Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Gifta och samboende har överraskande skillnader i ekonomiskt förberedande

21.1.2020 - Ekonomi

Gifta och samboende har överraskande skillnader i ekonomiskt förberedande. Enligt LokalTapiolas enkät förbereder sig var tredje samboende inte ekonomiskt även om skyddet i stora förändringssituationer i livet enligt lag är svagare än för gifta.

Formen för parförhållandet inverkar överraskande nog även på hur finländarna förbereder sig ekonomiskt. Av samboende som svarade på LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning uppgav två av tre att de förbereder sig ekonomiskt på tråkiga överraskningar i livet. Däremot förbereder sig var tredje samboende inte alls ekonomiskt.

Ekonomiskt förberedande är vanligare hos gifta par. I enkäten var ekonomiskt förberedande främmande bara för var fjärde av dem som var gifta.

I singelhushåll är icke förberedande ännu vanligare än bland de som lever i ett parförhållande. 35 procent av ogifta sade att de sparar för tråkiga överraskningar i livet.

Den egna och familjens ekonomiska ställning är dock den klart största enskilda faktorn för hur väl finländarna förbereder sig ekonomiskt på förändrade livssituationer. De med lägre inkomster förbereder sig i mindre mån än de med högre inkomster. Förberedandegraden är också högre i familjer med flera barn än hos övriga.

Det är ändå överraskande att gifta par förbereder sig bättre än andra. När den äkta hälften avlider garanterar lagen en bättre ekonomisk ställning för änkan/änklingen i äktenskapet än för den som är sambo. Å andra sidan förpliktar lagen dem som bor i äktenskap att även bära ekonomiskt ansvar för sin maka/make.

- Gifta par kan förbereda sig bättre eftersom deras ansvar är genomsnittligt större. Gifta par har med större sannolikhet barn (äktenskap 43 %, samboförhållande 36 %) och de har i genomsnitt också fler barn (äktenskap 1,96 barn, samboförhållande 1,68 barn). Också resultaten om att förberedandet på de risker som mest ändrar familjens ekonomi dvs. på en familjemedlems dödsfall eller allvarliga insjuknande är vanligare i äktenskap kan tyda på detta, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro .

Gifta par förbereder sig på sjukdomar, sambopar på arbetslöshet

Enligt enkäten sparar gifta par med tanke på allvarligt insjuknande. Makans/makens eller en närståendes dödsfall, eget dödsfall och låg pension fick lika många omnämnanden av gifta som orsak till ekonomiskt förberedande. Gifta par förbereder sig minst på en skilsmässa.

Samboparens orsaker till ekonomiskt förberedande skiljer sig jämfört med dem som är gifta. För gifta är arbetslöshet eller permittering den största orsaken till ekonomiskt förberedande. Det är också vanligt att man sparar med tanke på en allvarlig sjukdom. Såsom också förberedande på högre räntenivåer. Däremot förbereder sig bara var tionde av de samboende, som svarade i enkäten, på partnerns eller en närståendes dödsfall.

Även ensamboende förbereder sig mest på arbetslöshet. I deras svar var ändringar i boendeförhållanden eller löneminskning de näst vanligaste orsakerna till ekonomiskt förberedande.

-Svaren påvisar att gifta upplever parförhållandet som klart stabilare. Man förbereder sig betydligt mindre på en skilsmässa (äktenskap 5 %, samboförhållande 12 %) såsom också på sannolika stora ändringar i boendet i och med en skilsmässa (äktenskap 12 %, samboförhållande 28 %). Nästan fyra av tio första äktenskap slutar ändå med en skilsmässa, säger Nummiaro.

Däremot förbereder man sig betydligt mindre på arbetslöshet eller permittering inom äktenskap än inom samboförhållande (äktenskap 12 %, samboförhållande 28 %). Nummiaro tror att äktenskapets paragraf om underhållsskyldighet syns i resultaten. En familj är som ett litet inkomstfördelningssystem där en tillfällig förlust av löneinkomster oroar mindre.

Nummiaro anser att ekonomiskt förberedande ändå skulle vara viktigt för alla oberoende av om man lever i ett parförhållande eller inte eller om man har barn eller inte.

- Alla borde förbereda sig ekonomiskt eftersom det är betydligt lättare att spara under de goda tiderna än att under sämre tider dra ner på de redan annars lägre inkomsterna.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning genomfördes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av 1 034 finländare i åldern 15-74 år. Enkäten verkställdes i september 2019. Felmarginalen för resultaten i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera