Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Varannan finländare skulle använda flyttfirma - beakta detta vid valet av firma

2.9.2019 - Säkerhet

Hösten är en livlig tid på bostadsmarknaden och då flyttar man flitigt. Det kan vara stressigt att flytta och det finns mycket att tänka på. Enligt enkäten som LokalTapiola beställt skulle över hälften av finländarna anlita en flyttfirma när de flyttar. Nedan finns en lista på tips som det lönar sig att beakta när man väljer flyttfirma.

 1. Begär en skriftlig bekräftelse av flyttfirman på det som ni kommit överens om i telefonen:
  • Hur stor är bilen?
  • Vad kostar flyttkarlarna utöver föraren?
  • Börjar timdebiteringen från och med att bilen anländer till objektet eller när den startar från verksamhetsstället?
  • Ingår mervärdesskatt i priset?
  • Måste kilometerersättningar betalas?
  • Vad faktureras för packningsmaterial och deras transport?
  • Hur långa pauser håller flyttkarlarna?
 2. Begär att du under arbetets gång får veta vad eventuella överraskningar, utöver den på förhand avtalade summan, kostar?
 3. Försök uppskatta varumängden så realistiskt som möjligt. På detta sätt säkerställer du dig om att flyttningen går smidigt på några timmar och att den blir relativt förmånlig.
 4. Säkerställ dig om att varorna är färdigt packade när flyttkarlarna anländer. Flyttningen kan annars försenas och fakturan kan bli högre än du tänkt dig.
 5. Om det är fråga om en stor lägenhet lönar det sig att be att en representant för flyttjänsten besöker objektet på förhand så att denne kan uppskatta priset på arbetet. På detta sätt undviker du överraskningar.
 6. Det behövs uppskattningsvis en flyttlåda per varje bostadskvadratmeter dvs. det behövs 70 lådor för en bostad på 70 kvadratmeter.
 7. När du väljer flyttfirma, ska du skicka begäran om anbud till flera företag. Priset kan variera med tiotals euro.
 8. Konsumentrådgivaren rekommenderar att man noggrant går igenom möblernas skick med flyttkarlarna före flyttningen i fall det skulle uppstå skador. Huvudregeln är att flyttfirman har ersättningsansvar eftersom den har skyldighet att hantera varorna varsamt. Det kan dock vara svårt att veta när möblerna har blivit skråmade. Därför är det bra att förhandsgranska.

Har du kommit ihåg att försäkra ditt hem? I hyresavtalet fastställts i allmänhet att hyrestagaren ska ha en hemförsäkring från och med avtalets begynnelsedag och att den ska gälla under hyresavtalets hela giltighetstid. När det gäller en ägarbostad ska en hemförsäkring vara tecknad redan när köpebrevet för bostaden undertecknas, så att rättsskyddsförsäkringen som hjälper vid tvister är i kraft. Räkna priset på hemförsäkringen här.

FLYTTARENS MINNESLISTA:

 1. Ingå ett elavtal.
 2. Flytta internetanslutningen.
 3. Gör flyttanmälan hos posten och magistraten
 4. Samla ihop ett flyttgäng eller begär anbud från en flyttfirma.
 5. Skaffa tillräckligt med flyttlådor. Påbörja packningen i tid, återvinn onödiga saker.
 6. Teckna en hemförsäkring eller flytta din gamla försäkring till den nya bostaden.
 7. Skaffa brandvarnare och handbrandsläckningsutrustning (brandfilt, brandsläckare).
 8. Flyttstäda din gamla bostad och återlämna nycklarna.

Läs mera om vår hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada.
Läs mera om vår hemförsäkring!