Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skippa kortvariga nyårslöften - med dessa tips ändrar du levnadsvanorna permanent

28.12.2018 - Hälsa

Många nyårslöften gäller den egna hälsan och välmågan. Men det är just dessa löften som är svårast att hålla, eftersom man i allmänhet försöker ändra alla rutiner på en gång. Det är dock de små vardagsvalen som bäst leder till permanenta förändringar i levnadsvanorna och stöder den egna hälsan.

Enligt en undersökning som LokalTapiola låtit göra, ger 23 procent dvs. nästan en miljon finländare vid årsskiftet ett löfte om att förbättra sina levnadsvanor vad gäller motion och kost.
När året närmar sitt slut flyttar vi blickarna mot det kommande året och många ger löften inför det nya året. Januari anses vara en bra tid att börja ett nytt och hälsosammare liv. Nyårslöften är ofta alltför utmanande och många glömmer sina löften redan efter några veckor.

När nyårslöftet är för krävande är det mera sannolikt att man kommer att misslyckas. Om man lovar att helt lämna bort alla godbitar från kosten, gå fem gånger i veckan på gymmet och i överlag ändra sin livsstil på en gång, är sannolikheten stor att man misslyckas med sina målsättningar. Då blir det alltför lätt att säga farväl till alla nya levnadsvanor och återgå till det gamla.

Livsstilsändring i små steg

Det är lättare att hålla nyårslöften om sunda levnadsvanor när man ställer upp måttliga målsättningar och gör ändringar stegvis. Att ändra sina levnadsvanor så att de stöder den egna hälsan och välmågan sker inte över en natt utan det gäller att göra långsiktiga val.

- Även små förändringar i vardagen och i den egna vardagsaktiviteten är i nyckelposition när man gör förändringar i levnadsvanorna. Det är just dessa små val som i långa loppet har betydande inverkningar på den egna hälsan och välmågan, berättar LokalTapiola Livbolagets specialist Heli Neuvonen.

Hållbara förändringar i anslutning till sunda levnadsvanor börjar alltså med små saker, så skynda långsamt. Om du beslutar att koncentrera dig på hälsosam kost, lova till exempel först att lära dig att äta regelbundet. Lär dig först att äta en hälsosam frukost så att detta blir din dagliga vana. Därefter kan du börja lära dig att äta en hälsosam lunch.

- Det är få människor som har lyckats få till stånd varaktiga förändringar efter en månads kur, där allting ändras på en gång. Självbehärskningen räcker säkert till en sporadisk totalreform, men det blir mera hållbart om man lär sig nya och hälsosamma levnadsvanor genom att ta en sak åt gången. Då fastnar de bättre i huvudet och blir en vana, tillägger Neuvonen.

Nya vanor som en del av vardagen

Vi bryter ofta våra nyårslöften när vi inte lyckas få in våra nya hälsovanor i vardagsrutinerna.
- LokalTapiolas Smart livförsäkring hjälper dig att göra ändringar och ger stöd för att öka det egna välbefinnandet och till exempel för att följa upp aktiviteten och hälsan, berättar Neuvonen.

Med Smart livförsäkring får du en förebyggande helhet av välbefinnandetjänster som innehåller tips för kost och för att hitta en regelbunden måltidsrytm, hjälpmedel för både uppföljning av motion, stresshantering och hantering av sömn och tillräcklig vila. Den hjälper kunderna att må bättre.

Enligt en användarförfrågan som genomfördes i december 2018 berättade upp till 74 procent att de tack vare Smart livförsäkring gjort ändringar i sina levnadsvanor. Över hälften av dem har ökat sin vardagsmotion och 32 procent har fått bättre sömn medan andra har fäst speciell uppmärksamhet på sin kost. Allt som allt berättar 73 procent av kunderna att den positiva förändringen blivit bestående.

Läs mer om LokalTapiolas Smart livförsäkring här.

Enkäten Vardagsgranskning om nyårslöften genomfördes i slutet av år 2017 som en förfrågan och de som svarade representerar befolkningen i åldrarna 15–74 år. Förfrågan besvarades av totalt 1 026 personer och den verkställdes av Kantar TNS.