Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Klimatuppvärmningen syns även i försäkringsbolagen - Skador i anslutning till väderfenomen blir vanligare

28.2.2019 - Turvallisuus

Skador i anslutning till väderfenomen har internationellt ökat betydligt under de senaste åren. Även i Livstrygghetsbolaget LokalTapiola har man lagt märke till att skadeersättningarna som beror på extrema väderfenomen har ökat i Finland under de senaste åren.

Enligt Meteorologiska Institutets prognos kommer till exempel skogsskadorna att öka i och med klimatförändringen. Även om liknande skogsbrandskador som förra sommaren ännu är sällsynta, leder dylika skador alltid till stora ekonomiska förluster. Det förekommer däremot allt mera stormar och Meteorologiska Institutet berättar att stormarna i Europa har efter år 1990 blivit 3,5 gånger kraftigare jämfört med 1950-talet.

Enligt Meteorologiska Institutet finns det risk för att södra Finland helt lämnar utan tjäle i framtiden. Detta ökar för sin del antalet stormskador i skogarna eftersom de hårdaste vindarna blåser just under vintermånaderna då tjälen vanligtvis binder jorden och gör att träden bättre står kvar.

- Färre än 40 procent av skogsägarna har försäkrat sina skogar minst med en försäkring som omfattar stormskador. Med skogsförsäkring kan man trygga framtida avverkningsinkomster mot olika naturfenomen. Utöver flera och kraftigare stormar har även insektsskador som orsakas av granbarkborrar ökat under de senaste åren, säger direktör Petri Pitkänen på LokalTapiola.

I de norra barrskogarna ökar vindskadorna närmast på grund av att den tjälfria perioden blir längre och regnen mjukar upp jordmånen som förankrar träden. Högre temperaturer försnabbar också organismernas ämnesomsättning och förökning och ökar på detta sätt antalet svamp- och insektsskador.

De flesta skogsskadorna år 2018 orsakades av snö

Risken för snöskador ökar i skogar som nyligen avverkats, i unga och gamla odlingsskogar samt på områden som ligger mer än 200 meter över havet. Snöanhopningar i träden knäcker vanligtvis trädkronan eller fäller hela trädet.

- Det är utmanande att förebygga snöskador. En planenlig skogsvård samt rättidig avverkning och vård är de bästa sätten att förebygga skador till följd av snöanhopningar. På detta sätt säkerställer man sig om en stark och frisk skog som även bättre håller mot andra naturskador. Detta hjälper nödvändigtvis inte alltid, utan det uppstår skador trots dessa åtgärder, konstaterar Pitkänen.

En snötyngd skog är alltid riskfylld. Redan att röra sig i en skog där det finns mycket snö i träden är en säkerhetsrisk. Därför lönar det sig för skogsägaren att kontrollera skador till följd av snötyngda träd först senare under våren.

Läs mer om vår skogsförsäkring här.