Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ny tjänst undersöker ditt hälsotillstånd utgående från en selfie – en bild på ansiktet ger en uppskattning av fettprocent, viktindex och blodtryck

9.7.2019 - Hälsa

Endast en titt i telefonens kamera och du vet din fettprocent. Så ser framtiden ut inom hälsovården.

LokalTapiola undersöker i samarbete med sina partners en ny bildanalyslösning som använder artificiell intelligens och som eventuellt kan vara till nytta för LokalTapiolas kunder. Med hjälp av bildanalysapplikationen kan vem som helst få en första bedömning på sitt hälsotillstånd. Mobilapplikationen ger en uppskattning av viktindexet, fettprocenten och medelblodtrycket utgående från en bild på ansiktet. Tjänsten använder sig av tiotals mätpunkter i ansiktet för att beräkna resultaten. För en analys behövs utöver bilden endast uppgifter om personens ålder och kön.

Ett framtida mål är att virtuella hälsoundersökningar även ska ge en uppskattningar av personens livslängd och bland annat analysera födelsemärken.

Möjligheterna som den nya bildanalyslösningen ger undersöks för närvarande. Om testerna ger säkra och pålitliga resultat kommer LokalTapiola eventuellt att erbjuda tjänsten till kunderna på hösten 2019 som en del av applikationen HälsoHjälpen. HälsoHjälpen är en hälsoapplikation för LokalTapiolas personförsäkringskunder som inkluderar distansläkartjänster och som kan laddas ner på iOS- och Android-enheter. När kunden tar kontakt via applikationen tas även kundens eventuella ersättningsärenden under handläggning.

Bildanalysen är inte medicinskt diagnostisk utan resultaten den ger är endast riktningsgivande och tänkta att väcka personens intresse för sin hälsa. Det ska vara så lätt som möjligt att se hälsouppgifterna och resultaten visas på ett tydligt och visuellt sätt.

– Vårt mål är att erbjuda förebyggande hälsovårdstjänster som ger människorna fler friska levnadsår. Vi vill påminna att vi med egna val kan påverka vår hälsa. Digitalisering, till exempel utvecklandet av den här bildanalyslösningen, är en naturlig del av våra kunders livstrygghet, säger utvecklingsdirektör Harri Aho vid LokalTapiola.

Ett virtuellt team med verksamhet från Kajanaland till Australien

Utvecklingen av bildanalystjänsten sker i samarbete mellan fem olika partners som utgör ett virtuellt team. Teamet har inte en enda gång befunnit sig fysiskt på samma plats. Deltagarna i projektet är LokalTapiola, Valossa Oy, Herman IT, Kustannus Oy Duodecim och universitetet Macquarie i Australien.

Varje partner har bidragit med sin expertis och denna expertis har paketerats på ett unikt sätt. Valossa i Uleåborg tillverkar tekniken som behövs för automatisk identifikation av ansiktsbilder och Herman IT i Kajanaland bidrar med datacentertjänster. Universitetet Macquarie har utarbetat analysmodellerna och Duodecim producerat prognosmodellerna och hälsovårdsanvisningarna. LokalTapiolas tjänst HälsoHjälpen samlar ihop analysresultaten och ger en helhetsbild av data som fås från olika källor.

– Vi är intresserade av att använda artificiell intelligens och analyser som en del av våra elektroniska hälsoenkäter som baserar sig på vetenskapliga undersökningar, säger Pekka Mustonen som är verkställande direktör vid Kustannus Oy Duodecim.

LokalTapiola har inte tillgång till kundernas hälsouppgifter i bildanalyslösningen och LokalTapiola använde inte uppgifterna på något sätt. Analyserna görs i ett datasäkert servercenter hos en tredje part.

– Resultaten från analysen visas endast för personen som tagit bilden. Har man frågor om eventuella besvär ska man vända sig till hälsovårdsexperterna vid HälsoHjälpen, betonar Aho.

Utvecklingsdirektör Harri Aho presenterar bildanalyslösningen på SuomiAreena i Björneborg på torsdagen 18.7 kl. 16-17. Läs mer om LokalTapiolas program på SuomiAreena: Syns blodtrycket i ansiktet och nio andra tips inför sommarens SuomiAreena

HälsoHjälpen hjälper dig varje dag