Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nu härjar förkylningsvirus och enterovirus - distansläkaren ger allt oftare bedömning utifrån kundens fotografier

10.10.2018 - Terveys

Att förkylningsperioden har börjat syns nu på arbetsplatser, i skolor och i daghem. Antalet kontakter som gäller infektioner i de övre andningsvägarna dvs. normala förkylningar har ökat betydligt under de senaste veckorna hos LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen. Distansläkarna tittar allt oftare också på fotografier av till exempel hals- och hudsymptom som kunden har tagit med mobiltelefonen.

Typiska symptom för en normal förkylning är halsont, hosta, snuva och feber. Vid infektioner som orsakats av enterovirus förekommer ofta också utslag i form av blåsor på fingrar och fotsulor, ibland även runt munnen.

- Förkylningsperioden syns nu klart i antalet kontakter från kunderna. Vår viktigaste uppgift i HälsoHjälpen är att identifiera hur allvarlig infektionen är och att skilja allvarliga bakterieinfektioner, såsom lunginflammationer, från normala förkylningar, säger läkare Henri Terho på LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen.

Om patienten på det hela taget mår bra, sjukdomsbilden är kortvarig och symptomen lindras inom några dagar är detta enligt Terho ett tecken på en virusinfektion som går över genom att patienten vilar hemma. Vid sjukdomar som orsakats av bakterie är symptomen ofta svårare och tillståndet förvärras under uppföljningen. Långvarig feber och andnöd som blir värre kan vara symptom på en bakterieinfektion.

I chatten i appen HälsoHjälpen kan man också skicka bilder till exempel på svalget eller hudsymptomen så att vårdpersonalen kan göra en bedömning. De mest typiska hudinfektionerna som utvärderas på basis av bilderna är svinkoppor och nagelbandsinfektioner. Även allvarligare infektioner kan bedömas på basis av bilderna och kundens berättelse men dessa sköts inte via HälsoHjälpen.

HälsoHjälpen kontaktas av många småbarnsföräldrar som söker experthjälp för sjukdomsbedömning och vårdanvisningar. Många virussjukdomar härjar i daghem och skolor och därför kan speciellt daghemsbarnen råka ut för flera virussjukdomar under ett år. Ett barn som har feber ska inte gå till dagis eller skola. Snuva och lindrig hosta är däremot sällan ett hinder.

Fysisk belastning är en hälsorisk för den som har feber

Enligt Terho är huvudregeln att du inte ska gå till arbetet om du är sjuk. Längden på sjukledigheten varierar enligt sjukdomsorsaken och yrket men i regel orsakar en normal förkylning några dagars sjukledighet.

- Om du jobbar som sjuk sprider du smittan och ökar infektionsrisken för andra. Och till exempel att arbeta i ett fysiskt tungt arbete när man har feber är en klar hälsorisk, påminner Terho.

Efter en förkylning kan motionsaktiviteterna ofta påbörjas tryggt efter två feberfria dagar och när man känner att kroppen tål träning igen, säger Terho. Terho påminner dock om att man ska lyssna noga på sin kropp när man igen börjar motionera efter en infektion.

Det viktigaste sättet att undvika förkylningar är att upprätthålla den egna motståndskraften där de centrala delområdena är att förebygga förkylningar, tillräcklig vila och bra fysisk kondition. Även handhygien är viktig vid förebyggande av sjukdomar.

Influensavaccinationerna inleds i oktober-november

Högsäsongen för allvarligare influensor än vanliga förkylningar är i allmänhet runt årsskiftet och säsongen varar från två till tre månader. Man blir inte immun mot influensa eftersom det virus som orsakar sjukdomen varierar från år till år och därför ska man vaccinera sig varje år. Vaccinet har uppdaterats enligt världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer även för den kommande hösten.

- Vaccinationerna minskar avsevärt förekomsten av influensa och förebygger därigenom även allvarliga komplikationer, så därför rekommenderar vi dem. Till exempel småbarn, åldringar, gravida och personer med allvarliga grundsjukdomar utgör en klar riskgrupp och vi rekommenderar att dessa ska vaccinera sig, säger Terho.

I Finland ges avgiftsfria influensavacciner till personer vars hälsa väsentligt äventyras av influensa eller för vilka influensavaccinationen för med sig betydande hälsonytta. Till dessa grupper räknar THL alla som fyllt 65 år, alla barn i åldern 6 månader - 6 år, personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård, närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa, gravida kvinnor, värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt samt social- och hälsovårdspersonal.

Tjänsten HälsoHjälpen är avsedd för LokalTapiolas alla hälso-, sjukkostnads-, olycksfalls- eller reseförsäkringskunder. Du kan avgiftsfritt kontakta tjänsten via mobilapplikationen eller ringa tjänsten på nummer 0206 1000 och den är öppen varje dag kl. 7–23. Du kan ladda ner applikationen avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store.