Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En klar majoritet av finländarna litar på hälsovården – förebyggandet behöver förbättras

22.1.2020 - Hälsa

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning uppskattar nästan 70 procent av finländarna att specialsjukvården och bashälsovården fungerar åtminstone ganska bra. Det finns mer att förbättra vad gäller hälsovårdens förmåga att förebygga allvarliga sjukdomar.

- Enligt enkäten anser finländarna att hälsovårdens förmåga att förebygga allvarliga sjukdomar är klart svagare än dess förmåga att behandla dem, berättar medicine doktor och direktör för LokalTapiolas hälsotjänster Jani Tikkanen.

Av LokalTapiolas färska undersökning Vardagsgranskning framgår att 35 procent av finländarna bedömer att hälsovården åtminstone ganska bra lyckas förebygga allvarliga sjukdomar.

Enligt Tikkanen har det under många år pågått en oroande utveckling inom den finländska hälsovården, vilken är ägnad att förhindra ingripandet i riskfaktorerna vad gäller levnadsvanor och därigenom förebyggandet av sjukdomar.

- Kostnaderna för hälsovården ökar från år till år och en betydande del av ökningen består av kostnader för specialsjukvården i och med att befolkningen åldras och vården utvecklas. Och eftersom kommunernas kassakistor är begränsade, innebär den ökade specialsjukvården på många områden att bashälsovården krymps proportionellt. Detta hotar leda till att bashälsovårdens ryggrad dvs. de vanliga hälsocentralerna minskar och resurserna för det förebyggande arbetet drabbas främst. Denna utveckling har redan pågått under många år och en ändring sker inte av sig själv, konstaterar Tikkanen.

I praktiken betyder detta att allt fler finländare riskerar att insjukna i kroniska livsstilssjukdomar och deras följdsjukdomar, eftersom man inte klarar av att förebygga dem inom bashälsovården.

Vuxendiabetes är en ny folksjukdom

- På befolkningsnivå är kanske det mest framträdande exemplet på sådana sjukdomar vuxendiabetes, vilken i praktiken betydligt ökar risken för många andra sjukdomstillstånd. På motsvarande sätt håller förmaksflimmer i hjärtat på att bli betydligt vanligare under de närmaste åren i och med att befolkningen åldras och om levnadsvanornas nuvarande trend fortsätter, säger Tikkanen.

Enligt Tikkanen är både vuxendiabetes och förmaksflimmer i hjärtat bra exempel på anhopning av riskfaktorer som ofta kan konstateras flera år före de blivit kroniska och/eller på ett första symptom som man borde ingripa i betydligt effektivare än idag.

- Åtminstone i teorin skulle livsstilssjukdomar helt kunna förebyggas med hjälp av tidiga åtgärder och stöd i vardagen, tror Tikkanen.

Enligt Tikkanen kan lösningar sökas från olika håll. Ett sätt skulle vara att söka nya verksamhetsmodeller för att förebygga de mest betydande folksjukdomarna genom effektivitetsbaserad hälsovård.

- I praktiken behöver vi nya verktyg för förebyggande och sannolikt också nya aktörer, som koncentrerar sig på livsstilsförändringar. Inom hälsovården och speciellt i förebyggande interventioner, borde man även mera omfattande övergå från att producera enskilda åtgärder, såsom individuella läkarmottagningar, till att allt mera eftersträva hälsonyttor. Avseende finansieringen skulle detta betyda att de befolkningsansvariga bara skulle betala för uppnådda hälsonyttor - inte för gjorda prestationer.

Att presentera finländarnas åsikter i samma figur visar tydligt, hur man relativt mycket litar på både specialsjukvården och bashälsovården (den förstnämnda ändå lite mer) och hur åsikterna om hur hälsovården lyckas i det förebyggande arbetet fördelas.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS 1-5.12.2019. Frågorna besvarades av 1 120 finländare i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.

Försäkra det viktigaste alltså dig själv och dina närmaste

Om livet överraskar på ett tråkigt sätt, är det viktigt att man helt kan koncentrera sig på att bli frisk. Sjukdom eller olycksfall medför hälsoproblem men påverkar ofta också ekonomin.

Räkna priset och köp