Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Håll ett öga på snön som samlas på taken och förutse faran genom att minska snölasten

12.2.2019 - Turvallisuus

Under början av året har det redan snöat så mycket, speciellt i landets östra och sydöstra delar, att det är skäl att börja följa snömängden på taken. Många fastighetsägare har redan varit uppe på taket för att uppskatta snömängden och förebygga skador.

Snöröjningen hör till den noggranna fastighetsskötseln, så i regel ersätter inte försäkringen kostnaderna för takras som beror på att snön inte avlägsnats.

LokalTapiolas riskchef Juhani Savolainen samlade tips för att minska snöskadorna på byggnaderna.

Stora snömängder kan orsaka många slags skador

Tyngden för det snölager som kommit i början av året är redan nu cirka 100 kilogram per kvadratmeter. Snötyngden kan dock öka till följd av att snön vid töväder och regn i februari-mars packas till t.o.m. 200–240 kilogram per kubikmeter. Detta kan orsaka felbedömningar av snötyngden om man enbart uppskattar tjockleken på snölagret från marken.

– Det lönar sig att kontrollera snömängden speciellt vid snöyra när vinden flyttar lössnö över takkrönet till den motsatta takhalvan eller till byggnadernas avsatser. Det anhopade snölagret kan t.o.m. vara två gånger tjockare än anhopningen på den motsatta takhalvan, berättar Savolainen.

Taket på småhus klarar vanligtvis normala snömassor, om inte byggnaden har svagheter på grund av byggfel. Det vanligaste skadefenomenet är snömassor som faller ner från taken och orsakar skador på farstukvistar, terrasser, ventilationsrör, takstegar, regnvattenrännor eller egendom som finns under och som till och med kan leda till olycksfall för människor som rör sig nära husen.

Man ska regelbundet kontrollera snöbelastningen speciellt på stora breda hallar

Den lutande drivsnölasten orsakar excentrisk belastning speciellt på bristfälligt försträvade långa, höga hall-liknande byggnader. Snö och is som samlas på taken ökar också olycksfallsrisken till följd av fallande is- och snömassor.

Den anhopade tunga snömassan kan tynga och söndra bärande yttertakkonstruktioner samt skada ytbeläggningen på yttertaket och takets genomföringsfogar när massan rör sig neråt på våren. Mängden drivsnö orsakar i och med våren risker för smältvattenskador i väggfogarna för takavsatser samt i ventilationsrörens och rökgångarnas fogkonstruktioner på taket.

Klättra upp på taket och titta

Det är svårt att från marken uppskatta den snömängd som hopat sig på taken på byggnaderna och därför är det säkrast att klättra upp på taket och mäta tjockleken på snön från olika delar av takhalvan.

- Den egna säkerheten är viktigast. När du rör dig på taket ska du alltid iaktta särskild försiktighet och utrusta dig med och använda säkerhetslinor och -selar eller anlita en expert, ger Savolainen som råd.

Skotta snö tryggt

Det säkraste sättet att undvika otrevliga överraskningar är att avlägsna snömassorna i god tid före förestående oväntade snöstormar eller blidväder. När man ska skotta bort snö från taken ska man förbereda sig noggrant för att undvika olycksfall och egendomsskador.

På branta och hala tak kan säkerhetslinor och -selar samt ett erfaret arbetsteam väsentligt förebygga tråkiga bakslag i samband med att man avlägsnar snön. För att undvika personskador ska man begränsa att folk rör sig på de platser där man håller på att skotta. Man ska avgränsa området med hjälp av bommar, staket och varningsskyltar och ge anvisningar så att människor tryggt kan passera området där arbetet pågår.