Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Textmeddelande på morgonen varnar för halt väglag i Esbo - ”skador inträffar ofta på den egna gårdsplanen”

17.12.2018 - Turvallisuus

Via sitt nya projekt varnar LokalTapiola esboborna om halt eller mycket svårt före genom ett textmeddelande på morgonen. Målet är att minska halkningar och kollisioner som årligen orsakar försäkringsbolagens kunder skador på upp till hundra miljoner euro. I projektet drar man på ett nytt sätt nytta av den information om före som insamlas av Postens utdelningsbilar.

- I rollen av ett livstrygghetsbolag letar vi oavbrutet efter nya metoder för att minska och förebygga skador. Vårt mål är att minska halkningar och trafikskador till följd av vinterföre genom att varna våra kunder om exceptionell halka på morgonen. En skada inträffar ofta i omedelbar närhet av hemmet till exempel på den egna gårdsplanen eller hemgatan, berättar LokalTapiola Huvudstadsregionens verkställande direktör Jukka Kinnunen.

De första sms-varningarna skickas genast vid första halkan till de kunder som bor i Stensvik i Esbo. Utöver varningsmeddelanden har kunderna även tillgång till en karttjänst, där man kan se de hala gatuavsnitten i det egna området. Beslut om att utvidga tjänsten görs på basis av kundupplevelserna.

- Unikt i vårt nya projekt är att vi får mycket noggrann regional information om i vilket skick gatorna är. Tjänsten gör det till exempel möjligt att få noggrann information om hur hala vägarna i närområdet är just nu och under de närmaste timmarna. Halkan kan variera avsevärt på olika vägavsnitt, berättar Kinnunen.

Från och med februari har postens utdelningsbilar på morgonen samlat in information om hur hala och i vilket skick gatorna och vägarna i Stensvik i Esbo är. Artificiell intelligens som kopplats till bilarna kombinerar en noggrann mätning av vägförhållandena och en artificiell videoanalys med vy i den officiella karttjänsten.

- Detta är ett fint exempel på vilket mervärde som Postens bilar som producerar data kan skapa för invånarna i området med hjälp av våra samarbetspartners tjänster. Mera omfattande kan vi med tjänsten Gatudata observera och identifiera avvikelser på vägar, i körförhållanden och i egendomsobjekt längs våra utdelningsrutter, säger Postens Tommi Pekkala, som svarar för tjänstens affärsverksamhet.

Halkningar orsakar kunderna årligen skador på upp till 200 miljoner euro

  • Halkningar är ett av de vanligaste olycksfallen på vintern. Dessa orsakar försäkringsbolagens kunder skador på upp till 200 miljoner euro varje år.
  • I en enkät som gjordes av Trafikskyddet i december 2017 berättar nästan 40 procent av finländarna att de under föregående år fallit på grund av halka. Var fjärde av de som fallit berättar att de skadat sig eller fått ont som en följd av halkandet. Var tionde blev även tvunget att besöka läkare eller hälsovårdare till följd av fallet. Fem procent av dem som fallit blev tvungen att vara borta från arbetet eller skolan en eller flera dagar.
  • Enligt projektet där man utredde olycksfall under arbetsresor utgör arbetsresorna en avsevärd riskfaktor. Över 70 % av olycksfallen under arbetsresor beror på halkningar och fall, av vilka många främst sker de vardagar då väglaget är särskilt dåligt i de större städerna.
  • Halt före märks även i antalet trafikskador. Skadetopparna i trafiken inträffar i regel under vintermånaderna då det är halt och sikten är dålig på grund av regn.