Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Livbolag ökade kundernas livstrygghet

13.2.2020 - Ekonomi

LokalTapiola Livbolag hade ett bra år 2019 och premieinkomsten ökade på alla tyngdpunktsområden.

Vi hjälpte våra kunder att försöka uppnå ekonomiskt oberoende genom att lansera Ränteförmånen i Livstrygghetsapplikationen. Ränteförmånen är ett nytt och lätt sätt att börja spara och få en ekonomisk buffert.

Inom gruppensionsförsäkring har LokalTapiola Livbolags premieinkomst ökat med 50 procent på tre år. Efter ändringarna vi gjorde förra hösten kan även våra gruppensionskunder dra nytta av LokalTapiolas placeringsexpertis och förmånerna för stora investerare. Kunderna har tagit väl emot ändringarna och antalet kunder har fortsatt öka under 2019.

LokalTapiola Livbolag är fortfarande det största riskförsäkringsbolaget i Finland med en marknadsandel på över 30 procent.

LokalTapiola Livbolag betalade sina kunder 521,2 miljoner euro i ersättningar (353,4 miljoner €) och 61,1 miljoner euro (61,8 miljoner €) avkastning på försäkringsbesparingar, varav 9,4 miljoner euro var kundåterbäringar.

LokalTapiola Livbolags rörelseresultat var 32,3 miljoner euro (63,3 miljoner euro) och totalresultatet var 96,6 miljoner euro (33,0 miljoner euro). Rörelsevinsten var mindre än förra året på grund av ett sämre ränterörelseanknutet resultat. Räntekompletteringen på 139 miljoner euro som gjordes på grund av den lägre räntenivån belastade det ränterörelseanknutna resultatet. Belastningsinkomsten och arvodesåterbäringarna ökade med 6 procent. Resultatet för riskrörelsen var 38,2 miljoner euro (36,2 miljoner euro).

LokalTapiola Livförsäkringsbolags solvens och ekonomiska situation är stark. Livbolagets egna tillgångar är 1,9-faldiga jämfört med solvenskapitalkravet.

LokalTapiola Livbolags verkställande direktör Minna Kohmos kommentarer:

I en internationell jämförelse är antalet riskförsäkringar i Finland litet. Enligt Finans Finland har endast dryga en tredjedel tecknat en försäkring som betalar ersättning vid dödsfall. Behovet av livförsäkring i Finland är stort men premieinkomsten från riskförsäkring i branschen har inte ökat väsentligt under de senaste åren. LokalTapiola Livbolag har satsat på riskförsäkring och vi har därmed blivit marknadsledare med en marknadsandel på 30 procent. Även inom gruppensionsförsäkring har vår marknadsandel ökat med åtta procentenheter på fyra år.

Vi är mycket nöjda med att våra kunders förtroende för våra produkter har ökat ytterligare.

Vi satsar på en kunderfarenhet via flera kanaler. År 2019 lanserade vi en köpapplikation för Ränteförmånen i Livstrygghetsapplikationen och välbefinnandetjänsterna som ingår i Smart livförsäkring inkluderades i applikationen HälsoHjälpen. I januari 2020 lanserar vi en helt ny digital tjänst med vilken kunderna kan köpa livförsäkring.

Vi kommer att fortsätta att utveckla våra digitala tjänster år 2020 för att förbättra kundupplevelsen. Vårt mål är att vara en föregångare vad gäller kundupplevelsen inom personförsäkring.

Läs mera här.