Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Över 95 % av finländarna säger att denna sak är i skick men räddningsmyndigheternas krassa erfarenhet visar något helt annat

20.11.2019 - Turvallisuus

I bakgrunden till förödande bostadsbränder finns nästan utan undantag likadana skäl: nonchalans och likgiltighet. Vid de flesta bostadsbränderna larmade inte brandvarnaren. Det har redan inträffat över 4 500 byggnadsbränder i år. På lördag 23.11 öppnar över 300 brandstationer sina dörrar för att öka brandsäkerheten.

- En fungerande brandvarnare och aktuella kunskaper i handbrandsläckning är de viktigaste sätten att förbättra brandsäkerheten i det egna hemmet. Var och en borde veta hur man förebygger bränder och hur man ska agera vid ett brandtillbud. Om en brand uppstår i bostaden ska man avlägsna sig redan inom ett par minuter. Under den tiden hinner inte myndigheten till platsen. Då är den egna verksamheten den närmaste hjälpen, säger LokalTapiolas säkerhetschef Sami Sallinen.

Enligt Sallinen är det alarmerande att vid de bostadsbränder som år 2017 inträffade i Finland fanns en fungerande brandvarnare bara i 37 % av byggnaderna. Enligt enkäterna tror över 95 % av finländarna att brandvarnarna i deras hem är i skick.

- Brandvarnaren har redan länge varit obligatorisk men hemmen har fortsättningsvis för lite brandvarnare och de brandvarnare som installerats fungerar inte alltid. Enligt undersökningarna påstår nästan alla finländare att de har ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare i sitt hem. Statistiken som samlats på basis av räddningsverkets praktiska erfarenhet visar en helt annan sanning, berättar Sallinen.
Med tanke på brandsäkerheten är spisen, ljusen och bastun de mest allmänna riskställen i ett hem.

- Största delen av bränder i hemmen orsakas av själva människan, i allmänhet på grund av antingen ovarsamhet eller nonchalans. Såhär har det tyvärr varit länge eftersom försäkringsbolagen i Finland har grundats just för brandförsäkringens skull. De omfattande skadorna som finländarna årligen orsakas av bränderna och de mänskliga lidandena kan vara betydande, konstaterar Sallinen.

Lördag 23.11 ordnas evenemanget En dag på brandstationen på över 300 brandstationer. I evenemanget som ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland deltog över 100 000 personer i fjol. Syftet är att öka finländarnas medvetenhet och kunskaper om brandsäkerhet samt om risker och förebyggande av skador. LokalTapiola ska under evenemanget koncentrera sig på risker i hemmet.

Läs mer: Hemmets mest brandfarliga rum är köket och bastun – den farligaste hushållsmaskinen finns i tvättrummet

Källor:
- Paloturvallisuusviikko.fi
- Räddningsväsendets PRONTO-system

Läs mera om vår hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada.
Läs mera om vår hemförsäkring!