Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Var tionde finländare cyklar regelbundet till jobbet - man låter bli att cykla på grund av regn och brådska

16.8.2019 - Hälsa

En stor del av yrkesverksamma finländare cyklar inte till jobbet enligt enkäten som LokalTapiola låtit utföra. Dåliga väderförhållanden och brådska är de viktigaste orsakerna till att man inte cyklar till jobbet.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning cyklar cirka 13 procent av yrkesverksamma finländare regelbundet till jobbet. Av dem som är i arbetslivet berättade 22 % att de cyklar sporadiskt till jobbet. Bland alla åldersgrupper cyklar ungdomarna mest aktivt till jobbet, eftersom över hälften av under 25 åringarna berättade att de sporadiskt eller regelbundet cyklar till jobbet.

De som svarade på enkäten och använder cykel under sina arbetsresor berättade att regn, köld och brådska är orsaker till att de låter bli att cykla till jobbet. Det är ganska sällan fråga om brist på motivation eftersom bara 18 procent av dem som svarade på enkäten berättade att det är motivationsbristen som är orsaken till att de inte cyklar till jobbet

- Många berättar att det just är brådskan som är orsaken till att de inte cyklar till jobbet men de tänker inte på att cykeln oftast är det snabbaste färdmedlet i stadsmiljö på resor som är kortare än 5 kilometer, påpekar Tanja Onatsu som är projektkoordinator för programmet I form för livet (IFFL).

Att hushållet har en bil uppmuntrar inte speciellt till cyklande enligt enkäten. Av dem som svarade på enkäten och hade en bil till sin användning för dagliga resor meddelade bara 8 procent att de regelbundet cyklar till jobbet. 33 procent av dem som inte har en bil till sin användning meddelade däremot att de regelbundet cyklar till jobbet.

Arbetstagare som motionerar 2-3 gånger i veckan har 4,5 mindre sjukdagar per år än de som högst motionerar en gång i veckan, berättar Onatsu. Onatsu gav en lista på 5 tips för hur arbetsgivaren kan uppmuntra sina anställda till en smartare arbetsresa:

1. Se till att personalutrymmen och cykelparkeringen är i skick.
2. Dra nytta av motionskampanjer eller ordna egna.
3. Skaffa hyrcyklar eller cyklar för att uträtta arbetsärenden för anställda.
4. Ordna frukost för cyklisterna eller en dag för att pröva elcyklar.
5. Gör upp en rörlighetsplan för arbetsresor.

Lägre risk för insjuknande och fler levnadsår

- En halv timme daglig vardagsmotion i rask takt, till exempel att cykla eller gå en arbetsresa på 4-5 kilometer, förbättrar uthålligheten och hjälper dig att hålla vikten, säger Essi Kainonen som är läkare i LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen.

Människor som utövar långvarig och regelbunden vardagsmotion såsom att cykla eller promenera, har på många sätt nytta av motionen, säger Kainonen. För personer som vardagsmotionerar regelbundet utvecklas bland annat osteoporos långsammare, risken för koronarsjukdom och typ 2 diabetes sjunker med 50 procent, risken för högt blodtryck sjunker med 30 procent, risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar och depressions- och ångestsymptomen lindras.

- Vi tror ofta att det behövs helomvändningar och imponerande livsstilsändringar för att uppnå resultat både vad gäller motionsvanor och ätande. I praktiken är det svårt att bestående förbinda sig till stora förändringar. Jag vill hellre uppmuntra till att tillräckligt ofta göra små förbättringar och goda val i vardagen, till exempel att öka vardagsmotionen. Även om en halv timme vardagsmotion eller en grönsaksrikare lunch under en enskild dag känns anspråkslöst så i längden, till exempel under ett halvt år eller ett år, påverkar dessa små val verkligen mycket hälsan och välbefinnandet, påminner Kainonen.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning genomfördes av Kantar TNS. På enkäten som genomfördes 17-23.5.2019 svarade 1 050 finländare i åldern 15-74 år. Felmarginalen är +/- 3,1 procentenheter.

HälsoHjälpen hjälper dig varje dag