Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Körkort tas nu på ett nytt sätt – mindre obligatorisk undervisning men svårare prov

16.11.2018 - Turvallisuus

Det finska körkortssystemet förnyades ordentligt i början av juli. I reformen halverades minimiantalet körtimmar medan kraven i körprovet blev hårdare. Tidigare klarade cirka 70 procent körprovet, dvs. uppkörningen, på första försöket. Enligt experter är det i fortsättningen inte lika många som klarar provet på första försöket om man endast deltar i minimiundervisningen.

Körkortsreformen som trädde i kraft i början av juli minskade den obligatoriska undervisningen och ökade betydelsen av examen. Nu kan man även mer individuellt välja vilka vägar man vill ta för att få körkortet. Pekka Kari som är verkställande direktör för den största bilskolan i Finland, CAP, välkomnar körkortsreformen.

- Tack vare den minskade regleringen är det lättare och mer individuellt än tidigare att ta körkort eftersom teoridelen kan göras på nätet när det passar personen bäst. Dessutom kan hälften av den lagstadgade körundervisningen ges i en simulator. Detta har varit mycket populärt och ger eleverna möjligheter att välja olika studiemetoder, säger Kari.

Enligt Kari är fördelarna med simulatorn som används i bilskolan till exempel riskidentifieringsutbildningen som gör att man kan öva på situationer man inte kan öva på i trafiken utan risk för skador. Simulatorövningarna kan kompletteras med övningar på en övningsbana men det är inte längre obligatoriskt att öva på en bana.

Påverkar halveringen av antalet körtimmar trafiksäkerheten?

Att antalet obligatoriska körtimmar halverats har väckt frågor bland de som arbetar med trafiksäkerhet.

- Reformen har även väckt oro om den gynnsamma utvecklingen av de ungas trafiksäkerhet nu kommer att fortsätta, men det är ännu för tidigt att bedöma vilken påverkan reformen har. Unga förare som nyligen fått körkort är en riskgrupp och de drabbas av olyckor oftare än andra. En orsak är att de har mindre rutin och körerfarenhet, säger Markus Nieminen som är chefspecialist inom trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Till följd av att utbildningstimmarna minskat har kraven i testen för att få körkortet blivit hårdare. Både Nieminen och Kari anser att kör- och teoriproven är svårare än tidigare. Körprovet är nu längre och sker på olika hastighetsområden samtidigt som landsvägskörning ingår i varje körprov.

- Med ett godkänt körprov säkerställer man att den nya föraren genast efter att ha fått körkortet har tillfredsställande kunskaper för att kunna köra självständigt. Det slutliga antalet körtimmar påverkas av elevens inlärningsfärdigheter och framgång i examen. Tiden får utvisa hur svår examen blir, säger Kari.

- För de flesta som går bilskolan kommer den lagstadgade minimiutbildningen inte nödvändigtvis att räcka för att få godkänt i körprovet. De kan dock på ett flexibelt sätt komplettera antalet körtimmar för att uppnå en tillräcklig säkerhet i körandet, säger Nieminen.

Från början av juli gällande centrala ändringar när man tar personbilskörkort:

  • Antalet förebyggande utbildning halveras
  • Den obligatoriska fortsatta utbildningen efter att man fått körkortet slopas
  • Digitala inlärningsmiljöer, till exempel simulatorer och utbildningar på nätet, utnyttjas i större grad än tidigare
  • En mångsidigare utbildning för att uppfylla kundens behov
  • Elevens motivation och personliga inlärningsfärdigheter betonas i inlärningen
  • Hårdare examenskrav