Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Inga resor är helt utan risk – 10 skäl att teckna reseförsäkring

20.3.2019 - Hälsa

Även de mest erfarna resenärerna kan råka ut för situationer man inte har makt över. Resenärförsäkringen skyddar vid sjukdom och olycksfall och är även till hjälp i många andra situationer. Hemförsäkringen täcker i allmänhet skador på resgods men egendomen kan även skyddas med en separat resgodsförsäkring. Med en ordentlig försäkring är det lättare att koppla av på resan.

Personer som i allmänhet är friska litar kanske ofta på att de hålls friska även under semestern. I en främmande omgivning ökar dock riskerna och även ofarliga sjukdomar kan orsaka svåra besvär.

– Diarré är en av de mest typiska sjukdomarna under resa. Det finns inga sätt att helt eliminera risken för diarré eftersom man måste äta under resan och det är omöjligt att veta hur hygienisk en restaurang är utgående från hur den ser ut. Bakterierna på destinationsorten är ofta annorlunda än i hemlandet, vilket också ökar risken för att insjukna, säger tjänstechef Heidi-Maria Hänninen vid LokalTapiola.

Barnfamiljer och äldre personer reser allt mer och de har en högre risk att bli sjuka. Föräldrarnas eller mor- och farföräldrarnas resenärförsäkring täcker även medresande barn. Äldre personer är försäkrade upp till 100 års ålder.

– Många pensionärer vistas länge på Solkusten, på Kanarieöarna eller i Thailand. Då är en fortlöpande reseförsäkring det förmånligaste alternativet. Om resan räcker över tre månader lönar det sig att kolla med försäkringsbolaget hur länge försäkringsskyddet är i kraft.

Även olycksfall kan inträffa under en resa. Att man inte känner till omgivningen är en risk i sig men även livlig trafik eller att pröva på en ny idrottsgren är en risk.

– På semestern prövar många på riskfyllda grenar såsom dykning eller hängflygning. Varje vinter skadar sig kunder till exempel under offpiståkning. Om man på semestern tänker pröva på en lite ovanligare gren lönar det sig att kontrollera försäkringens giltighet på förhand. Vid behov kan skyddet utvidgas med en tilläggsförsäkring för idrott.

Larmtjänsten står till tjänst i svåra situationer

Om man insjuknar i ett främmande land kan man känna sig ganska hjälplös. Även språket kan göra det svårt att sköta ärenden. Resenärförsäkringen är då till hjälp eftersom man kan ringa LokalTapiolas larmtjänstpartner SOS International på nummer +358 8000 4531 dygnet runt.

SOS International ser till att patienten får högklassig vård.

– Finländarna reser allt mer i exotiska länder utanför Europa. Kvaliteten på hälsovården varierar i olika länder och även mellan vårdinrättningar på samma ort. För gemene man är det omöjligt att bedöma kvalitet på vården. SOS International har detaljerad information om kvaliteten på olika vårdinrättning och på vårdinrättningar som har brister i kvaliteten eller hygienen. Det lönar sig alltså inte att själv välja vårdinrättning utan direkt fråga om råd av specialisterna vid SOS.
SOS International stöder patienten även under vården.

– Läkare bedömer kontinuerligt vårdkvaliteten utgående från medicinska grunder. Om den försäkrade till exempel insjuknat eller skadat sig på en ö kan läkaren rekommendera att personen flyttas till fastlandet för att få den bästa vården. Resenärförsäkringen ersätter även kostnader för flyttning av patienten om det är fråga om en sjukdom under resa eller ett reseolycksfall som försäkringen täcker.

Larmtjänsten hjälper även till med andra praktiska arrangemang enligt behov. Ibland kan patienten behöva en person som följer patienten till sjukhuset eller flygstationen, ibland hjälp med att ordna returresan eller inkvartering samt meddela om situationen till anhöriga i Finland.

Du behöver inte själv stå för stora kostnader

Finländarna är vana med en heltäckande och förmånlig offentlig sjukvård men sådan sjukvård finns inte överallt i världen.

– Vård är dyrt till exempel i USA där en operation inklusive tilläggskostnader kan kosta över 300 000 euro. Även i Asien kan högklassig vård kosta mycket. Resenärförsäkringen ersätter skäliga kostnader. Därför är det viktigt att särskilt i länder med höga vårdkostnader kontakta SOS före vården påbörjas.

Vårdkostnaderna kan även bli höga i Europa. I Bulgarien kostar vården för solsting flera hundra euro och i Schweiz kostar röntgen cirka 1 000 euro. Det lönar sig alltså att teckna en försäkring även då man reser i Europa. Det är även viktigt att ha med sig det europeiska sjukvårdskortet som kompletterar det skydd försäkringen ger.

– Tack vare det europeiska sjukvårdskortet får finländare offentlig sjukvård i Europa till samma pris som lokala invånare. Det här är bra till exempel om en långvarig sjukdom kräver vård under resan. Försäkringen täcker nämligen endast akut vård av en sjukdom som plötsligt blivit värre samt olycksfall under resa och ny sjukdom som börjat under resa. Det lönar sig även att ta med extra mediciner ifall man är tvungen att stanna på destinationsorten längre än planerat, säger Hänninen.

Ibland kan man inte resa hem med ett normalt flyg utan man behöver ett ambulansflyg.

– Många tror att den finska staten då står för kostnaderna men det stämmer inte. Ett ambulansflyg till Finland från till exempel Hawaii kostar cirka 200 000 euro och från Filipinerna cirka 100 000 euro. Utan reseförsäkring är många illa ute med sådana kostnader.

Vård även i hemlandet

Även i Finland kan det bli nödvändigt att uppsöka en privat vårdinrättning på semestern. Resenärförsäkringen gäller under resor i hemlandet när destinationsorten är över 50 kilometer från hemmet eller arbetsplatsen. Försäkringen gäller inte på fritidsbostaden.

– I Finland kan kunderna även använda distansläkartjänster via LokalTapiolas HälsoHjälpen. Det här är bra till exempel under resor till Lappland där det kan vara en lång väg till den närmaste läkaren. Distansläkaren kan ställa diagnos och utfärda elektroniska recept. Läkaren håller kontakt med patienten under det akuta skedet och följer med om patienten måste besöka en vårdinrättning.

Resenärförsäkringen täcker kostnader för privat vård i hemlandet även då ett olycksfall eller en sjukdom som uppstått utomlands kräver fortsatt vård i hemlandet. Kostnader för fortsatt vård efter ett olycksfall ersätts under högst tre år medan kostnader för fortsatt vård efter sjukdom ersätts under högst fyra månader.

Många saker kan avbryta resan

Utöver sjukdomar och olycksfall kan man stöta på andra motgångar under en resa som kräver att man måste ändra på planerna. Naturkatastrofer blir allt vanligare och det finns inget resenären kan göra åt dem.

– Till exempel en storm eller en aktiv vulkan kan påverka trafiken: flygen stannar på marken och det sker ändringar i tåg- eller båtförbindelserna. Försäkringen täcker extra kostnader orsakade av en naturkatastrof till den del till exempel flygbolaget inte ansvarar för kostnaderna. I samband med försening från resa ersätts bland annat extra rese- och inkvarteringskostnader samt kostnader för utfärder eller program som bokats på förhand.

Utöver naturkatastrofer kan även terrorhot ändra på resplanerna. Detta har även hänt i Europa under de senaste åren.

– Vi har ändrat våra riktlinjer i fråga om terrorism och ersatt kostnader för reseavbrott och annullerad resa om personen anser att destinationsorten inte är trygg.

Det är inte alltid resenären själv som drabbas av en skada. Situationer som uppstår hemma kan ändra på planerna.

– Man vill ju till exempel snabbt hem om en anhörig får en allvarlig sjukdom eller om det går så illa att en anhörig avlider. Även en stor egendomsskada, till exempel en eldsvåda i hemmet, kan leda till att man måste avbryta resan. Försäkringen ersätter kostnader även i dessa fall och gör att man kommer snabbare hem.

Ersättning för resgods som blir försenat eller stjäls

Skador på resgods täcks av hemförsäkringen eller en separat resgodsförsäkring. En typisk händelse är att resväskan inte kommer fram till destinationsorten. Utan sina saker är det svårare att njuta av semestern även om resväskan senare kommer fram.

– Försäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgodset är minst 12 timmar försenat till en destinationsort utomlands. Med Lyx Hemförsäkring får man ersättning redan efter en försening på fyra timmar. Med nödvändighetsartiklar avses till exempel kläder och hygienprodukter samt andra produkter som behövs för att leva normalt under resan, säger ersättningschef Jussi Korpelainen vid LokalTapiola.

Den vanligaste resgodsskadan är dock stöld.

– Handväskan, telefonen eller kameran blir ofta stulna. Om passet blir stulet är det viktigt att i fösta hand sköta de praktiska arrangemangen med hjälp av ambassaden eller konsulatet. Försäkringen täcker kostnaderna för ett nytt pass samt extra kostnader i anknytning till händelsen, till exempel rese-, inkvarterings- eller telefonkostnader. Vid stöld ska man anmäla skadan både till polisen och till försäkringsbolaget.

Det är även rätt vanligt att resgods går sönder.

– Vid akuta situationer kan det vara bra att anmäla skadan per telefon. I många fall kan ett ersättningsbeslut fattas redan under samtalet. När kunden fått ersättningsbeslutet kan han eller hon skaffa ersättande produkter. Om något gått sönder under flygresan ska man dock i första hand söka ersättning från flygbolaget.

Det finns många olika typer av försäkringsfall och skador. Ersättning betalas för plötsliga och oförutsedda skador men inte för resgods som kommit bort eller glömts eller i oklara situationer. – Det lönar sig alltså at ta väl hand om resgodset. Även vid stöld är det viktigt att man vet hur situationen gick till och att man kan ge en klar och tydlig utredning av händelsen, påminner Korpela.

10 skäl att teckna reseförsäkring

  1. Du får snabbt bra vård överallt i världen
  2. Vi hjälper till att välja vårdplats och följer med att vården håller bra kvalitet
  3. Om du drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada hjälper vi till med de praktiska arrangemangen, till exempel att ordna flygresor eller inkvartering
  4. Försäkringen täcker skäliga vårdkostnader utan övre gräns
  5. Om du är i kritiskt tillstånd kan du vid behov resa hem med ambulansflyg
  6. Om en naturkatastrof överraskar och du försenar dig får du hjälp
  7. Du kommer snabbt hem om dina anhöriga eller din egendom råkar ut för något allvarligt i hemlandet
  8. Du kan njuta av semestern även om resgodset blir försenat
  9. Du får ersättning om egendom stjäls eller går sönder
  10. Med en ordentlig försäkring kan du koppla av på resan. Kontrollera alltså försäkringens giltighet samt maximiersättningen och självrisken före resan. Läs även säkerhetsföreskrifterna så att du kan förebygga skador.

Reseförsäkring med på varje resa

Med en reseförsäkring i fickan är det bekymmerslöst att resa och njuta av semestern. I en nödsituation får du hjälp och råd på svenska från vår Larmtjänst 24/7.