Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Det finns många saker som kan påverka tillfrisknande efter cancer - kontrollera dödligheten i olika cancerformer

29.11.2019 - Terveys

Cancer är alltid en skrämmande sjukdom, men det finns stora skillnader i överlevnadsprognoser för olika former av cancer. Tillsammans med en erfaren forskare gick vi igenom de relativa överlevnadstalen efter fem år för olika cancerformer.

- För att undersöka dödligheten i cancer används relativa överlevnadstal. Överlevnadstalet efter fem år har blivit en etablerad praxis att undersöka saken, berättar specialforskare Karri Seppä på Finlands Cancerregister.

- Överlevnadstalet tolkas som en procentandel av patienter som fem år efter cancerdiagnosen är vid liv, om det inte finns risk för att patienten skulle kunna avlida av andra orsaker än av cancer. Om det relativa överlevnadstalet är 100 procent, ökar inte cancerdödligheten, utan patientdödligheten motsvarar dödligheten för allmän befolkning i samma ålder, säger Seppä.

Skillnaderna i överlevnadstalen för cancer efter fem år är häpnadsväckande. För de vanligaste cancerformerna dvs. prostatacancer, bröstcancer hos kvinnor, hudmelanom och skivepitelcancer samt sköldkörtelcancer är överlevnadstalet efter fem år 90 procent eller högre.

Däremot är överlevnadstalet för dem som insjuknat i bukspottskörtel- eller levercancer under 10 procent.

- Överlevnaden för cancerpatienter kunde bäst förbättras genom att cancern hittas så tidigt som möjligt innan den hunnit sprida sig och cancern kan botas. De högsta överlevnadstalen har cancerformer för vilka det finns metoder för att upptäcka dem tidigt och för att hitta symptomfria tumörer, berättar Seppä.

- På motsvarande sätt har många bukspottskörtel- och levercancer hunnit sprida sig eller är alltför omfattande för att man ska kunna avlägsna dem genom en operation. Dessa och många andra cancerformer i de inre organen ger inte heller alltid symptom för att människorna ska kunna söka sig till behandling i tid.

Cancerdödligheten påverkas betydligt av patientens ålder och hälsotillstånd

- Unga patienter tillfrisknar bättre än äldre. Patientens ålder och hälsotillstånd påverkar hur aggressivt en cancer kan behandlas och äldre människor har ofta andra sjukdomar som begränsar vårdalternativen, säger Seppä.

Under de senaste åren har det skett en viss ändring i förekomsten av cancer.

- Under de 10 senaste åren har hudmelanom ökat. Som bakgrund till detta ligger människornas ökade kännedom om hudmelanom. Allt fler vill undersöka sina födelsemärken och då hittas också hudcancer lättare.

- Hos män är testikelcancer den klart vanligaste cancerformen. Detta är ett fenomen som har blivit vanligare i de utvecklade länderna. Det är främst unga som drabbas av testikelcancer, men å andra sidan finns bra behandlingsmetoder.

Specialforskarens tips: såhär minskar du riskerna för att insjukna i cancer och ta hand om dig själv

1) Att förebygga cancer är viktigt. De största riskfaktorerna för cancer, som man själv kan påverka genom det egna beteendet, gäller levnadsvanor. Rökning och alkoholkonsumtion påverkar direkt risken för cancer. Du ska också undvika att vistas för mycket i solen. Dessutom är kost, övervikt och motion bekanta basfaktorer, som påverkar cancerrisken, men även mera omfattande hälsan och välbefinnandet.

2) Delta i screeningundersökningar. Screeningundersökningar för att förebygga bröstcancer och livmoderhalscancer ordnas för tillfället i hela landet. Screeningundersökningar för att förebygga tjocktarmscancer har detta år påbörjats i vissa delar av landet och utvidgas inom de kommande åren för att omfatta hela landet. Det lönar sig att delta i screeningarna eftersom svåra behandlingar och cancerdödsfallen minskar till följd av dem. De cancrar som screenas är de vanligaste cancerformerna vars behandling gynnas betydligt av att de hittas i tid.

3) Uppsök en läkare på grund av symptomen. En del människor uppsöker ännu läkare alltför sent. Det lönar sig att iaktta den egna kroppen och hålla koll på vad som hör och inte hör till normalt åldrande.

LokalTapiola har samarbetat med Cancerstiftelsen sedan 2016. Som Cancerstiftelsens samarbetspartner stöder LokalTapiola den finländska cancerforskningen och det förebyggande arbetet för att förbättra hälsan och välbefinnandet.