Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Blodtryck som mäts genom selfie intresserar - Besökarna på SuomiAreena köade för att testa appen

19.7.2019 - Terveys

LokalTapiolas utvecklingsdirektör Harri Aho presenterade på sommarens SuomiAreena en ny applikation med hjälp av vilken man på några sekunder kan uppskatta blodtrycket, viktindexet och fettprocenten. Efter torsdagens eftemiddagstillställning fanns det så många intresserade testare att det till och med blev kö.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som TNS Kantar utfört för LokalTapiola är var tredje finländare oroade över hjärt- och kärlsjukdomar. Detta syns även som ett intresse för den egna hälsovården.

- Som ett livstrygghetsbolag är vår målsättning att förebygga bekymmer som ansluter sig till våra kunders liv. Därför utvecklar vi konstant bland annat förebyggande hälsotjänster. När man frågar människor om vad som är viktigt för dem är det överraskande många som svarar ”Bara jag och mina närmaste får vara friska”. Syftet med denna applikation är att väcka människor till att förstå att genom att ta hand om välbefinnandet minskar risken för sjukdomar och därigenom behovet av hälsovård säger utvecklingsdirektör Harri Aho som presenterade den nya versionen av applikationen HälsoHjälpen på SuomiAreena.

Hälften av läkarbesöken kan skötas på distans och patienten behöver inte ens lämna soffan i hemma för att besöka mottagning på grund feber, ögoninflammation eller för att förnya recept. Såhär fungerar HälsoHjälpen som kunderna prisar. På hösten kan applikationen utökas med en egenskap som uppskattar blodtryck, fettprocent och viktindex via patientens ansikte.

- Sju frivilliga från publiken kom upp på scenen för att helt offentligt kontrollera värdena och efter demonstrationen mätte vi blodtrycket, viktindexet och fettprocenten på sammanlagt cirka femtio personer som var intresserade av applikationen, berättar Aho.

- Apparaten räknar över 100 fixpunkter vars avstånd har betydelse för de olika värdena. Ansiktsbilden kvarstår på servern under mätningen varefter den avlägsnas. Själva applikationen förvaltas av inhemska företag.

Läs här mer om applikationen.

HälsoHjälpen hjälper dig varje dag