Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Juha Koponen börjar som ordförande för styrelserna i LokalTapiola från början av januari

12.11.2019 - Turvallisuus

Förvaltningsråden för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag fastställde i dag på sitt möte att Juha Koponen börjar planenligt som ordförande för styrelserna för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag från 1.1.2020. Juha Koponen kommer även att delta intensivt i LokalTapiola-gruppens arbete och i olika projekt på gruppnivå från och med januari.

Den huvudsakliga uppgiften för LokalTapiolas chefdirektör är att fungera som styrelseordförande både för LokalTapiola Skadebolag och för LokalTapiola Livbolag. Finansinspektionens tolkning av Koponens behörighet för att fungera i rollen som chefdirektör har separat säkerställts i slutet av förra veckan.

- Processen med Finansinspektionen fortsätter och vår målsättning är att Juha Koponen så fort som möjligt i början av år 2020 även kan börja sköta chefdirektörens uppgifter på gruppnivå, säger direktör för juridiska ärenden Teija Kerminen.

- Förvaltningsråden har redan från början haft en stark tro på att Juha Koponen uppfyller Finansinspektionens stramare krav på lämplighet och tillförlitlighet före slutet av året och att rätt person har valts för att leda LokalTapiola-gruppen, säger ordförande för LokalTapiola Skadebolagets förvaltningsråd, bergsråd Timo U. Korhonen.

De övriga uppgifterna som hör till chefdirektören sköts från och med 1.1.2020 av LokalTapiola Skadebolagets verkställande direktör Jari Sundström, som sedan år 2013 verkat som chefdirektörens ställföreträdare, tills Juha Koponen även uppfyller Finansinspektionens behörighetskrav för dessa uppgifter.