Finländarna är osäkra om sina kunskaper i första hjälpen – ”det viktigaste är att våga agera när situationer kräver”

29.10.2018 - Turvallisuus

LähiTapiola LokalTapiola

Nästan alla finländare berättar att de kan tillkalla hjälp genom att ringa nödcentralen. Mer än hälften av finländarna berättar att de känner sig osäkra i situationer, där man borde ge livräddande första hjälpen, såsom återupplivning eller att använda defibrillator. Första hjälpen kunskaperna ska repeteras regelbundet med cirka tre års mellanrum.

Enligt LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning skulle 63 procent känna sig osäker i en situation som kräver användning av defibrillator och 52 procent är osäkra om sina kunskaper i återupplivning. De som svarade på enkäten var mest säkra på sin förmåga att tillkalla hjälp och kontrollera om en annan människa är medvetslös eller andas.

– Många finländare upplever osäkerhet i situationer som kräver livräddande första hjälpen. Det skulle vara bra att regelbundet, med cirka tre års mellanrum, repetera kunskaperna i första hjälpen. I situationer som kräver livräddande första hjälpen är det viktigt att man vågar agera och försöker hjälpa, säger Hanna-Leena Jauho som ansvarar för första hjälpen utbildningarna som arrangeras av LokalTapiola.

Sedan 2017 har LokalTapiola tillsammans med Röda Korset utbildat 14 000 finländare samt 63 000 femte- och sjätteklassare i första hjälpen.

För många är det nytt att använda defibrillator

Majoriteten av finländarna har repeterat sina kunskaper i första hjälpen. Nästan 40 procent berättar att de har repeterat första hjälpen under de senaste fem åren. 40 procent av finländarna svarade att de repeterat för mer än sex år sedan och 20 procent hade varken repeterat eller gått utbildning i första hjälpen.

- Vi vill satsa på utbildning och repetition i första hjälpen så att människorna kan och vågar agera. Ju längre sedan det är man har repeterat desto osäkrare känner man sig i en överraskande situation, säger Jauho.

Om det har gått längre tid sedan första hjälpen repeterades, är användningen av defibrillator ett nytt moment. Apparaterna som är avsedda för plötsligt hjärtstillestånd finns i många offentliga utrymmen och därför är det nyttigt att öva deras användning, även om det på apparaten finns anvisningar om hur den ska användas korrekt. Enligt FRK drabbas cirka 3 500 finländare årligen av plötsligt hjärtstillestånd. Om förbipasserande modigare skulle våga börja en återupplivning, skulle många av dem som drabbas av ett hjärtstillestånd klara sig.

LokalTapiola ordnar tillsammans med FRK kurser i livräddande första hjälpen, som är avsedda för alla. Kommande kurser syns på webbsidorna för Hjälteskolning.

Resultaten framgår av LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning, som besvarades av 1 043 finländare under september-oktober. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS.