Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

De flesta trafikskadorna inträffar på fredagar

1.3.2019 - Turvallisuus

Fredagen är en livlig dag i trafiken och detta syns även som ett större antal olyckor jämfört med övriga vardagar. Under veckosluten inträffar det däremot färre skador i trafiken men många av dem är allvarligare trafikolyckor med personskador.

Institutet för Olycksinformation har samlat uppgifter om skador som försäkringsbolagen ersatt från trafikförsäkringen under åren 2008-2017 som visar att det finns skillnader i antalet olyckor under olika veckodagar. Jämfört med övriga vardagar inträffar det 13 % mer skador på fredagar än under övriga vardagar. Under veckosluten inträffar det däremot färre trafikskador än under vardagarna.

- Fredagen kan anses vara den farligaste dagen i trafiken med tanke på trafikskador. Då gör man uppköp inför veckoslutet och det sker också många skador på parkeringsplatserna. På fredagarna är det livlig trafik under några timmar på eftermiddagen och i början av kvällen när bilisterna åker hem från arbetet och reser i väg för veckoslutsfirande. De större trafikmängderna under dessa timmar än under övriga dagar påverkar naturligtvis också skadefrekvensen berättar Esa Räty som är trafiksäkerhetschef för Institutet för Olycksinformation, som verkar i samband med Trafikförsäkringscentralen.

Enligt Räty kan trafikskademängderna på fredagarna också förklaras med att man efter arbetsveckan är trött och otålig inför veckoslutet.

Allvarligare trafikskador under veckosluten

Största delen av trafikskadorna som ersätts från trafikförsäkringen inträffar på parkeringsplatserna och i gatunätet. Försäkringsbolagen ersätter årligen mer än 40 000 skador som inträffat på parkeringsplatser. Utöver dessa får försäkringsbolagen kännedom om ett betydande antal skador som ersätts från frivilliga bilförsäkringar.

- På lördagar och söndagar inträffar det antalsmässigt färre skador i trafiken eftersom pendeltrafiken är mindre under veckosluten och trafiken fördelas jämnare under hela dagen. I förhållande till skademängderna inträffar det dock mera allvarliga trafikskador med personskador under veckosluten, berättar chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen på LokalTapiola.

Under veckosluten blir trafiken på gatorna och parkeringsplatserna lugnare och en del av trafiken flyttas till landsvägarna. Samtidigt minskar antalet lindrigare trafikskador med lägre körhastigheter.

- På landsvägarna inträffar sällan trafikskador men där är körhastigheterna högre och därför är även olyckorna mera förödande. Under veckosluten kör man också mycket med motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar och motsvarande fordon där skyddet är sämre vid en kollision, vilket för sin del syns som ett större antal personskador.

Vid de motorfordonsolyckor som lett till dödsfall och som Undersökningskommissionerna för trafikolyckor undersökt är lördagen den farligaste dagen i trafiken. År 2016 skedde till exempel 23 % av dödsolyckorna och 26 % av de enskilda olyckorna (såsom avkörningar) på en lördag.