Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sambon blir inte nödvändigtvis tomhänt vid en separation – gottgörelsen jämnar ut sambors ekonomiska ställning

4.10.2019 - Talous

Lagen om sambor förde med sig jämlikhet i sambors ekonomi vid en separation. Enligt advokat Maria Lampenius på Asianajotoimisto Susiluoto används en skiftesman även när ett samboförhållande upphör.

Traditionellt har man tänkt att ett förhållande blir formellt och makarna ges juridisk status först efter vigseln. För åtta år sedan fick vi en lag som också gav spelregler för upplösning av ett samboförhållande.

Advokat Mari Lampenius på Asianajotoimisto Susiluoto säger att den så kallade sambolagen även har ökat arbetet på advokatbyråerna. Lagen ger möjlighet att använda en skiftesman också för upplösning av ett samboförhållande och många förlitar sig redan på processen med skiftesman.

- Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll förenhetligar processen vid upphörande av samboförhållande med processen vid äktenskapsskillnad. Även en sambo har möjlighet att ansöka om en skiftesman hos tingsrätten. Naturligtvis hjälper vi advokater fortsättningsvis vid meningsskiljaktigheter, men vi kan också fungera som den som avgör tvisten dvs. som skiftesman, säger Lampenius.

-Skiftesmannaprocessen är ofta en mera användbar process än en rättegång eftersom den är friare och ger möjlighet till diskussioner och parterna bär inte risken för den andras rättegångskostnader.

Mari Lampenius och hennes kollega Riitta Leppiniemi diskuterar juridiken kring parförhållanden på LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringswebbinarium tisdagen den 8 oktober klockan 9. Du kan anmäla dig till webbinariet här.

Under de senaste tio åren har antalet ingångna äktenskap minskat nästan varje år i Finland. Allt fler finländare i parförhållande lever i ett samboförhållande.

Lagen kan tillämpas på sådana förhållanden där samboförhållandet som upphör har varat i minst fem år eller makarna har ett gemensamt barn.

Enligt Lampenius har definitionen på att förhållandet varat i fem år i någon mån lett till tvister. Det är inte alltid helt klart när gemensamt hushåll mellan makarna har bildats på det sätt som lagen förutsätter dvs. från och med vilken dag parterna i praktiken har bott under samma tak.

Ännu är utgångspunkten den att när ett samboförhållande upphör, behåller båda parterna sin egen egendom. Samäganden ska delas i hälften, om inte annat avtalats.

Däremot klargjorde lagen de situationer där den ena parten i samboförhållandet anser att denne har hjälpt den andra parten att öka sin förmögenhet utan att ha fått något vederlag för det. Lagen tillåter sambon att söka ekonomisk gottgörelse av den andra parten.

- Eget företag är en ganska traditionell situation. En typisk orsak till gottgörelse är att den enes verksamhet har ökat i värde under den tid samboförhållandet varat och den andra parten har till exempel varit hemma och tagit hand om barnen. Lagen förutsätter att egendomen har samlats tack var arbetsinsatsen som den andra parten gett för det gemensamma hushållet. Motsvarande situationer uppkommer även mycket vid skilsmässor. Bodelning kan jämkas även om makarna skulle ha ett äktenskapsförord

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.