Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ekonomiskt sett är finländarna mest oroade över att insjukna allvarligt – många är intresserade av en försäkring som erbjuder ekonomiskt stöd

6.2.2020 - Ekonomi

Finländarna säger att de särskilt sparar med tanke på en allvarlig sjukdom. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning svarar fler än två av fem finländare att de skulle vara beredda att överväga en försäkring, som erbjuder ett ekonomiskt skydd som underlättar om man insjuknar allvarligt.

En stor del av finländarna sparar för och förbereder sig särskilt på en allvarlig sjukdom. Många finländare anser att en allvarlig sjukdom kan vara den största enskilda orsaken som leder till problem med den egna ekonomin.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra svarade var femte att de förbereder sig ekonomiskt med tanke på en allvarlig sjukdom. Endast något färre berättade att de förbereder sig för pensioneringen.

Oron över att insjukna allvarligt var ingen överraskning, eftersom antalet personer som till exempel insjuknar i cancer fortfarande ökar. En allvarlig sjukdom kan även tvinga den insjuknade personen till en lång sjukledighet eller så kan denne helt förlora sin arbetsförmåga. Till följd av detta kan dennes inkomster minska betydligt.

Enligt LokalTapiola Livbolagets kalkyl skulle till exempel en person som tjänar 2 150 euro per månad i nettointäkt få 900 euro mindre i månaden i sjukpenning och med en eventuell invalidpension skulle personen få 700 euro mindre i inkomst än om denne arbetade. Läs mer
Enligt enkäten Vardagsgranskning är fler än två av fem (42 %) intresserade av försäkrings- och finansprodukter, som erbjuder ett ekonomiskt skydd vid allvarligt insjuknande. Köns- eller inkomstskillnader verkar inte just ha någon större inverkan på intresset. Intresset ökar däremot om man har skulder. Intresset är något högre i familjer med flera barn än hos övriga.

- En allvarlig sjukdom kan drabba vem som helst oavsett ålder eller kön. Ofta leder ett insjuknande till sjukledighet eller till och med till en längre arbetsoförmåga, vilket kan leda till att inkomsterna halveras. Detta har en betydande inverkan på den insjuknade personens och familjens ekonomi. Sjukdomen i sig själv vänder upp och ned på vardagen och det är viktigt att man helt kan koncentrera sig på att bli frisk, utan att man behöver bekymra sig över att klara sig i vardagen, säger direktör Veera Lammi på LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

Pengar för kostnaderna som orsakas av sjukdom
Att förlora utkomsten i samband med en allvarlig sjukdom är inte finländarnas enda bekymmer. Många tror att en sjukdom ger upphov till extra kostnader.

Rentav varannan som svarade på enkäten svarade att de skulle använda pengarna från försäkringen för att täcka sjukvårdskostnaderna. Det näst vanligaste användningsändamålet var vardagsutgifterna.

- Vården av allvarliga sjukdomar sker till stor del inom den offentliga sjukvården, där samhället står för en betydande del av vårdkostnaderna. En sjukdom medför dock ofta oväntade utgifter antingen i samband med vården eller tillfrisknandet, såsom rehabilitering, som personen själv ska stå för. En försäkring som tecknats som skydd vid allvarlig sjukdom är ett sätt att säkerställa sig om att man även klarar sig om sjukdom drabbar en själv, konstaterar Lammi.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av sammanlagt 1 034 finländare i åldern 15-74 år. Förfrågan gjordes i september 2019. Felmarginalen för undersökningsresultaten är +/- 3,1 procentenheter.

Såhär ersätter skydd vid allvarlig sjukdom:

Den engångsersättning som betalas från Skydd vid allvarlig sjukdom är skattefri och du kan använda den på det sätt som passar dig bäst. Med hjälp av försäkringen är det till exempel lättare att klara vardagen och vårdkostnaderna för sjukdomen. Försäkringen ersätter dessa sjukdomar och åtgärder:

  • De flesta cancer
  • Hjärntumör
  • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation
  • Ersättning av aortaklaff med hjärtklaffprotes
  • Hjärtinfarkt
  • Njurinsufficiens
  • Organ- eller benmärgstransplantation
  • MS-sjukdom
  • Slaganfall

Skydd vid allvarlig sjukdom beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Bekanta dig med produktfaktan och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.

Säkerställ dig om att ett plötsligt insjuknande inte förstör din ekonomi

Skydd vid allvarlig sjukdom finns som stöd för dig, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom. Engångsersättningen som betalas på basis av Skydd vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst.

Läs mer på