Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finländare skulle köpa en placeringsbostad i tillväxtcentra – portföljförvaltarens råd ”ta hand om hyresgästen”

27.2.2019 - Talous

Enligt LokalTapiolas enkät skulle finländarna skaffa sig en placeringsbostad helst i tillväxtcentra i södra Finland. På grund av det ökade utbudet av hyresbostäder är det viktigt att koncentrera sig på att hantera omsättningen av hyresgästerna och att de är nöjda, säger Vesa Viita, portföljförvaltare på LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning.

Finländare skulle vara färdiga att överväga att köpa en placeringsbostad särskilt i större tillväxtcentra i södra Finland. Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra överväger ändå bara var tionde att köpa en placeringsbostad.

Enligt finländarna är huvudstadsregionen och Tammerfors de mest populära regionerna för placeringsbostäder. Även Helsingfors fanns med bland de mest intressanta placeringsområden.
Även om Åbo har växt kraftigt under de senaste åren och det går bra för regionens arbetsliv, är Åbo bara den fjärde intressantaste platsen som placerinsgbostadsobjekt.

- Huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors är naturligtvis de mest attraktiva lägen när man betraktar långsiktig bostadsplacering, säger Vesa Viita, portföljförvaltare på LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringswebbinarium den 6 mars behandlar bostadsmarknaden. Du kan anmäla dig till webbinariet här. (på finska)

Enligt en ny undersökning som Finlands Hypoteksförening, Kommunfinans, Rakli och Miljöministeriet har beställt, koncentreras befolkningen i Finland alltmer till några få tillväxtcentra, särskilt till huvudstadsregionen. Av MDI-rapporten som sträcker sig till år 2040 framgår att fram till utredningsåret bor över 67 procent av finländarna i de tio största stadsområdena. Nu bor cirka 40 procent av finländarna inom de tio största kommunerna.

Liknande centralisering syns också i svaren i enkäten Vardagsgranskning. Det är inte lockande att bostadsplacera annanstans än i de största städerna i Finland. En överraskning var dock att endast fem procent av dem som svarade var intresserade av att investera i bostäder i Uleåborg.
Sju procent av dem som svarade sa att de skulle köpa en placeringsbostad i Lahtis. Lahtis är en av de orter i Finland, där utbudet av hyresbostäder är särskilt stort.

Hyresgästernas skador är ett bekymmer

Även om det har pratats mycket om bostadsplaceringar under de senaste åren är det endast en liten krets som är intresserad av bostadsplaceringar. I undersökningen Vardagsgranskning svarade bara var tionde att de ens överväger att köpa en bostad i placeringssyfte. 45-54-åringar med bra inkomster var mer intresserade av bostadsplaceringar än genomsnittet.

Däremot uppgav 67 procent av dem som svarade att de inte överhuvudtaget hade övervägt att köpa en placeringsbostad.

Att skaffa en placeringsbostad är för största delen av finländarna ett stort beslut. Direkt bostadsplacering är också arbetsamt. En stor del av dem som svarade på enkäten Vardagsgranskning uppgav att den största risken i bostadsplaceringar är de skador som hyresgästen kan orsaka.

Många var också oroade över avbrott i hyresintäkter och omsättning på hyresgäster. Bostadsprisernas utveckling och högre räntenivå var det som oroade fjärde och femte mest.

- Att förvalta placeringsbostäder kräver både tid och intresse. På hyresgästens marknad är det ytterst viktigt att fokusera på att hyresgästen känner att bostaden är hemtrevlig. Genom ett bra förhållande till hyresgästen kan man också bättre förutsäga hyresgästens behov, förbättra boendeupplevelsen och förlänga boendetiden, säger Viita.

I undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra deltog 1 043 finländare i oktober. Respondenterna var i åldrarna 15–74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS. Felmarginalen för undersökningsresultaten är +/- 3,1 procentenheter.

Du kan orientera dig mera om LokalTapiola Investeringsfastigheter här.