Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsfulla investeringar är som en koncession för portföljförvaltare – expertens tips för val av ansvarsfull kapitalförvaltare

13.3.2019 - Talous

Kapitalförvaltarna har i dag svårt att verka utan att iaktta principerna för ansvarsfulla investeringar. Direktör Outi Kalpio på LokalTapiola Kapitalförvaltning ger tips om hur du säkerställer dig om att kapitalförvaltaren verkar ansvarsfullt.

Allt fler kapitalförvaltare i Finland och i världen iakttar redan FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Ansvarsfullheten har liksom blivit en koncession för kapitalförvaltare. Det är svårt att erbjuda kapitalförvaltningstjänster utan ett löfte om att iaktta principerna för ansvarsfulla investeringar.

Direktör Outi Kalpio som ansvarar för LokalTapiola Kapitalförvaltnings portföljförvaltning och ansvarsfulla investeringar säger att samhället sätter allt mer press på placerarna gällande ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Enligt Kalpio som pratade vid evenemanget Vero2019 ökar också förväntningarna om finansieringen av placerarna och företagen.

- Placerarna och företagen förutsätts att allt mer delta i finansieringen av den hållbara utvecklingen. För att uppnå EU:s klimatmål har Europeiska kommissionen uppskattat att det årligen fram till år 2030 förutsätts investeringar på 180 miljarder euro. Företagen och placerarna förväntas även delta i finansieringen av detta talko, säger Kalpio.

Principerna för ansvarsfulla investeringar ingår i placerande

Kapitalförvaltaren kan förverkliga ansvarsfulla investeringar på många olika sätt. Traditionellt har ansvarsfullheten förverkligats genom att från placeringsuniversum utesluta företag, branscher eller genom att placera i olika ansvarsfulla tema eller i företag som har den bästa hållbarhetsprofilen.

Idag är det viktigt att säkerställa att miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekterna har inkluderats som en del av investeringsanalyser och placeringsbeslut. En aktiv kapitalförvaltare påverkar även aktivt företagen via möten och bolagsstämmor.

Till en placerare som söker en ansvarsfull kapitalförvaltare ger Outi Kalpio rådet att man ska vara uppmärksam på om tjänsteleverantören har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och till internationella rekommendationer om ansvarsfull företagsverksamhet och ägarstyrning. Det väsentliga är att bedöma hur principerna i praktiken syns i tjänsteproducentens verksamhet och hur omfattande de ansvarsfulla investeringarna förverkligas i olika tillgångsklasser och produkter.

- Kapitalförvaltarens verksamhetssätt och av denne valda sätt att förverkliga ansvarsfullhet ska vara i linje med placerarens egna uppfattningar och förväntningar, säger Kalpio.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera