Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola överför skördeförsäkringens premieskattelättnad direkt till försäkringstagarna

11.10.2018 - Talous

Finlands regering presenterade i budgetbehandlingen betydande åtgärder för att trygga den finländska matproduktionen. Jordbruken i Finland har nu tuffa tider efter två svåra år. Regnen under sommaren 2017 orsakade inkomstförluster och kostnader för många gårdar och spannmålsskörden prognostiseras bli 2000-talets sämsta på grund av sommarens torka.

Som en åtgärd för att stöda jordbrukarna föreslår regeringen att premieskatten avlägsnas från försäkringarna för skördeskador och växtsjukdomar under åren 2019-2027. LokalTapiola överför denna skattelättnad direkt till jordbrukarna och sänker premierna för skördeförsäkringarna i samma förhållande som skatten föreslås slopas.

– Som ett ömsesidigt försäkringsbolag finns vi till för våra ägarkunder. Därför är det rätt att våra kunder har nytta av denna premierabatt. I praktiken innebär detta att jordbrukarna får cirka 19,5 % rabatt på skördeförsäkringspremierna, säger Petri Pitkänen som är direktör för LokalTapiolas lant- och skogsbruksaffärsverksamhet.

I början av sommaren presenterade LokalTapiola en elektronisk företagshälsovårdstjänst för lantbruksföretag. LokalTapiolas applikation HälsoHjälpen som produceras i samarbete med Mehiläinen ger kunderna tillgång till mobila företagshälsovårds- och läkartjänster.

- Jordbrukarens välbefinnande och jordbrukets lönsamhet går hand i hand. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta jordbrukarnas situation efter dessa svåra år. Vi har inlett samarbete kring lantbruksfinansiering med Fundu och även lanserat Lantbruksföretagarens Arbetsförmågatjänst samt påbörjat ett samarbetsprojekt för att främja jordbrukarnas välbefinnande. Som ett Livstrygghetsbolag vill vi vara med och trygga livet för alla våra kunder.