LokalTapiola etta inom kapitalförvaltning redan för tredje året i rad - utgivaren av fondinformation belönade igen fonderna LokalTapiola Världen 20, 50 och 80 och Nordlig Företagsränta som bästa i sina klasser.

2.4.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Lipper Thomson Reuters som ger ut fondinformation belönade LokalTapiola Kapitalförvaltning som den bästa kapitalförvaltaren i Norden. Priset var redan det tredje i rad. LokalTapiola Kapitalförvaltning och blandfonderna LokalTapiola Världen och fonden Nordlig Företagsränta erhöll första plats i hela nio klasser.

LokalTapiola Kapitalförvaltning var igen etta. Lipper som är en internationell utgivare av fondanalyser och -jämförelser beviljade redan för tredje gången i rad LokalTapiola Kapitalförvaltning priset som Nordens bästa kapitalförvaltare i klassen för små bolag. I gruppriset Best Overall Small Company Award måste aktören har minst tre aktie-, ränte- och blandfonder.

Dessutom prisbelönades LokalTapiola Kapitalförvaltning som bästa kapitalförvaltare i klassen för blandfonder.

- Vi är verkligen stolta över att vår långsiktiga och hållbara portföljförvaltning får en så här uppskattad uppmärksamhet. Lipper Thomson Reuters har redan under tre decennier klassificerat fonder och därför är det speciellt fint att vi har nått framgång i så här tufft sällskap, säger LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Tom Liljeström .

- Priset uppmuntrar oss att fortsätta på den valda vägen där marknadsrörelserna inte styr vår placeringsverksamhet utan den grundar sig på att dra nytta av ekonomi- och företagsdata som grund för beslutsfattande.

LokalTapiola Världen -blandfonderna var igen de bästa

Blandfonderna LokalTapiola Världen var igen de bästa i sin klass. LokalTapiola Världen 80, som placerar globalt i aktier och räntor, var etta inom blandfonderna både i tre, fem och tio års granskning. Fonden var alltså bäst i sin klass under alla granskningsperioder.

80 procent av tillgångarna i fonden Världen 80 har i en normal situation placerats i aktier. Andelen aktieplaceringar kan variera mellan 60 % och 100 %. I fonden används aktiva, passiva och kvantitativa placeringsobjekt genom att kombinera dem insiktsfullt.

Priserna grundar sig på de bästa avkastningarna inom sin jämförelsegrupp vilka nåtts konsekvent och där risken för placeringarna har beaktats.

- Jag är verkligen glad över Världen-fondernas framgång. Decenniet efter finanskrisen har varit relativt exceptionellt. Den långsamma tillväxten inom världsekonomin, staternas skuldsättning, centralbankernas osedvanliga penningpolitik, de låga och till och med negativa räntorna samt aktiernas höga värderingar har testat fondernas placeringsstrategi och riskhantering många gånger, säger LokalTapiolas chefsekonom och direktör Jari Järvinen .

Också LokalTapiola Världen 50 var den bästa blandfonden i sin klass i tre och fem års granskning. Blandfonden LokalTapiola Världen 20 fick priset för den bästa blandfonden i fem års granskning.

Lipper har prisbelönat LokalTapiola Världen fonderna redan sex år i rad. Världen -blandfonderna fick flera pris även i fjol. Världen-fonderna har fått trippelsegrar redan tre år i rad.

Precis som i fjol belönade Lipper fonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta som bästa i sin klass i tre års granskning. Nordlig Företagsränta placerar i företags och bankers obligationer i Norden och i övriga nordeuropeiska OECD-länder.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.