som svarade på enkäten var den genomsnittliga reservkassan lite över 5 000 euro. Men anmärkningsvärt många hade en större summa i beredskap. Lite mer än var fjärde av dem som svarade på enkäten hade en reservkassa på över 10 000 euro.

Det finns betydande skillnader i buffertar och i de överraskande utgifterna som upplevs som problematiska.

-I genomsnitt orsakades svaranden problem av en extrautgift på 500 per månad, även om dennes buffert var cirka 4 000 euro. Med andra ord borde dennes buffert klara åtta månader med motsvarande extrautgifter. För tillfälliga extrautgifter tycks det i genomsnitt finnas buffert, men ganska ojämnt fördelat säger Nummiaro.

- Vid sparande och placerande är det för de flesta inte fråga om att bli förmögen och om miljonärsdrömmar. Genom att tänka så kan tröskeln bli orealistiskt hög. För det flesta är det fråga om att normalt förbereda sig på överraskningar som dyker upp nu och då samt att balansera konsumtionen och välbefinnandet under den egna livscykeln.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av sammanlagt 1 034 finländare i åldern 15-74 år. Förfrågan gjordes i september 2019. Felmarginalen för undersökningsresultaten är +/- 3,1 procentenheter.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.